METODA MODELU KOŽNÍHO EXPLANTÁTU – IN VITROGRAFT VERSUS HOST DISEASE PREDIKTIVNÍ TESTPRO ALOGENNÍ TRANSPLANTACEHEMATOPOETICKÝCH BUNĚK


Skin Explant Assay – an in vitro Graft versus Host Disease PredictiveTest for Allogeneic Haematopoietic Stem Cell Transplantation

Background.
Acute graft versus host disease (GvHD) remains a severe complication of allogeneic haematopoieticstem cell transplantation (HSCT). Our study summaries results of skin explant assay (SEA) as a pretransplant GvHDpredictive test in a cohort of paediatric (n=33) and adult (a=8) patients receiving grafts from their HLA identicalsiblings (n=28), haploidentical relatives (n=3) and unrelated donors (n=10). Results GvHD prediction are correlatedwith the occurence and severity of acute GvHD posttransplant and effect of GvHD prophylaxis on GvHD clinicaloutcome is evaluated.Methods and Results. SEA utilises responding lymphocytes of the donor, which are sensitized firstly in vitro bymononuclears cells of patient in allogeneic mixed lymphocyte culture (MLC) and subsequently co-cultured withrecipient´s skin. Histopathological changes found in patients´ skin explants are evaluated according to standardLerner classification for acute GvHD. In general, GvHD predictive results in SEA correlated with GvHd clinicaloutcome in 28 out of 41 tested patients (68 %, p=0.015). In a cohort of HLA identical sibling transplants GvHDpredictive results correlated with clinical manifestation of acute GvHD only in 15 out of 28 patients on individualGvHD prophylaxis. GvHD prophylaxis in the form of cyclosporine A (CsA) combined with short-term methotrexate(MTX) reduced the risk of acute GvHD in 10 out of 14 transplated patients (71 %) meanwhile CsA alone prophylaxisonly in 1 out of 5 patients (20 %). In a cohort of unrelated pairs on CsA/MTX prophylaxis combined with horseanti-lymphocyte globuline (ALG) correlated the GvHD prediction with GvHD clinical outcome (100 %, p=0.003).In all patients transplanted with the grafts from their haploidentical relatives the occurence of severe GvHD waspredicted.Conclusion. Skin explant assay helps identify pretransplant patients at higher risk of severe acute GvHD. GvHDpredictive results enable the transplantation team to individualise GvHD prophylaxis and to optimise selection ofthe donor.

Key words:
graft versus host disease, skin explant assay, bone marrow transplantation


Autoři: I. Hromadníková;  P. Sedláček;  J. Starý;  J. Vavřinec
Působiště autorů: 2. dětská klinika, 2. LF UK a FNM, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 1999; : 73-78
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Akutní forma nemoci štěpu proti hostiteli (GvHD) je jednou ze závažných komplikací alogennítransplantace hematopoetických buněk (HSCT). V této studii shrnujeme výsledky použití metody modelu kožníhoexplantátu (MMKE) jako předtransplantačního GvHD prediktivního testu v souboru dětských (n = 33) a dospělých(n = 8) pacientů transplantovaných štěpy svých HLA identických sourozenců (n = 28), haploidentických příbuzných(n = 3) a nepříbuzných dárců (n = 10). Výsledky GvHD predikce korelujeme s klinickou manifestací akutní GvHDa hodnotíme vliv GvHD profylaxe na prevenci GvHD.Metody a výsledky. MMKE využívá respondérských lymfocytů dárce senzibilizovaných mononukleárnímibuňkami pacienta in vitro v alogenní směsné lymfocytární kultuře (MLC), které jsou následně inkubovány s kožnímexplantátem pacienta. Histopatologické změny v kožních explantátech jsou vyhodnocovány podle standardníLernerovy klasifikace pro akutní GvHD. Souhrnně GvHD prediktivní výsledky z MMKE korelovaly s klinickoumanifestací akutní GvHD u 28 z 41 testovaných pacientů (68 %, p = 0,015). V souboru HLA identických souroze-neckých transplantací korelovaly výsledky GvHD predikce s klinickou manifestací akutní GvHD pouze u 15 z 28testovaných na individuální GvHD profylaxi. GvHD profylaxe ve formě cyklosporinu A (CsA) v kombinacis krátkodobě podávaným metotrexátem (MTX) snížila riziko manifestace GvHD u 10 z 14 transplantovaných (71 %),zatímco profylaxe CsA pouze u 1 z 5 pacientů (20 %).V souboru 10 pacientů transplantovaných štěpy nepříbuzenských dárců na profylaxi CsA/MTX v kombinacis koňským anti-lymfocytárním globulinem (ALG) byla GvHD predikce ve shodě s klinickou manifestací GvHD(100 %, p = 0,003). U všech pacientů transplantovaných štěpy svých haploidentických příbuzných byl predikovánvýskyt těžké GvHD.Závěr. Metoda modelu kožního explantátu pomáhá předtransplantačně určit, kteří pacienti jsou ve větším rizikumanifestace těžké GvHD. Výsledky GvHD predikce umožňují transplantačnímu týmu individualizovat GvHDprofylaxi a optimalizovat výběr dárce.

Klíčová slova:
graft versus host disease, metoda modelu kožního explantátu (skin explant model), transplantacekostní dřeně (bone marrow transplantation).

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se