ZDRAVOTNÍ POTŘEBY A JEJICH HODNOCENÍČást 2. Potřeba zdraví a potřeba zdravotní péče


Health Needs Assessment. Part 2. Need for Health and Need for Health Care

Health needs assessment is primarily concerned with the benefits that can be expected from the provision ofdifferent kinds of health services. These are closely related to the levels of health risks and illness in the populationand the expected effectiveness of the service in reducing health risks and the consequences of illness as indicatedby results of evaluative research or by clinical consensus. Levels of disease and health risks in a population arecommonly referred to as needs for health, and the levels of expected benefit are referred to as the needs for servicesor care.

Key words:
needs for health, needs for services, felt need, normative need, comparative need, health policy.


Autoři: I. Koupilová;  J. Holčík
Působiště autorů: Ústav sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví LF MU, Brno
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 1999; : 67-69
Kategorie: Články

Souhrn

Hodnocení zdravotních potřeb spočívá v posouzení očekávaného přínosu poskytování rozličných druhů zdravot-nických služeb. Je úzce závislé na rozložení rizik a zdravotních problémů v populaci a na předpokládané schopnostizdravotnických služeb zmírnit či odstranit zdravotní rizika a následky nemoci, tak jak je známe z výsledkůmedicínského výzkumu či na základě konsenzu klinických pracovníků. Hladina výskytu nemocí (a zdravotních rizik)v populaci je běžně označována jako „potřeba zdraví“ (need for health), zatímco hladina očekávaného užitku jenazývána „potřeba zdravotní péče“ (need for services, need for care).

Klíčová slova:
potřeba zdraví, potřeba zdravotní péče, pociťovaná potřeba, normativní potřeba, komparativnípotřeba, zdravotní politika.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých

Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Jak na primární i sekundární osteoporózu − prakticky a v kostce
nový kurz
Autoři: MUDr. Jan Rosa

Léčba roztroušené sklerózy

Důležitost adherence při depresivním onemocnění
Autoři: MUDr. Eliška Bartečková, Ph.D.

Koncepce osteologické péče pro gynekology a praktické lékaře
Autoři: MUDr. František Šenk

Sekvenční léčba schizofrenie
Autoři: MUDr. Jana Hořínková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se