MOZKOVÁ ISCHÉMIE A MOŽNOSTI NEUROPROTEKCEZ POHLEDU NEUROCHIRURGA


Cerebral Ischaemia and Possible Neuroprotection from the Aspect of theNeurosurgeon

Cerebral ischemia is a frequent and dangerous consequence of some cerebrovascular diseases. Ischaemia may beused also electively in the course of neurosurgery. Therefore new possible ways are sought how to reduce the dangerof ischaemia or to prevent it.In the submitted paper some methods of neuroprotection are described and their potential or actual applicabilityin clinical neurosurgery are discussed. In addition to influencing the brain cell and pretentious methods in the sphereof molecular biology and genetics the induction of systemic hypertension supplemented alternatively by othermethods such as hypothermia, the use of mannitol, haemodilution and hypervolaemia seem natural. A higher bloodpressure helps to make leptomeningeal and cortical anastomoses patent and strengthens the collateral circulationfrom marginal zones of ischaemia, penumbra to the ischaemic centre and to prevent thus cerebral infarction.

Key words:
cerebral ischaemia, neuroprotection.


Autoři: M. Smrčka;  P. Nádvorník;  V. Smrčka
Působiště autorů: Neurochirurgická klinika LF MU a FN, Brno-Bohunice
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 1999; : 643-646
Kategorie: Články

Souhrn

Mozková ischémie je častým a nebezpečným následkem některých cévních onemocnění mozku. Ischémie můžebýt použita též elektivně v průběhu neurochirurgické operace. Proto se stále hledají nové možnosti jak nebezpečíischémie snížit, nebo mu zcela předejít.V článku jsou popsány některé metody neuroprotekce a je diskutována jejich potencionální či aktuální využitelnostv klinické neurochirurgii. Vedle ovlivnění metabolických nároků mozkové buňky a náročných metod v oblastimolekulární biologie a genetiky je přirozená aplikace systémové hypertenze, doplněná alternativně dalšími meto-dami, jako je hypotermie, použití manitolu, hemodiluce a hypervolémie. Zvýšený krevní tlak pomáhá zprůchodnitleptomeningeální a kortikální anastomózy a zesílit kolaterální oběh z okrajových zón ischémie, penumbry, až docentra ischémie, a zabránit tak mozkovému infarktu.

Klíčová slova:
mozková ischémie, neuroprotekce.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Ulcerative colitis_muž_břicho_střeva
Ulcerózní kolitida
nový kurz
Autoři:

Blokátory angiotenzinových receptorů (sartany)
Autoři: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Antiseptika a prevence ve stomatologii
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se