MOZKOVÁ ISCHÉMIE A MOŽNOSTI NEUROPROTEKCEZ POHLEDU NEUROCHIRURGA


Cerebral Ischaemia and Possible Neuroprotection from the Aspect of theNeurosurgeon

Cerebral ischemia is a frequent and dangerous consequence of some cerebrovascular diseases. Ischaemia may beused also electively in the course of neurosurgery. Therefore new possible ways are sought how to reduce the dangerof ischaemia or to prevent it.In the submitted paper some methods of neuroprotection are described and their potential or actual applicabilityin clinical neurosurgery are discussed. In addition to influencing the brain cell and pretentious methods in the sphereof molecular biology and genetics the induction of systemic hypertension supplemented alternatively by othermethods such as hypothermia, the use of mannitol, haemodilution and hypervolaemia seem natural. A higher bloodpressure helps to make leptomeningeal and cortical anastomoses patent and strengthens the collateral circulationfrom marginal zones of ischaemia, penumbra to the ischaemic centre and to prevent thus cerebral infarction.

Key words:
cerebral ischaemia, neuroprotection.


Autoři: M. Smrčka ;  P. Nádvorník ;  V. Smrčka
Působiště autorů: Neurochirurgická klinika LF MU a FN, Brno-Bohunice
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 1999; : 643-646
Kategorie: Články

Souhrn

Mozková ischémie je častým a nebezpečným následkem některých cévních onemocnění mozku. Ischémie můžebýt použita též elektivně v průběhu neurochirurgické operace. Proto se stále hledají nové možnosti jak nebezpečíischémie snížit, nebo mu zcela předejít.V článku jsou popsány některé metody neuroprotekce a je diskutována jejich potencionální či aktuální využitelnostv klinické neurochirurgii. Vedle ovlivnění metabolických nároků mozkové buňky a náročných metod v oblastimolekulární biologie a genetiky je přirozená aplikace systémové hypertenze, doplněná alternativně dalšími meto-dami, jako je hypotermie, použití manitolu, hemodiluce a hypervolémie. Zvýšený krevní tlak pomáhá zprůchodnitleptomeningeální a kortikální anastomózy a zesílit kolaterální oběh z okrajových zón ischémie, penumbry, až docentra ischémie, a zabránit tak mozkovému infarktu.

Klíčová slova:
mozková ischémie, neuroprotekce.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se