NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY PODÁNÍ INTRAVENÓZNÍHOLIDSKÉHO IMUNOGLOBULINU


Undesirable Effects of Intravenous Human Immunoglobulin Administration

Treatment with intravenous human immunoglobulin (IVIG) has become a routine therapeutic method in immu-nodeficiency states and autoimmune diseases. Although it is a relatively safe therapeutic method it may have seriousundesirable effects. Knowledge of these undesirable effects is the prerequisite for coping with them and in someinstances it is possible to prevent them. Undesirable effects of IVIG administration can be divided into six groups:1. Generalized reaction, in particular fever, shiver, nausea, vomiting, tachycardia, dyspnoea, changes of bloodpressure are recorded in less than 5% patients, usually during infusion and depend on the rate of administration. 2.Hypersensitivity and anaphylactic reactions may be also severe to fatal and are usually the manifestation of the actionof antibodies against IgA; they may be anticipated in particular in patients with deficiency of class A immunoglo-bulins and in patients with autoimmune diseases. 3. Haematological: rare and usually clinically irrelevant haemolyticanaemia. 4. Neurological: frequent and minor headache, rarely relapsing aseptic meningitis syndrome. 5. Nephro-logical: renal failure which developed by the mechanism of osmotic nephrosis, relatively very rare, affecting almostexclusively patients with nephropathy present before administration of IVIG. 6. Thrombotic complications mani-fested by cerebral ischaemia. They are however extremely rare and their relationship to IVIG administration iscontroversial. At present we can rule out transmission of viral infection by IVIG preparations with the exception oftransmission of the hepatitis C virus.

Key words:
intravenous human immunoglobulin, undesirable effects, autoimmune diseases.


Autoři: J. Bednařík;  Z. Kadaňka
Působiště autorů: Neurologická klinika LF MU a FN, Brno-Bohunice
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 1999; : 647-649
Kategorie: Články

Souhrn

Léčba preparáty intravenózního lidského imunoglobulinu (IVIG) se stala rutinní léčebnou metodou u imunodefi-cientních stavů a autoimunitních onemocnění. Jde sice o relativně bezpečnou léčebnou metodu, která však může mítzávažné nežádoucí účinky. Znalost těchto nežádoucích účinků je podmínkou jejich terapeutického zvládnutía v některých případech nabízí i možnost jim předejít.Nežádoucí účinky podání IVIG je možné rozdělit do šesti skupin: 1. Generalizované reakce, zejména horečka,třesavka, nauzea, zvracení, tachykardie, dušnost, změny krevního tlaku, se objevují u méně než 5 % nemocných,obvykle během infuze a jsou závislé na rychlosti aplikace. 2. Hypersenzitivita a anafylaktické reakce mohou býttěžké až fatální, jsou obvykle projevem účinku protilátek proti IgA; lze je očekávat zejména u nemocnýchs nedostatkem imunoglobulinů třídy A a u nemocných s autoimunitními onemocněními. 3. Hematologické: vzácnáa obvykle klinicky nevýznamná hemolytická anémie. 4. Neurologické: časté a nezávažné bolesti hlavy, vzácněopakovaný syndrom aseptické meningitidy. 5. Nefrologické: renální selhání vzniklé mechanismem osmotickénefrózy, relativně velmi vzácné, postihující téměř výlučně nemocné s nefropatií přítomnou před aplikací IVIG. 6.Trombotické komplikace, manifestující se mozkovou ischémií, jsou však nesmírně vzácné a jejich vztah k aplikaciIVIG je sporný. V současné době lze vyloučit přenos virové infekce preparáty IVIG s výjimkou přenosu viruhepatitidy typu C.

Klíčová slova:
intravenózní lidský imunoglobulin, nežádoucí účinky, autoimunitní onemocnění.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Ulcerative colitis_muž_břicho_střeva
Ulcerózní kolitida
nový kurz
Autoři:

Blokátory angiotenzinových receptorů (sartany)
Autoři: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Antiseptika a prevence ve stomatologii
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se