PITEVNÍ DIAGNÓZA FABRYHO NEMOCIU HETEROZYGOTKY, VEDOUCÍ K ROZPOZNÁNÍNEDIAGNOSTIKOVANÉ MANIFESTNÍ NEMOCI V RODINĚ


Post-mortem Diagnosis of Fabry’s Disease in a Female Hetero-zygote Leading to the Recognition of Undiagnosed Manifest Disease in the Family

The authors detected on necropsy in a 63-year-old woman with the clinical diagnosis of hypertension, atheroscle-rosis of the coronary and peripheral arteries, thromboembolism into the cerebral circulation and impaired cardiacconductivity lysosomal storage identified by histochemical and electronoptic analyses along with lipid chromatog-raphy as Fabry’s disease. The stored lipids were neutral glycosphingolipids of the globo series globotriaosylceramide)and of the gala- series (galabiosylceramide) which accumulated as a result of deficient activity of the degradingenzyme alpha galactosidase A. Marked accumulation of these specific lipids was found in cardiomyocytes, in smoothmuscles (of the media in arteries of the heart, kidneys, liver, spleen, lungs) in podocytes and mesangial cells of renalglomeruli, in epithelia of Henle’s loop and in the distal tubules. In the vascular endothelium the storage was at theborderline of detectability. Accumulation did not lead to detectable organ disorders with the exception of the heartwhere it participated, no doubt, significantly in the cardiocyte hypertrophy. Examination of relatives revealed in theproband’s son (age 41 years) a combination of renal, cardiac and skin changes typical for Fabry’s disease which,however was not clinically diagnosed. The diagnosis was confirmed by proving of alpha-galactosidase A deficiencyin the peripheral leucocytes and point mutation L293X in the VIth exon of the appropriate gene. In a granddaughter(age 15 years) biochemical and molecular genetic methods revealed the heterozygous state of Fabry’s disease inpreclinical stage.

Key words:
Fabry’s disease, cardiomyopathy, alpha galactosidase deficiency, manifest heterozygous condition.


Autoři: H. Hůlková 1;  J. Ledvinová;  H. Poupětová;  J. Bultas 2;  J. Zeman 3;  M. Elleder
Působiště autorů: Ústav dědičných metabolických poruch 1. LF UK a VFN, Praha, 1 Hlavův I. patologicko anatomický ústav 1. LFUK a VFN, Praha, 2 II. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha, 3 Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LFUK a VFN, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 1999; : 660-664
Kategorie: Články

Souhrn

U 63leté ženy s klinickou diagnózou hypertenze, aterosklerózy koronárních a končetinových tepen, trombembo-lismu do cévního mozkového řečiště a převodní poruchy srdeční bylo při sekci jako další nález prokázáno lysozomálnístřádání identifikované histochemickou a elektronoptickou analýzou spolu s chromatografií lipidů jako Fabryhonemoc. Střádanými lipidy byly především neutrální glykosfingolipidy ze série globo- (globotriaosylceramid) a sériegala- (galabiosylceramid), které se hromadí v důsledku nedostatečné aktivity degradačního enzymu alfa- galaktosi-dázy A. Výrazné střádání těchto specifických lipidů bylo přítomno v kardiomyocytech, v hladké svalovině mediearterií (srdce, ledviny, játra, slezina, plíce) v podocytech a mezangiálních buňkách renálních glomerulů, v epiteliíchHenleovy kličky a distálních tubulů. V cévním endotelu bylo střádání na hranici zjistitelnosti. Střádání nevedlok prokazatelným orgánovým poruchám s výjimkou srdce, kde se nepochybně významně podílelo na hypertrofiisvaloviny. Vyšetřením rodinných příslušníků byla zjištěna u syna pacientky (stáří 41 let) kombinace renálních,kardiálních a kožních změn příznačných pro Fabryho nemoc, která však nebyla klinicky diagnostikována. Diagnózupotvrdil průkaz deficitu alfa-galaktosidázy A v periferních leukocytech a bodové mutace L293X v VI. exonupříslušného genu. U vnučky (stáří 15 let) byl prokázán biochemicky i molekulárně geneticky heterozygotní stavFabryho nemoci v preklinickém stadiu.

Klíčová slova:
Fabryho nemoc, kardiomyopatie, deficit alfa galaktosidázy, manifestní heterozygotní stav.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Ulcerative colitis_muž_břicho_střeva
Ulcerózní kolitida
nový kurz
Autoři:

Blokátory angiotenzinových receptorů (sartany)
Autoři: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Antiseptika a prevence ve stomatologii
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se