VZTAH FOLÁTŮ, VITAMINU B12 A NĚKTERÝCH FAKTORŮ ŽIVOTNÍHO STYLU K MÍRNÉ HYPERHOMOCYSTEINÉMII V POPULAČNÍM VZORKU


The Influence of Folates, B 12 Vitamin and LifeStyle Factors on MildHyperhomocyteinemia in a Population Sample

Background.
Mild hyperhomocysteinaemia (MHHcy) is a significant and independent risk factor for vasculardiseases, however, its causality has not yet been unequivocally confirmed. The total homocysteine (Hcy) blood levelis considered a product of genetic and lifestyle interactions, mainly folates, vitamin B 12 and pyridoxine intake. Inthis paper we estimated the influence of these factors on MHHcy in the population.Methods and Results. The population sample included 292 males a 251 women, mean age 53.4 years, selectedfrom the population study PILS II. All subjects were examined by a standard protocol for clinical, anthropometricaland laboratory examination. Hcy levels were examined by ion exchange chromatography, all other factors bycommercial kits. Statistical analysis was done in quartiles of distribution by Kruskal-Wallis ANOVA, Wilcoxon’sun-paired test and multiple logistic regression (stepwise).Serum total Hcy levels were in significant positive associations with age in both sexes, with BMI in males only.Negative associations of Hcy were found with plasma folates and B 12 concentrations in both sexes, with alcoholconsumption again only in males. Smoking and physical activity and serum methionine concentration were notassociated with Hcy levels. The established associations remained significant when adjusted by multiple logisticregression. About 40% of subjects with MHHcy had low folates and/or B 12 levels and a deficiency in both vitaminswas found in 17% of subjects. In contrast, MHHcy also was assessed in 14% of subjects with high folates and in17% with high B 12 concentration and in as few as in 3.7% of subjects with high concentrations of both vitamins aswell.Conclusions. Nutritional factors, i.e. folates and B 12 intake, seem to be the most important ones responsible forHcy levels. A predominating influence of genetic factors may be assumed in less than one fifth of subjects withMHHcy.

Key words:
homocysteine, folates, B 12 , alcohol intake, lifestyle, population.


Autoři: J. Šimon;  O. Mayer, jr.;  H. Rosolová
Působiště autorů: Centrum preventivní medicíny, II. interní klinika LF UK a FN, Plzeň
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 1999; : 650-653

Souhrn

Východisko.
Mírná hyperhomocysteinémie (MHHcy) je významným a nezávislým rizikovým faktorem vaskulár-ních chorob, přestože jeho kauzalita nebyla dosud jednoznačně prokázána. Hladina Hcy je korelátem interakcegenetických faktorů a některých faktorů životního stylu, především příjmem folátů a vitaminu B 12 . V naší práci jsmesledovali, nakolik se tyto faktory mohou podílet na výskytu mírné hyperhomocysteinémie v naší populaci,Metody a výsledky. Studovaný soubor zahrnoval 292 mužů a 251 žen, prům. věku 53,4 roků, selektovanýz populační studie PILS II. Všechny osoby byly vyšetřeny podle standardních protokolů k zjištění klinických,antropometrických a laboratorních parametrů. Hladiny Hcy byly stanovovány pomocí iontově výměnné chromato-grafie, ostatní laboratorní ukazatele byly stanovovány za použití komerčních kitů. Statisticky byla data analyzovánapodle kvartilů Hcy pomocí Kruskal-Wallis ANOVA, Wilcoxonova nepárového testu a mnohočetné logistickéregrese.Hladina Hcy byla ve významné pozitivní asociaci s věkem u obou pohlaví, s BMI pouze u mužů. Negativníasociace byla zjištěna s folátů a B 12 u obou pohlaví, se spotřebou alkoholu pouze u mužů. Kouření, fyzická aktivitaa hladiny methioninu neovlivňovaly koncentrace Hcy. Tyto asociace se neměnily ani multifaktoriální adjustaciv mnohočetné logistické regresy. Asi u 40 % osob s MHHcy byla zjištěna deficience folátů nebo B 12 , 17 % osobmělo dificienci obou vitaminů. Naopak byla MHHcy zjištěna u 14 % osob s vysokými hladinami folátů a 17 % osobvysokou hladinou B 12 , u 3,7 % osob se zvýšenými oběma vitaminy.Závěry. Nutriční faktory, tj. příjem folátů a B 12 jsou hlavními faktory určujícími koncentraci celkového Hcyv populaci, vliv genetických faktorů lze předpokládat asi u méně než pětiny osob s MHHcy.

Klíčová slova:
homocystein, foláty, B 12 , alkohol, životní styl, populace.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Ulcerative colitis_muž_břicho_střeva
Ulcerózní kolitida
nový kurz
Autoři:

Blokátory angiotenzinových receptorů (sartany)
Autoři: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Antiseptika a prevence ve stomatologii
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se