TYREOIDÁLNÍ HORMONY A ESTROGENYJAKO PSYCHOTROPNÍ LÁTKY


Thyroid Hormones and Oestrogens as Psychotropic Substances

There is a close association between thyroid disorders and mental disorders. On the one hand it was revealed thatthe therapeutic effect of antidepressants depends on the functional state of the thyroid and that the concurrentadministration of thyroid hormones, in particular triiodothyronine, with antidepressants hastens their therapeuticeffect and suppresses the resistance to them. On the other hand, evidence was provided that antidepressants affectthe hypothalamo-pituitary-thyroid axis (HPT) and that they reduced in particular the serum thyroxin level. Thegreater the decline of thyroxin after an antidepressant, the more effective the antidepressant. It is assumed that theeffect of antidepressants on the HPT axis is due to their interference with noradrenergic and serotoninergic systems.Antidepressants may affect also various stages of biosynthesis of thyroid hormones, deiodases, thyroid peroxidase.They may form complexes with iodine. It is important to take into consideration that antidepressant treatment islong-term treatment and it is thus important while administering thyroid hormones, in particular triiodothyronine,to monitor TSH, by sensitive method to avoid the development of a thyrotoxic effect. In future it will be moreovernecessary to elucidate more closely mechanisms of the effect of thyroid hormones on the human psyche.The possibility to suppress depression by administration of oestrogens is restricted above all to the group ofpremenopausal or postmenopausal women. Oestrogens improve also in healthy postmenopausal women the mood,cognitive capacity, protract the onset of dementia in women with Alzheimer’s disease and moreover suppressosteoporosis and reduce cardiovascular diseases. The mechanism of action of oestrogens as antidepressants is notclear so far.

Key words:
thyroid hormones, oestrogens, depression, fluoxetine


Autoři: J. Nedvídková
Působiště autorů: Endokrinologický ústav, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 1999; : 615-619
Kategorie: Články

Souhrn

Existuje těsná souvislost mezi poruchami funkce štítné žlázy a psychickými poruchami. Na jedné straně bylozjištěno, že terapeutický účinek antidepresiv je závislý na funkčním stavu štítné žlázy a že současné podávánítyreoidálních hormonů zejména trijodtyroninu s antidepresivy urychluje jejich léčebný účinek a potlačuje k nimrezistenci. Na druhé straně bylo prokázáno, že antidepresiva ovlivňují hypotalamo-hypofyzárně-tyreoidální (HPT)osu, zejména snižují sérovou hladinu tyroxinu. Čím je větší pokles tyroxinu po antidepresivu, tím je antidepresivumúčinnější. Předpokládá se, že ovlivnění HPT osy antidepresivy je způsobeno jejich interferencí s noradrenergnímia serotoninergními systémy. Antidepresiva mohou také ovlivňovat různé stupně biosyntézy tyreoidálních hormonů,dejodázy, tyreoidální peroxidázu, mohou tvořit komplexy s jódem. Je třeba brát v úvahu, že antidepresivní léčba jedlouhodobá, a je tudíž potřeba při současném podpůrném podávání tyreoidálních hormonů zejména trijodotyroninumonitorovat senzitivní metodou TSH, aby nedošlo k tyreotoxickému efektu. V budoucnu bude nutno dále blížeobjasnit mechanismy vlivu tyreoidálních hormonů na psychiku člověka.Možnost potlačení deprese podáváním estrogenů je omezena především na skupinu premenopauzálních nebopostmenopauzálních žen. Estrogeny i u zdravých postmenopauzálních žen zlepšují náladu, kognitivitu, prodlužujínástup demence u žen s Alzheimerovou chorobou, a navíc potlačují osteoporózu a omezují kardiovaskulární one-mocnění. Mechanismus účinku estrogenů jako antidepresiv dosud není jasný.

Klíčová slova:
tyreoidální hormony, estrogeny, deprese, fluoxetin.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×