ALOGENNÍ TRANSPLANTACE PERIFERNÍCHKMENOVÝCH KRVETVORNÝCH BUNĚKPO NEMYELOABLATIVNÍM REŽIMU


Allogeneic Peripheral Blood Stem Cell Transplantation aftera Non-myeloablative Regimen. Initial Experience

Background.
Allogeneic transplantation of haematopoietic progenitor cells is a therapeutic method for manypatients, especially with haematological malignancies. However, the conditioning regimen preceding transplantationis rather toxic. During the last years, there is a tendency to replace this toxic regimen by a non-myeloablative andless toxic one and to rely more on posttransplant immune-mediated graft versus tumour reaction.Methods and Results. According to the published data, we chose a combination of fludarabine, busulphan, andanti-T-lymphocyte globulin together with cyclosporin A as a pre-transplant regimen. We transplanted five patientsafter administration of this regimen. We selected high-risk patients due to their higher age or poor status. The earlypost-transplant course was accompanied by mild complications only. Four patients are alive and one patient diedfrom progression of an underlying malignant disease.Conclusions. Contrary to classic transplantation, allogeneic peripheral blood stem cell transplantation aftera non-myeloablative regimen is a very promising method accompanied only with minor early complications.However, its long-term anti-tumour potential can be evaluated after a longer follow-up of greater number of treatedpatients.

Key words:
allogeneic transplantation, non-myeloablative regimen, ATG, busulphan, fludarabine.


Autoři: J. Mayer;  M. Krahulová;  Z. Kořístek;  H. Kubešová;  T. Freiberger 1;  L. Kozák 1;  Z. Adam;  R. Hájek;  I. Vášová;  D. Dvořáková;  E. Krahulcová;  M. Tomíška;  Z. Král;  M. Klabusay;  M. Doubek;  M. Penka;  J. Vorlíček
Působiště autorů: 2. interní hematoonkologická klinika LF MU a FN, Brno - Bohunice 1 Výzkumný ústav zdraví dítěte, Brno
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 1999; : 624-627
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Alogenní transplantace krvetvorných buněk představuje léčebnou metodu pro řadu nemocných,zvláště s hematologickými maligními chorobami. Přípravný režim před transplantací je však dosti toxický. V pos-lední době je patrná snaha nahradit jej režimem méně toxickým, nemyeloablativním, a více tak spoléhat napotransplantační imunologickou reakci štěpu proti tumoru.Metody a výsledky. Jako přípravný režim jsme zvolili publikovanou kombinaci fludarabinu, busulfanu a anti-T-lymfocytárního globulinu s následným podáváním cyklosporinu A. Po tomto režimu bylo transplantováno 5nemocných, u nichž by provedení klasické transplantace bylo velmi pravděpodobně zatíženo extrémními kompli-kacemi pro vyšší věk nebo celkově nedobrý stav. Časný potransplantační průběh byl zatížen jen velmi malýmikomplikacemi. Čtyři nemocní přežívají, jedna nemocná zemřela na progresi a generalizaci základního onemocnění.Závěry. Oproti klasické transplantaci je alogenní transplantace periferních kmenových buněk po nemyeloabla-tivním režimu velmi perspektivní léčebná metoda jen s nízkým procentem nezávažných časných potransplantačníchkomplikací. Její protinádorový potenciál musí být stanoven delším sledováním většího počtu nemocných.

Klíčová slova:
alogenní transplantace, nemyeloablativní režim, ATG, busulfan, fludarabin.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Možnosti biologické léčby u CRSwNP
nový kurz
Autoři: MUDr. Zuzana Balatková, Ph.D.

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autoři:

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Urtikarie – přehled o onemocnění a léčbě a významu antihistaminik
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se