SOUČASNÉ NÁZORY NA VZNIKA PRŮBĚH CROHNOVY CHOROBY


Contemporary Views on the Genesis and Development of Crohn’s Disease

Among etiological factors suspected of causing Crohn’s disease a number of bacteria was listed (Yersinia,Mycobacterium kansasi, Mycobacterium pseudotuberculosis) as well as viruses (measles). None of them howevercan be considered as the only agent. As to external influences, we know the adverse effect of smoking, the toxiceffect Al and oral contraceptives. The listed causes may enhance the development of mesenteric thromboses orimmunocomplex vasculitis with ischaemization of a certain portion of the small or large intestine with subsequentinflammation. So far we do not know what starts the immunological reaction, but subsequently the process takesplace via cytokines, prostaglandin PGE2, leukotriene LTB4 and liberation of free oxygen radicals (this knowledgeis applied in therapy). The authors discuss the problem whether Crohn’s disease is one clinical entity with a differentcourse or whether a single diagnosis comprises two or more pathological units.

Key words:
Crohn’s disease, endoscopic diagnosis, ulcerative colitis, cytokines, granulomatous immunocomplexvasculititis, microelements (trace elements), smoking.


Autoři: J. Kocián;  J. Kociánová
Působiště autorů: I. interní klinika IPVZ FTN, Praha, Gastroenterologická ambulance, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 1999; : 486-490
Kategorie: Články

Souhrn

Z etiologických faktorů, které jsou podezřívány z vyvolání Crohnovy choroby, se vystřídala celá řada bakterií(Yersinia, Mycobacterium Kansasi, Mycobacterium pseudotuberculosis) i virů (spalničky), žádnou z nich však nelzeurčit jako jediné agens. Ze zevních vlivů je znám nepříznivý vliv kouření, toxického vlivu aluminia a perorálníchkontraceptiv. Vyjmenované příčiny mohou zvyšovat pohotovost k mezenterickým trombózám nebo imunokomple-xové vaskulitidě s ischemizací určitého úseku tenkého nebo tlustého střeva a následným rozvojem zánětu. Zatímneznáme, co nastartuje imunologickou reakci, ale dále proces probíhá přes cytokiny, prostaglandin PGE2, leukotrienLTB4 a liberaci volných kyslíkových radikálů (tyto znalosti se využívají v terapii). Je diskutována otázka, je-liCrohnova choroba jednou klinickou jednotkou s různým průběhem, nebo se pod jednu diagnózu řadí dvě nebo vícechorobných jednotek.

Klíčová slova:
Crohnova choroba, endoskopická diagnostika, ulcerózní kolitida, cytokiny, granulomatózníimunokomplexová vaskulitida, mikroprvky (stopové prvky), kouření.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Možnosti biologické léčby u CRSwNP
nový kurz
Autoři: MUDr. Zuzana Balatková, Ph.D.

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autoři:

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Urtikarie – přehled o onemocnění a léčbě a významu antihistaminik
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se