HEMOCHROMATÓZAStanovení frekvence C282Y mutace pro populaci České republikya citlivá detekce hemochromatózy z Guthrie karet


Haemochromatosis. Frequency of the C282Y Mutation in Patientsof the Czech Republic

Background.
Hereditary haemochromatosis (HH) is a multi-organ disease characterized by increased depositionof iron in some tissues. When discovered early the disease is curable. The Caucasian population is burdened witha high incidency of carriers and homozygotes. The recent discovery of the gene for haemochromatosis (HFE) andof the major mutation C282Y makes direct diagnosis possible.Methods and Results. Exploiting a newly-designed polymerase chain reaction system, we determined thefrequency of the C282Y mutation of the HFE gene in the Czech population by analysis of 278 chromosomes fromanonymous clients of an in vitro fertilization centre (128 male and 150 female karyotypes respectively). There were14 heterozygotes of the C282Y mutation (6 males and 8 females) and no asymptomatic homozygotes. All 12 patientswith classically diagnosed haemochromatosis were homozygous for the C282Y mutation. Twelve Guthrie cards tenyears old were tested as a source of the PCR signal for C282Y with a positive result in all cases (100% efficiency).Conclusions. Our data suggest that the approximate frequency of heterozygotes (carriers) of hereditary haemoch-romatosis in the Czech population is 1 : 10 which is comparable with data from the Central European region. Thefrequency of the major mutation among patients with HH was 100 % (12/12), however, the difference with datafrom neighbouring countries (Austria, Germany) cannot be considered significant due to the small number of patientstested. We also showed the possibility of a retro-diagnosis of the presence/absence of C282Y mutation from Guthriecards.

Key words:
haemochromatosis, hereditary disease, major mutation, polymerase chain reaction, populationfrequency, Guthrie card.


Autoři: E. Žďárský;  J. Horák 1;  J. Stříteský 2;  F. Heirler 3
Působiště autorů: Laboratoř molekulární biologie a genetiky 3. LF UK a FNKV, Praha, 1 I. interní klinika 3. LF UK FNKV, Praha, 2 Oddělení klinické patologie 3. LF UK FNKV, Praha 3 Gynaecological Hospital Bogenhausen, Mnichov, Německo
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 1999; : 497-499
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Dědičná hemochromatóza (DH) je multiorgánové onemocnění charakterizované zvýšeným ukládá-ním železa v některých tkáních. Pokud je odhaleno včas, je léčitelné. Bělošská populace je zatížena vysokou incidencípřenašečů a homozygotů. Nedávný objev genu pro hemochromatózu (HFE) a majoritní mutace C282Y umožňujepřímou diagnostiku nemoci.Metody a výsledky. Pomocí nově navrženého systému polymerázové řetězové reakce (PCR) jsme stanovilifrekvenční data pro mutaci C282Y HFE genu v české populaci rozborem 278 chromozomů anonymních klientů invitro fertilizačního centra (128 mužského karyotypu a 150 ženského karyotypu). Bylo detekováno 14 případů C282Ymutace v heterozygotním stavu (6 mužů a 8 žen), v souboru nebyl nalezen případ asymptomatického homozygotapro C282Y. U všech 12 nemocných, u nichž byla již dříve stanovena diagnóza hemochromatózy, byla nalezenamutace C282Y v homozygotním stavu. Dvanáct Guthrie karet (10 let starých) bylo úspěšně testováno jako spolehlivýzdroj PCR signálu pro C282Y mutaci (100% úspěšnost).Závěry. Nalezené údaje potvrzují, že v populaci České republiky je přibližná frekvence DH heterozygotů(přenašečů) 1 : 10, což je srovnatelné s daty středoevropského regionu. Frekvence majoritní mutace u prokázanýchpřípadů DH je 100% (12/12), rozdíl proti údajům z okolních států (Rakousko, Německo) nelze vzhledem k nízkémupočtu vyšetřovaných považovat za prokázaný. V práci je pozitivně ověřena možnost retrodiagnostiky přítomnos-ti/absence C282Y mutace z Guthrie karet.

Klíčová slova:
hemochromatóza, dědičné choroby, majoritní mutace, polymerázová řetězová rea kce, populačnífrekvence, Guthrie karta.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní redukce hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

zveme Vás k zapojení se do videokurzu s tématem Co je a není FENO? Nadhodnocené FENO a podhodnocené eozinofily v krvi u astmatu.
Autoři: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se