PRVNÍ DESETILETÍ RUTINNÍLAPAROSKOPICKÉ CHIRURGIE


First Decade of Laparoscopic Routine Surgery

Common use of laparoscopic surgery was extended during the last ten years worldwide, as well as in our Republic.The contribution of laparoscopy to surgery is compared sometimes with the contribution of ether anesthesia. Despitethis, discussions persist on the advantages and disadvantages of this method among surgeon as well as physiciansfrom other disciplines, in particular those who indicate patients for laparoscopic operations. The ten-year use oflaparoscopy in surgery should be a sufficiently long period for certain general evaluations of the asset of this method.The submitted paper compares some evaluating criteria of laparoscopic surgery and „classical“ laparotomicoperations. It is obvious that there can be many evaluating aspects and that each aspect has its specific weight. Inthe submitted paper some of these aspects are compared and discussed with regard to their possible contributions tolaparoscopic and laparotomic surgery.

Key words:
laparoscopy, contribution, comparison, classical surgery.


Autoři: M. Fried
Působiště autorů: I. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 1999; : 483-485
Kategorie: Články

Souhrn

Běžné užití laparoskopické chirurgie se rozšířilo v posledních deseti letech po celém světě i v naší republice.Přínos laparoskopie pro chirurgii bývá někdy srovnáván s přínosem éterové narkózy. P řesto však neustále přetrvávajídiskuse o výhodách a nevýhodách této metody jak mezi chirurgy, tak i mezi lékaři ostatních oborů, především těmi,kteří indikují nemocné k laparoskopickým zákrokům. Desetileté rutinní používání laparoskopie v chirurgii by mělobýt dostatečně dlouhým obdobím k určitým obecným hodnocením možného přínosu metody. Publikace porovnáváněkterá hodnotící kritéria mezi laparoskopickou operativou a „klasickými“, laparotomickými výkony. Je zřejmé, žehodnotících pohledů může být celá řada a že každé hledisko má svoji specifickou váhu. V článku jsou některá z těchtohledisek porovnávána a diskutována vzhledem k jejich možným rozdílným přínosům v laparoskopické i laparoto-mické operativě.

Klíčová slova:
laparoskopie, přínos, porovnání, klasická chirurgie.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se