HETEROGENITA FREKVENCE ALELY APOLIPOPROTEINE-e4 V EVROPSKÉ POPULACI


Heterogeneity of the Frequency of the Apolipoprotein E - e4 Allele in theEuropean Population

Background.
Apolipoprotein E (apo E) is one of the most important constituents of plasma lipoproteins. A geneticpolymorphism in the 4th exon of the apo E gene determines the existence of e2, e3 and e4 alleles in human populationcoding for three common isoforms of apo E: apo E2, apo E3, and apo E4. The aim of the study is to present theheterogeneity of the e4 allele frequency in the European region.Methods and Results. The mean frequency of the e4 allele is 13.6% in the whole European population (95%confidence interval: 7.2 - 20.0%; 45 evaluated studies, 19940 subjects). Frequency of the e4 is 17.7% in NorthernEurope (12.0 - 23.4%; 11 studies, 4564 subjects), 15.5% in Western Europe (10.9 - 20.0%; 21 studies, 11 615subjects), 12.8% in Central Europe (9.1 - 16.5%; 5 studies, 939 subjects), and 8.0% in Southern Europe (3.2 - 12.8%;8 studies, 2822 subjects). The mean frequency of e4 allele established preliminary in two localities (Prague, HradecKrálové) in the Czech Republic is 15.7% (15.5 - 15.9; 2 studies, 95 subjects).Conclusions. The study confirmed an apo E - e4 frequency heterogeneity in the European population. Theoccurrence of e4 allele decreases from the North to the South in Europe. The highest frequency of e4 allele is inFinland (mean 22.1%), the lowest in Sardinia (5.2%).

Key words:
apolipoprotein E, genetic polymorphism, epsilon 4 allele, apo E4, population, Europe.


Autoři: M. Beránek;  B. Friedecký;  V. Palička
Působiště autorů: Ústav klinické biochemie a diagnostiky 3. LF UK a FN UK, Hradec Králové
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 1999; : 500-503
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Apolipoprotein E (apo E) je jednou z nejdůležitějších součástí plazmatických lipoproteinů. Díkygenetickému polymorfismu apo E genu ve 4. exonu existují v lidské populaci alely e2, e3 a e4 kódující tři nejběžnějšíizoformy apo E: apo E2, apo E3 a apo E4. Cílem práce je prezentovat heterogenitu frekvence alely e4 v evropskémregionu.Metody a výsledky. Průměrná frekvence alely e4 v evropské populaci je 13,6% (95% konfidenční interval: 7,2 -20,0 %; hodnoceno 45 prací a 19 940 osob). Frekvence alely e4 v severní Evropě dosahuje 17,7 % (12,0 - 23,4 %;11 prací, 4564 osob), v západní Evropě 15,5 % (10,9 - 20,0 %; 21 prací, 11 615 osob), ve střední Evropě 12,8 %(9,1 - 16,5 %; 5 prací, 939 osob) a v jižní Evropě 8,0 % (3,2 - 12,8 %; 8 prací, 2822 osob). Průměrná frekvence alelye4 zjištěná přibližně ve dvou lokalitách České republiky (Praha, Hradec Králové) je 15,7% (15,5 - 15,9; 2 práce, 95 osob).Závěry. Studie potvrdila frekvenční heterogenitu alely apo E - e4 v evropské populaci. Výskyt alely e4 klesá odseveru Evropy k jihu. Nejvyšší frekvence e4 se vyskytují ve Finsku (průměr 22,1%), nejnižší na Sardínii (5,2%).

Klíčová slova:
apolipoprotein E, genetický polymorfismus, epsilon 4 alela, apo E4, populace, Evropa.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých

Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Svět praktické medicíny 4/2023 (znalostní test z časopisu)
nový kurz

Halitoza
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Terapie roztroušené sklerózy v kostce
Autoři: MUDr. Dominika Šťastná, Ph.D.

Multifaktoriální přístup u pacientů s KV rizikem
Autoři: doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.

Farmakoterapie chronického srdečního selhání a v sekundární prevenci infarktu myokardu
Autoři: MUDr. Petr Janský, prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se