PLAZMATICKÉ HLADINY LEPTINU U PACIENTŮS LEDVINOVÝM ONEMOCNĚNÍM RŮZNÉ ETIOLOGIE


Plasma Leptin Concentrations in Patients with Renal Disease

Background.
Leptin is a new hormone influencing food intake, energy expenditure and body weight. This proteinis produced by adipocytes, exerts its effects on brain, endocrine pancreas and other organs by activating transmem-brane receptors and is cleared from plasma mainly by the kidneys. The aim of our study was to compare plasmaconcentrations of leptin in our nephrological out-patients and controls.Methods and Results. We examined 36 diabetic patients with various stages of nephropathy, 12 males withnephrotic syndrome due to membranous nephropathy, 15 dialysis patients and 11 controls. Leptin was assessed inplasma by ELISA.There was a significant difference between plasma levels of leptin in males and females (7.7 ± 11.4 vs 17.6 ± 17.3,p < 0.001) and in dialysis and non-dialysis patients (19.6 ± 16.5 vs 10.7 ± 14.5, p < 0.05). There was also a differencebetween dialysed and non-dialysed men (15.1 ± 16.2 vs 5.9 ± 9.2, p < 0.05). We found no difference between menwith and without nephrotic syndrome and between BMI or age. There was a positive corelationn of leptin withdiabetic and non-diabetic women. There was positive correlation of P-leptin with serum creatinine in non-dialysedwomen (r = 0.68, p < 0.001) and a negative correlation with S-albumin in nephrotic men (r = -0.65, p < 0.05).Conclusions. Women have higher plasma leptin concentrations than men and dialysis patients have higherconcentrations than non-dialysed patients. Apart from the positive correlation with S-creatinine in non-dialysedwomen. There was positive correlation with S-albumin in nephrotic men there were no correlations with renalfunction, BMI, age, S-cholesterol, S-triglycerides and S-albumin.

Key words:
plasma leptin concentrations, renal disease.


Autoři: V. Chábová;  V. Tesař;  J. Perušičová 1;  T. Zima 2;  J. Žabka;  I. Rychlík;  M. Merta;  V. Bradová;  S. Štípek 2
Působiště autorů: I. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha, 1 Fakultní poliklinika I. LF UK, interní odd., Praha 2 Ústav lékařské chemie a biochemie I. LF UK, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 1999; : 465-468
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Leptin je nový působek ovlivňující příjem potravy, výdej energie a tělesnou hmotnost. Tento proteinje produkován adipocyty, působí na buňky mozku, endokrinního pankreatu a jiných orgánů pomocí transmembrá-nových receptorů a z plazmy je odstraňován převážně ledvinami. Cílem studie bylo zhodnotit hladiny v plazměu různých skupin pacientů z nefrologické ambulance a kontrol.Metody a výsledky. Bylo vyšetřeno 36 diabetiků s různým stadiem nefropatie, 12 mužů s nefrotickým syndromempři membranózní nefropatii, 15 dialyzovaných pacientů a 11 kontrol. Leptin byl stanoven v plazmě ELISA metodou.Hladina leptinu se významně lišila u mužů a žen (7,7 ± 11,4 vs 17,6 ± 17,3, p < 0,001). Významný rozdíl bylmezi hladinami u dialyzovaných pacientů proti nedialyzovaným (19,6 ± 16,5 vs 10,7 ± 14,5, p < 0,05). Lišili sedialyzovaní muži od nedialyzovaných mužů (15,1 ± 16,2 vs 5,9 ± 9,2, p < 0,05), mezi ženami tento rozdíl nedosáhlstatistické významnosti. Nelišily se hodnoty mezi skupinami mužů s nefrotickým syndromem a ostatních mužůa mezi ženami s diabetem a bez diabetu. Hladina leptinu nekorelovala s BMI ani s věkem. U nedialyzovaných ženbyla nalezena pozitivní korelace leptinu se sérovým kreatininem (r = 0,68, p < 0,001). U pacientů s nefrotickýmsyndromem koreloval leptin negativně se sérovým albuminem (r = -0,65, p < 0,05).Závěry. V souladu s literárními údaji mají v našem souboru ženy vyšší hladiny leptinu než muži a dialyzovanípacienti vyšší hladiny než nedialyzovaní. Kromě pozitivní korelace s hladinou kreatininu u nedialyzovaných žena negativní korelace s hladinou albuminu u nefrotických mužů nebyly nalezeny žádné korelace s renální funkcí,BMI, věkem, sérovým cholesterolem, triglyceridy a albuminem.

Klíčová slova:
plazmatické hladiny, leptin, ledvinové onemocnění.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se