TUBERKULÓZA V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 1997


Tuberculosis in the Czech Republic in 1997

In the Czech Republic in 1997 1834 new cases of TB and relapses were notified, i.e. 17.8 patients per 100 000population. This number comprised 1557 cases of TB of respiratory tract (15.1 patients per 100 000 population). Bybacteriological examination 952 new cases of respiratory TB were confirmed (9.2 per 100 000 population) wherebyin 524 patients the sputum was direct smear positive. There were 277 (2.7/100 000) extrapulmonary forms. TB waswere in 1997 the cause of death of 62 patients (0.6/100 000). These numbers did not differ significantly from datarecorded in 1990 - 1996 and we may conclude from them that the stagnating character of TB persists. Newly detectedcases of pulmonary TB (affection of the pulmonary parenchyma only) were recorded in 1328 patients.The notifications made it possible to create a set of direct and indirect epidemiological indicators (age distribution,TB mortality) which made it possible to provide evidence that in this country the validity-notification did not changesubstantially in recent years.

Key words:
tuberculosis, screening of tuberculossi, tuberculosis register, epidemiological survey.


Autoři: L. Trnka;  F. Krejbich
Působiště autorů: Jednotka dohledu nad tuberkulózou, FN Bulovka, PrahaKlinika pneumologie a hrudní chirurgie 3. LF UK, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 1999; : 460-464
Kategorie: Články

Souhrn

V České republice bylo v roce 1997 hlášeno (notifikováno) 1834 nových onemocnění a recidiv, TB což představuje17,8 nemocných/100 000 obyvatel. Z nich bylo 1557 tuberkulóz dýchacího ústrojí (15,1 nemocných/100 000obyvatel). Bakteriologicky bylo ověřeno 952 nových onemocnění tuberkulózou dýchacího ústrojí (9,2/100 000),přičemž u 524 nemocných byly ve sputu mikroskopicky prokázány acidorezistentní tyčky. Mimoplicních forem bylo277 (2,7/100 000). Na tuberkulózu zemřelo v roce 1997 celkem 62 nemocných (0,6/100 000). Tyto počty se statistickyvýznamně nelišily od údajů z let 1990 - 1996, a lze z nich proto soudit na přetrvávající stagnační charakter vývojetuberkulózy u nás. Nově zjištěných tuberkulóz plic (jen postižení plicního parenchymu) bylo 1328.Údaje hlášení umožnily vytvoření souboru přímých a nepřímých epidemiologických ukazatelů (věkové rozloženínotifikace, výskyt závažných forem, regionální distribuce, úmrtnost na tuberkulózu), které umožnily prokázat, že seu nás validita-notifikace v posledních letech podstatně nezměnila.

Klíčová slova:
tuberkulózy, dohled nad tuberkulózou, registr tuberkulózy, epidemiologické studie.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní redukce hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

zveme Vás k zapojení se do videokurzu s tématem Co je a není FENO? Nadhodnocené FENO a podhodnocené eozinofily v krvi u astmatu.
Autoři: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se