HISTORIE ELIMINACE BOVINNÍ TUBERKULÓZYV ČESKÉ REPUBLICE


History of the Eradication of Bovine Tuberculosis in the Czech Republic

In 1968 in the Czech republic the programme of elimination of tuberculosis in cattle caused by germs ofMycobacterium bovis was successfully completed. The project proper was started in 1959 by examination of thewhole population of cattle with tuberculin tests. The situation which was revealed was disastrous: the prevalence incattle was on average 21.03 % whereby it reached 32.26 % in milking cows, i.e. every third cow had TB, as wasalso confirmed in slaughterhouses. Hundreds of cases in humans caused by M. bovis were notified. The annualeconomic losses were more than a billion crowns. The health campaign was based on the method “test and slaughter”and on the replacement of heavily infected herds by TB free ones. It was necessary to replace 1 360 000 heads ofTB cattle. This called for the solution of many complicated methodical, legislative, organizational, economic andsocial problems. Mandatory pasteurization of milk was introduced. Tuberculin tests of the whole cattle population(on average twice a year) supplemented by epizootological, laboratory and postmortem examinations led to thedetection of all foci. The final results are up to the present time reflected in the substantially better production capacityof the cattle, TB free milk and a marked decline of M. bovis in humans.

Key words:
Mycobacterium bovis, bovine tuberculosis, health campaign.


Autoři: V. Kouba
Působiště autorů: Emeritní profesor epizootologie Veterinární univerzity v Brněa bývalý ředitel veterinární služby Organizace Spojených národů
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 1999; : 456-459
Kategorie: Články

Souhrn

V r. 1968 byl v České republice úspěšně dovršen program ozdravení chovů skotu od tuberkulózy vyvolané zárodkyMycobacterium bovis. Vlastní akce byla zahájena v r. 1959 průzkumem celé populace skotu tuberkulinačními testy.Zjištěná situace byla katastrofická: prevalence u skotu celkem činila v průměru 21,03 %, přičemž u dojnic dosahovala32,26 %, tj. každá třetí dojnice byla tuberkulózní,což potvrzovaly i jatečné nálezy. Byly hlášeny stovky případůonemocnění lidí vyvolaných M. bovis. Roční ekonomické ztráty přesahovaly miliardu Kčs. Ozdravovací proces bylzaložen na metodě “test and slaughter” a na výměně celých silně postižených chovů za tbc prosté. Bylo nutno nahradit1 360 000 kusů tuberkulózního skotu. To si vyžádalo řešení mnoha složitých problémů metodického, legislativního,organizačního, ekonomického i sociálního charakteru. Byla zavedena povinná pasterace konzumního mléka. Tuber-kulinační testy celé populace skotu (v průměru dvakrát ročně) doplněné epizootologickými, laboratorními i postmor-tálními vyšetřováními vedly k odhalení všech ohnisek. Konečné výsledky se promítají dodnes v podstatném zlepšeníprodukčních schopností populace skotu, v tbc prostém mléce a ve výrazném snížení výskytu M. bovis v lidsképopulaci.

Klíčová slova:
Mycobacterium bovis, bovinní tuberkulóza, ozdravovací proces.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých

Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Jak na primární i sekundární osteoporózu − prakticky a v kostce
nový kurz
Autoři: MUDr. Jan Rosa

Léčba roztroušené sklerózy

Důležitost adherence při depresivním onemocnění
Autoři: MUDr. Eliška Bartečková, Ph.D.

Koncepce osteologické péče pro gynekology a praktické lékaře
Autoři: MUDr. František Šenk

Sekvenční léčba schizofrenie
Autoři: MUDr. Jana Hořínková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se