CHLAMYDIE - STÁLE NOVÁ PŘEKVAPENÍ


Chlamydiae - Ever New Surprises

A review on participation of chlamydiae in the origin of the HIV - infection, carcinoma and atherosclerosis.The antibodies against the newly discovered pgp3 protein of C. trachomatis were found in 83 - 87% of theseropositive HIV patients.The participation of C. trachomatis in the etiology of cervical and ovarian carcinoma has been discussed in a numberof articles. Simultaneous examinations along different lines allow the hypothesis, that C. trachomatis acts asa cofactor in the development of ovarian and cervical carcinoma. Chronic infection by C. pneumoniae appears to beone of the risk factors of pulmonary carcinoma.Many papers dealing with the relation of chlamydiae and atherosclerosis have been published. The relation betweenthe chronic C. pneumoniae - infection and atherosclerosis has been assessed serologically and by direct demonstrationof chlamydiae in atheromatous plaques.

Key words:
chlamydiae, HIV, carcinoma, atherosclerosis.


Autoři: L. Pospíšil
Působiště autorů: Výzkumný ústav veterinárního lékařství, Brno
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 1999; : 451-455
Kategorie: Články

Souhrn

Článek se zabývá pravděpodobnou účastí chlamydií při vzniku infekce HIV, karcinomu a aterosklerózy.U HIV séropozitivních pacientů se vyskytují protilátky proti nově objevenému proteinu pgp3 C. trachomatis ve83 - 87 %.Spoluúčast C. trachomatis v etiologii karcinomu čípku a ovarií je obsahem řady prací. Šetření prováděná paralelněv několika směrech umožňují vyslovit domněnku, že C. trachomatis hraje při vzniku karcinomu čípku a ovarií rolikofaktoru. Chronická infekce C. pneumoniae se zdá být jedním z rizikových faktorů plicního karcinomu. Existujemnožství literárních odkazů o vztahu chlamydií k ateroskleróze cév. Vztah mezi infekcí C. pneumoniae a ateroskle-rózou v těchto pracech byl vyhodnocován sérologicky a přímou detekcí chlamydiového agens v ateromatickýchplacích.

Klíčová slova:
chlamydie, ateroskleróza, infekce HIV, karcinom.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých

Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Svět praktické medicíny 4/2023 (znalostní test z časopisu)
nový kurz

Halitoza
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Terapie roztroušené sklerózy v kostce
Autoři: MUDr. Dominika Šťastná, Ph.D.

Multifaktoriální přístup u pacientů s KV rizikem
Autoři: doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.

Farmakoterapie chronického srdečního selhání a v sekundární prevenci infarktu myokardu
Autoři: MUDr. Petr Janský, prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se