STANDARDNÍ EPIKUTÁNNÍ TESTY U AMBULANTNÍCHNEMOCNÝCH DERMATOVENEROLOGICKÉ KLINIKY


Standard Epicutaneous Tests in Ambulatory Patients of the Dermatovenerological Clinic

Background.
Allergic diseases have a rising trend worldwide. Allergic contact eczema is the most frequentoccupational disease. The spectrum of allergens is influenced by a number of factors. The basic method for detectionof contact allergy and detection of the allergen are epicutaneous tests. The objective of the work was to evaluate theresults of these tests in patients with contact dermatitis.Methods and Results. A total of 437 patients were tested (163 men, 274 women). For testing an extended standardset of medicamentous and non-medicamentous allergens was used. In women more often positive reactions wereobtained (39.5 %) than men (27.5 %). The mean age of women was 40 years, that of men 47 years. Both groupsresponded on average to 1.6 and 1.7 allergens resp. The most frequent allergen in women was nickel (17.9 %) inmen chromium (12.9 %). Other frequent allergens in women included chromium (11.3 %), Peru balsam (3.6 %),HgCl 2 and cobalt. In men it was nickel, cobalt (6.1 %) and HgCl 2 . Tere were also concurrent allergies. (The resultsare not statistically significant). In youngest age group the number of women was more than sevenfold: the mostfrequent allergen in this group was nickel. In the group of patients above 60 years of age women also predominated(2.5x): most frequently allergy to chromium was found (9.1 %). The allergic reaction to camomile and tar wassignificantly higher.Conclusions. The most frequent allergen in standard epicutaneous tests in women is nickel, in men chromium.Other frequent allergens are cobalt, mercury and Perubalsam. Women have a higher ratio of positive reactions, inthe group under 30 years women predominate 7x, in the whole group 2.4x.

Key words:
epicutaneous tests, allergens, nickel, chromium, cobalt, camomile, Peru balsam.


Autoři: P. Šilhán;  P. Arenberger
Působiště autorů: Dermatovenerologická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 1999; : 469-473
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Alergická onemocnění vykazují celosvětově trvalý vzestup. Kontaktní alergický ekzém je nejčastějšíchorobou z povolání. Spektrum alergenů je ovlivňováno řadou faktorů. Základní metodou průkazu kontaktní alergiea odhalení alergenu jsou epikutánní testy. Cílem práce bylo zhodnotit výsledky těchto testů u nemocných s kontaktnídermatitidou.Metody a výsledky. Testováno bylo 437 nemocných (163 mužů, 274 žen). K testování byla použita rozšířenástandardní sada lékových a nelékových alergenů. Pozitivně reagovaly ženy častěji (39,5 %) než muži (27,5 %),věkový průměr žen byl nižší (40 let) než mužů (47 let): obě skupiny reagovaly průměrně na 1,6, resp. 1,7 alergenu.Nejčastějším alergenem u žen byl nikl (17,9 %) u mužů chrom (12,9 %). Mezi další frekventní alergeny u žen patřilychrom (11,3 %), perubalzám (3,6 %), HgCl 2 a kobalt. U mužů to byly nikl, kobalt (6,1 %) a HgCl 2 . Vyskytovaly sei souběžné alergie (výsledky nejsou statisticky významné). Ve věkově nejmladší skupině převažovaly více jak 7krátženy: nejčastějším alergenem byl u nich nikl. Ve skupině nemocných nad 60 let převažovaly rovněž ženy (2,5krát):nejčastěji byla prokázána alergie na chrom (9,1 %). Statisticky významně vyšší byla alergická reakce na heřmáneka dehet.Závěry. Nejčastějším alergenem ve standardních epikutánních testech u žen je nikl, u mužů chrom. Další častéalergeny jsou kobalt, rtuť a perubalzám. Ženy vykazují větší výskyt pozitivních reakcí, ve skupině do 30 let převažujínad muži více jak 7krát, v celém souboru 2,4krát.

Klíčová slova:
epikutánní testy, alergeny, nikl, chrom, kobalt, heřmánek, perubalzám.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se