Anesteziologie a intenzivní medicína - Číslo 5/2017

Přehledový článek

275
Anestezie a analgezie plodu při intervencích in utero

Berka I.a, Šebková S.a, Feyereislová S.a, Ščamburová J.b, Hašlík L.c, Straňák Z.a


Dětská anesteziologie a intenzivní medicína

282
Neurotoxicita anestetik a dozrávající dětský mozek

V. Mixa


Intenzivní medicína - Přehledový článek

289
Endoteliální glykokalyx a tekutinová terapie v intenzivní a perioperační medicíně

D. Astapenko, J. Pouska, V. Černý, J. Beneš

297
Kognitivní poruchy v perioperační a intenzivní péči

J. Kletečka, K. Soumar, Beneš J.


Intenzivní medicína - Kazuistika

305
Úspěšné použití methylenové modři u pacienta v refrakterním šoku na veno-arteriální extrakorporální membránové oxygenaci

M. Pořízka, J. Kunstýř, P. Kopecký, M. Balík


Dokumenty ČSARIM a ČSIM ČLS JEP

309
Koncepce použití mechanických podpor při léčbě pokročilého srdečního nebo plicního selhání v České republice

P. Němec, doc. MUDr. Jan Bělohlávek, Ph.D., M. Balík, K. Cvachovec, Š. Černý, V. Černý, P. Dostál, R. Lischke, I. Netuka, J. Malý, J. Mašín, F. Mlejnský, P. Ošťádal, R. Rokyta, M. Želízko

312
Centra péče o nemocné po srdeční zástavě

P. Ošťádal, R. Rokyta, M. Balík, doc. MUDr. Jan Bělohlávek, Ph.D., K. Cvachovec, V. Černý, P. Dostál, T. Janota, P. Kala, M. Matějovič, J. Pařenica, J. Šeblová, R. Škulec, V. Šrámek, A. Truhlář


Ultrazvukové metody- Přehledový článek

316
Echokardiografické vyšetření u akutního aortálního syndromu

J. Kunstýř, M. Pořízka


Postgraduální vzdělávání - Vybrané kapitoly z klinické fyziologie

320
Patofyziologie tukové embolie − zatím nevíme vše

D. Astapenko, Černý V.


Nová doporučení

322
Praktická doporučení pro předoperační lačnění a použití farmak k prevenci aspirace před plánovanými operačními výkony

Historie oboru

324
Anestezie v Rakousko-Uhersku během I. světové války a po vzniku samostatného československého státu
Část II – Metody místní anestezie

O. Gimunová, J. Málek


Zprávy z kongresů

328
Ohlédnutí za XI. kongresem České společnosti intenzivní medicíny 2017

M. Balík


Abstrakty z kongresů

329
Abstrakty z kongresu ČSIM 2017

Zajímavosti z literatury

281
Buprenorfin a abstinenční syndrom novorozenců
323
Nízké dávky kortikosteroidů v kritických stavech – současný metaanalytický pohled
334
Posttraumatická stresová porucha
Virtuální realita v neurorehabilitaci pacientů v intenzivní péči
335
ARDS – historie i současnost

Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více