Anaesthesiology and Intensive Care Medicine - Issue 5/2017

Review Article

275
Foetal anaesthesia and analgesia during intrauterine procedures: Review

Berka I.a, Šebková S.a, Feyereislová S.a, Ščamburová J.b, Hašlík L.c, Straňák Z.a


282
Neurotoxicity of anaesthetics on the developing brain

V. Mixa


Intensive Care Medicine - Review Article

289
The endothelial glycocalyx and fluid therapy in critical care and perioperative medicine

D. Astapenko, J. Pouska, V. Černý, J. Beneš

297
Cognitive disorders in perioperative and intensive care

J. Kletečka, K. Soumar, Beneš J.


Intesive Care Medicine - Case Report

305
Succesful use of methylene blue in a patient with refractory shock on veno-arterial extracorporeal membrane oxygenation

M. Pořízka, J. Kunstýř, P. Kopecký, M. Balík


316
Echocardiography in acute aortic syndromes

J. Kunstýř, M. Pořízka


History

324
Anestezie v Rakousko-Uhersku během I. světové války a po vzniku samostatného československého státu
Část II – Metody místní anestezie

O. Gimunová, J. Málek


Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account