Zajímavosti, tipy a triky, informace z jiných oborů


Autoři: V.- Černý 1 5
Působiště autorů: Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Fakultní nemocnice Hradec Králové 1;  Centrum pro výzkum a vývoj, Fakultní nemocnice Hradec Králové 2;  Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem 3;  Department of Anesthesia, Pain Management and Perioperative Medicine, Dalhousie University, Halifax, Nova Scotia, Canada 4;  Technická univerzita v Liberci 5
Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., 31, 2020, č. 3, s. 138-139
Kategorie: Zajímavosti, tipy a triky

Použití ústní vody a efekt cvičení

Použití ústní vody s antibakteriálním efektem (0,2% chlorhexidin) po fyzické námaze (např. běh) snižuje příznivý efekt fyzického cvičení (ve smyslu dlouhodobého efektu na snížení krevního tlaku) o 60 %. Antibakteriální ústní voda snižuje počet bakterií v dutině ústní, které konvertují nitráty na nitrity, nezbytné ke vzniku oxidu dusnatého – klíčové molekuly pro vasodilataci.

Zdroj: Cutler C, Kiernan M, Willis JR, Gallardo‑Alfaro L, Casas‑Agustench P, White D, et al. Post‑exercise hypotension and skeletal muscle oxygenation is regulated by nitrate‑reducing activity of oral bacteria. Free Radic Biol Med. 2019; 143: 252–259.

Povrchní varixy zvyšují riziko hluboké žilní trombózy

Varixy povrchových žil byly řadu let považovány za převážně kosme‑ tický problém. Analýza 425 968 pacientů prokazuje, že přítomnost povrchových varixů byla spojena s vyšším rizikem vzniku hluboké žilní trombózy (hazard ratio = 5,3) a vznikem plicní embolie (hazard ratio = 1,73).

Zdroj: Chang S, Huang Y, Lee M, Hu S, Hsiao Y‑Ch, Chang S‑W, et al. Association of Varicose Veins With Incident Venous Thromboembolism and Peripheral Artery Disease. JAMA. 2018; 319(8): 807–817.

Fyzická aktivita a riziko fibrilace síní

Fyzické cvičení střední i vysoké intenzity působí u žen preventivně na výskyt fibrilace síní. U mužů je fyzické cvičení vysoké až extrémní intenzity spojeno s vyšším rizikem vzniku fibrilace síní.

Zdroj: Elliott AD, Linz D, Mishima R, Kadhim K, Gallagher C, Middledorp ME,  et  al. Association between physical activity and risk of incident arrhythmias in 402 406 individuals: evidence from the UK Biobank cohort. Eur Heart J 2020; 41: 1479–1486.

Vliv NSAID podávaných v perioperačním období na výskyt komplikací po operacích na gastrointestinálním traktu

Rozsáhlá meta‑analýza 3 829 pacientů naznačuje, že pooperační podávání farmak typu NSAID (zvláště tzv. neselektivních NSAID) může zvyšovat výskyt „postoperative anastomotic leak“. Výsledky dále ukazují, že použití NSAID snížilo výskyt pooperační nauzey a zvracení. Výskyt kardiovaskulárních příhod a raných infekcí se nelišil při použití ostatních analgetik.

Zdroj: Peng F, Liu S, Hu Y, Yu M, Chen J, Liu C. Influence of perioperative nonsteroidal anti‑inflammatory drugs on complications after gastrointesti‑ nal surgery: A meta‑analysis. Acta Anaesthesiol Taiwan. 2016; 54(4): 121–128.

Rozpoznání čichového podnětu jako nástroj predikce zotavení z traumatického poranění mozku?

Tzv. sniff test měl 100% specificitu v predikci pacientů s klinickými známkami „vegetativního stavu“, kteří se zotavili do stavu obnovení vědomí. Senzitivita testu byla 62,5 %.

Zdroj: Arzi A, Rozenkrantz L, Gorodisky L, Rozenkrantz D, Holtzman Y, Ravia A, et al. Olfactory sniffing signals consciousness in unresponsive patients with brain injuries. Nature 2020; 581: 428–433.

Nízké dávky naltrexonu jako lék pro řadu chorob?

Opioidní antagonista naltrexon v nízkých dávkách (1,5–12 mg) prokazuje unikátní protizánětlivý efekt v centrálním nervovém systému. Jeho podání v nízkých dávkách může být účinným postupem u velkého množství chronických zánětlivých stavů s minimem nežádoucích účinků.

Zdroj: Tucker ME. Low‑Dose Naltrexone: An Inexpensive Medicine for Many Ills? [online] [March 11, 2020]. Dostupné z: www.medscape.com.

Je podání kontrastní látky u kriticky nemocných asociováno s rozvojem akutního poškození ledvin?

U kriticky nemocných s normální funkcí ledvin nebyl na vzorku 7 333 pacientů v retrospektivní analýze pozorován vyšší výskyt akutního poškození ledvin po aplikaci nízkoosmolární kontrastní látky.

Zdroj: Williams LS, Walker GR, Loewenherz JW, Gidel LT. Association of Contrast and Acute Kidney Injury in the Critically Ill: A Propensity‑Matched Study. Chest. 2020; 157(4): 866–876.

Inhibitory COX-2 v prevenci těžké akutní pankreatitis?

Podání inhibitorů COX-2 (parexocib nitrožilně v dávce 40 mg po dobu tří dní ke standardnímu léčebnému režimu) bylo spojeno s redukcí tíže akutní pankreatitis a nižšími koncentracemi TNF alfa a IL-6.

Zdroj: Harding A. COX-2 Inhibitors Help Prevent Severe Acute Pancreatitis. [online] [March 05, 2020]. Dostupné z: www.medscape.com.

KORESPONDENČNÍ ADRESA AUTORA:

prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM,

cernyvla1960@gmail.com

Cit. zkr: Anest intenziv Med. 2020; 31(3): 138–139


Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína

Číslo 3

2020 Číslo 3
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Antikoagulační terapie v sekundární prevenci ischemické CMP aneb co všechno se může stát…
nový kurz
Autoři:

Vzácné poruchy zraku a jejich genetické testování
Autoři: prof. MUDr. Petra Lišková, Ph.D.

Praktické aspekty mezioborové spolupráce při diagnostice a léčbě srdečního selhání
Autoři: MUDr. Sylvie Štrégl Hrušková, prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., prof. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc., MUDr. Marie Lazárová

Praktický lékař – spojka mezi pacientem a specialistou
Autoři:

Průvodce pomocnými prostředky při léčbě nemocí parodontu
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se