Perioperační management u pacientů se selháním ledvin


Autoři: V. Černý
Působiště autorů: Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem ;  Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví ;  Centrum pro výzkum a vývoj, Fakultní nemocnice Hradec Králové ;  Dept. of Anesthesia, Pain Management and Perioperative Medicine, Dalhousie University, Halifax, Canada ;  Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové
Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., 28, 2017, č. 1, s. 35-37
Kategorie: Postgraduální vzdělávání - Atestační otázky oboru anesteziologie a intenzivní medicína

1. Vymezení otázky a struktura problematiky/tématu

2. Důležité body

3. Reference, užitečné odkazy a zdroje apod.

1. VYMEZENÍ OTÁZKY A STRUKTURA PROBLEMATIKY/TÉMATU

 • Renální insuficience:
  • spojena s poruchou homeostázy a orgánových funkcí,
  • renální dysfunkce jako systémové onemocnění,
  • zvýšené riziko perioperační morbidity a mortality:
   • akutní renální selhání
   • hyperkalémie
   • přetížení tekutinami
   • infekce
  • identifikace poruchy ledvin a jejich maximální možná optimalizace jako podmínka dosažení co nejlepšího klinického výsledku.
 • Definice/terminologie renálního poškození – Kidney Disease Improving Global Outcomes (KDIGO).
 • Akutní renální selhání a jeho základní charakteristika.
 • Chronické renální selhání a jeho základní charakteristika.
 • Renální selhání v perioperačním období a jeho základní charakteristika.
 • Hodnocení renálních funkcí v rámci předanestetického/předoperačního vyšetření:
  • urea,
  • kreatinin a clearance kreatininu,
  • glomerulární filtrace,
  • diuréza,
  • biomarkery (cystatin C, NGAL).
 • Zásady vedení anestezie u pacientů se selháním ledvin.
 • Prevence/minimalizace renálního poškození při poskytování anesteziologické péče.
 • Absence existence účinné intervence, která by účinně (vy)léčila akutní selhání ledvin.

2. DŮLEŽITÉ BODY

 • Nejčastější příčiny chronického renálního selhání:
  • diabetes mellitus,
  • nefroskleróza při hypertenzi,
  • choroby glomerulů.
 • Předoperační porucha renálních funkcí jako nejdůležitější faktor rozvoje/zhoršení renálních funkcí pooperačně.
 • Komplikace renálního selhání se vztahem k plánu anesteziologické péče:
  • kardiovaskulární systém
    • retence vody a sodíku
    • hypertenze
    • hypertrofie levé komory
    • kardiomyopatie
    • srdeční selhání
    • akcelerace aterosklerózy
    • alterace metabolismu lipidů
    • cévní komplikace se vztahem k AV shuntu
    • uremická perikarditis
    • autonomní neuropatie s redukovanou citlivostí baroreceptorů
    • anemie
    • kalcifylaxe
  • koagulace
   • trombocytopatie uremická
   • hyperkoagulace, redukovaná fibrinolýza
   • trombóza vaskulárních přístupů
  • metabolismus
   • metabolická acidóza
   • alterace metabolismu a/nebo vylučování některých farmak/anestetik
  • negativní dusíkatá bilance
  • redukce svalové hmoty
  • rabdomyolýza
  • deficit vitaminu D
  • hyperparatyreóza
  • gastrointestinální trakt
   • zpomalené vyprazdňování žaludku
   • nauzea
   • malnutrice
   • snížené vstřebávání kalcia
  • imunitní systém
   • imunosuprese
  • voda a elektrolyty
   • hyponatremie/hypernatremie
   • hyperkalemie
   • hyperhydratace/hypervolemie
   • porucha metabolismu vápníku a fosforu
  • jiné
   • snížená aktivita cholinesterázy
 • Předoperační etapa
  • identifikace poruchy renálních funkcí a její klasifikace
  • identifikace poruch orgánových funkcí spojených s existencí renálního selhání
  • předoperační optimalizace
   • adekvátní stav objemu/hydratace
   • adekvátní systémový krevní tlak
   • kontrola glykemie
   • eliminace nefrotoxických farmak
    • NSAID
    • nefrotoxická antibiotika
    • kontrastní látky
  • pacient na dialýze, nutno vyhodnotit
   • adekvátnost dialýzy
   • nutnost provedení dialýzy před výkonem/operací
   • kdy provést první dialýzu po výkonu/operaci
   • dávka dialýzy v kontextu tekutinové terapie a úpravy dávek farmak
 • Intraoperační etapa
  • zohlednění dávkování farmak v závislosti na předpokládaném stupni poruchy renálních funkcí u látek, které se metabolizují/vylučují pomocí ledvin
  • adekvátnost peroperačně udržovaného krevního tlaku s ohledem na výši předoperačních hodnot
  • zabránění hypoperfuzi ledvin
   • tekutinová terapie
   • udržování krevního tlaku
  • vyhnutí se nefrotoxickým farmakům
  • udržování adekvátní glykémie peroperačně
  • hlavní rizikové faktory rozvoje perioperačního poškození ledvin
   • stav pacienta
    • chronické selhání ledvin
    • srdeční selhání
    • hypertenze
    • obstrukční choroba plicní
    • diabetes
    • alkoholismus
    • obezita
    • vyšší věk
   • typ operace
    • akutní výkon
    • nerenální orgánová transplantace
    • srdeční operace
    • výkony/operace s klampáží aorty
   • jiné faktory
    • akutní stav
    • sepse
    • multiorgánové selhání
    • nefrotoxická farmaka
    • ACEI, ARB (blokátory receptoru pro angio­tenzin)
    • diuretika
    • kontrastní látky
 • Pooperační etapa
  • udržení perfuze ledvin
  • vyhnutí se nefrotoxickým farmakům/postupům
  • načasování podpory/náhrady renálních funkcí

Souhrn

 • Pacienti s renálním selháním mají vyšší morbiditu/mortalitu.
 • Selhání ledvin ovlivňuje homeostázu a orgánové funkce.
 • Plán anesteziologické péče zahrnuje:
  • včasnou identifikaci pacientů s chronickým selháním
  • maximální možnou optimalizaci renálních a orgánových funkcí před výkonem/operací, včetně předoperační dialýzy
  • peroperačně udržení dostatečné perfuze ledvin
  • vyhnutí se nefrotoxickým farmakům/postupům
  • volba farmak/anestetik/analgetik s minimálním nefrotoxickým potenciálem a úprava dávkování farmak v závislosti na míře renální poruchy

3. REFERENCE, UŽITEČNÉ ODKAZY A ZDROJE APOD.

 • www.kdigo.org
 • Další literatura na vyžádání u autora článku.

Do redakce došlo dne 11. 12. 2016.

Do tisku přijato dne 12. 12. 2016.

Adresa pro korespondenci:

prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM

e-mail: cernyvla1960@gmail.com


Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína

Číslo 1

2017 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Příběh jedlé sody
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se