ZAJÍMAVOSTI, TIPY A TRIKY


Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., 27, 2016, č. 6, s. 408-409
Kategorie: Zajímavosti, tipy a triky

Mnemonická pomůcka k zapamatování,co bychom měli vždy zkontrolovatpřed zahájením jakéhokoliv typuanesteziologické péče

MS MAID

M = machine

Provedli jsme kontrolu funkčnosti anesteziologického přístroje a těsnosti dýchacího okruhu?

S = suction

Je odsávací systém funkční a máme k dispozici odsávací cévku?

M = monitoring

Máme u pacienta před zahájením anesteziologické péče adekvátní/doporučované monitorování fyziologických funkcí? Máme zaznamenány výchozí hodnoty?

A = airway

Máme k dispozici všechny nezbytné pomůcky k zajištění dýchacích cest? Kontrolovali jsme funkčnost laryngoskopu? Víme, kde máme pomůcky na provedení koniotomie v případě nutnosti?

I = intravenous access

Máme spolehlivý vstup do oběhu? Pokud jsme si daný žilní vstup nezaváděli sami, provedli jsme kontrolu funkčnosti žilního přístupu?

D = drugs

Máme k dispozici všechna nezbytná farmaka pro řešení ná­hlých komplikací?

Modifikace nosních vzduchovodů pro ventilaci

Autoři práce představují zajímavý způsob zajištění ventilace s využitím dvou nosních vzduchovodů. Z důvodu autorských práv byl podle fotografie v originální práci sestaven na pracovišti autora rubriky identický model (obr. 1).


Yoon U(1), Yuan I. Modified Nasal Trumpet for Airway Management. Anesthesiology. 2016 Sep;125(3):596. doi: 10.1097/ALN.0000000000001054.

Hodnota D-dimerů k vyloučení plicní embolie na oddělení akutního příjmu

Negativní D-dimery umožňují vyloučit plicní embolii s velmi vysokou pravděpodobností (pouze v jedné studii u pacientů nad 65 let byla negativní prediktivní hodnota nižší). Na druhou stranu, pacienti s vysokou hodnotou D-dimerů plicní embolii mít ale nemusí a k jejímu potvrzení jsou nutná další vyšetření.

Crawford F, Andras A,Welch K, Sheares K, KeelingD, Chappell FM. D-dimer test for excluding the diagnosis of pulmonary embolism. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 8. Art. No.: CD010864. DOI: 0.1002/14651858.CD010864.pub2.

Jaká hodnota krevního tlaku by měla být důvodem odložení elektivní operace?

K plánované operaci by měli být zařazeni pacienti, jejichž krevní tlak v primární péči je kontrolován do hodnot 160/100 mm Hg. Plánovaná operace by neměla být odkládána v situaci, kde v rámci předanestetického vyšetření zjistíme krevní tlak do 180/110 mm Hg a nemáme další důvod k odložení výkonu.

The measurement of adult blood pressure and management of hypertension before elective surgery: Joint Guidelines from the Association of Anaesthetists of Great Britain and Ireland and the British Hypertension Society. Anaesthesia. 2016 Mar;71(3):326-37. doi: 10.1111/anae.13348.

Focused Bedside TTE and Ultrasound

Nový bezplatný on-line kurz pořádaný Stanford University, je pouze nutná krátká registrace a zodpovězení několika otázek dotazníku.

Link na kurz: https://lagunita.stanford.edu/courses/Medicine/FocusedTTE

Jak vznikl pojem „gauge“ a jaký má vztah k popisu průměrů katétrů?

  • Termín „gauge“ navrhl Joseph Charriere, výrobce chirurgických nástrojů žijící v 19. století.
  • Symbol pro jeden „French gauge“ ve francouzštině je „Ch“ (podle Charriere), v jiných zemích např. Fr, Fg, Ga, FR nebo F.
  • „French“ popisuje zevní průměr katétru a odpovídá trojnásobku zevního průměru daného katétru v mm. Hodnota „1 French“ odpovídá zevnímu průměru o hodnotě 1/3 mm, hodnota „9 French“ odpovídá zevnímu průměru 3 mm.

Co je „acnestis“?

Část těla, kam si člověk nedosáhne se tzv. podrbat či poškrábat.

Calabadion 2 – spolehlivější než sugammadex?

Nová látka antagonizující efekt nervosvalových benzylizochinolinových i steroidních relaxancií (mechanismem podobným jako u sugammadexu) se ukazuje v experimentu na potkanech účinnější než sugammadex.

Haerter F(1), Simons JC, Foerster U, Moreno Duarte I, Diaz-Gil D, Ganapati S,

Eikermann-Haerter K, Ayata C, Zhang B, Blobner M, Isaacs L, Eikermann M. Comparative Effectiveness of Calabadion and Sugammadex to Reverse

Non-depolarizing Neuromuscular-blocking Agents. Anesthesiology. 2015 Dec;123(6):1337-49. doi: 10.1097/ALN.0000000000000868.

Pět zásad jak minimalizovat komplikace související se zaváděním centrálního žilního katétru

  1. Používat ultrazvuk kdykoliv to je možné.
  2. Používat tzv. checklist pro zavádění centrálních žilních katétrů.
  3. Pečlivě volit místo zavedení katétru.
  4. Striktně dodržovat pravidla asepse/antisepse při zavádění.
  5. Denně přehodnocovat indikaci a ponechání katétru.

Modifikováno podle www. sonosite.com.

Do redakce došlo dne 25. 9. 2016.

Do tisku přijato dne 28. 9. 2016.

Adresa pro korespondenci:

prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM

e-mail: cernyvla1960@gmail.com


Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína

Číslo 6

2016 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Výhody léčby pacientů s DM 2. typu GLP-1 agonisty
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Syndrom suchého oka – diagnostika, komplikace a léčba
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Systémová léčba psoriázy
Autoři: MUDr. Jiří Horažďovský, Ph.D

Klinická farmakokinetika betablokátorů
Autoři:

Současné možnosti terapie osteoartrózy
Autoři: MUDr. Jakub Holešovský

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×