Docent MUDr. Václav Fessl, CSc.
(1932–2016)


Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., 27, 2016, č. 6, s. 407
Kategorie: Osobní zprávy

Narodil se v Klatovech dne 17. 9. 1932. Po maturitě na klatovském gymnáziu byl v roce 1951 přijat ke studiu na Fakultě všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Plzni. Již během studia ho přitahovala urgentní medicína s nutností rychlého rozhodování. Pracoval proto jako pomocná vědecká síla na chirurgické klinice. Zde se setkal s dr. Minářem, jehož přístup k práci s nemocnými v těžkém stavu ho v jeho rozhodnutí věnovat se anesteziologii a intenzivní péči jen utvrdil. Po promoci v roce 1957 nastoupil jako sekundární lékař na I. chirurgickou kliniku vedenou prof. Domanským. Jmenování dr. Mináře v roce 1958 přednostou anesteziologického oddělení – v té době druhého v Československu, ale i perspektiva rozvoje kardiochirurgie v Plzni přispěly k dalšímu vyhranění zájmu o anesteziologii. Atestaci I. stupně v oboru chirurgie složil v roce 1960, nástavbovou atestaci v oboru anesteziologie v roce 1963. V této době již patřil MUDr. Fessl k uznávaným odborníkům v oboru a plzeňské anesteziologické oddělení se rozhodujícím způsobem podílelo na uvedení řady farmak a přístrojové techniky do klinické praxe v tuzemsku. Jedním z těchto farmak byl halotan, jehož specifický vliv na EEG křivku během anestezie jako první popsal MUDr. Fessl ve své kandidátské disertační práci. Plzeňské pracoviště bylo jedno z prvních, kde byla poprvé v Československu aplikována totální parenterální výživa. Velké množství energie a úsilí stálo vybudování lůžkové části oddělení, které bylo otevřeno v roce 1973. Po smrti prim. Mináře v roce 1974, byl dr. Fessl pověřen vedením pracoviště. Po čtyřech letech existenční nejistoty, pramenící z tehdejší politické situace, byl přece jen v roce 1978 přednostou oddělení jmenován. K odbornému růstu a úrovni pracoviště, srovnatelné s evropským standardem, přispěla jak osobnost přednosty, tak i dostupnost odborné literatury, kterou se dr. Fesslovi díky osobním kontaktům se zahraničím, dařilo získávat. Příznivý vliv na rozvoj oddělení měla i dobrá spolupráce s chirurgickou klinikou pod vedením prof. Podzimka. V roce 1988 byl dr. Fessl jmenován docentem a o rok později přednostou anesteziologicko-resuscitační kliniky. O jeho neúnavné odborné a edukační činnosti svědčí 67 publikací, více než 320 přednášek, spoluautorství učebnice Anesteziologie i členství v American Society of Critical Care Medicine. Byl dlouholetým členem výboru naší odborné společnosti. O jeho všestrannosti a vysokém odborném, morálním a lidském kreditu svědčí mimo jiné členství v předsednictvu ČLS JEP i v ústřední čestné radě ČLK. Doc. Fessl byl držitelem nejvyšších ocenění České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny.


Doc. Fessl byl nesmírně vzdělaný lékař s neobyčejně širokým záběrem, který mu s jeho zkušenostmi dával schopnost brilantní diagnostiky následované nejúčelnější léčbou, v níž se však nikdy neztrácel nemocný jako člověk. Patří k velkým osobnostem a průkopníkům oboru anesteziologie a intenzivní medicína, u jehož kolébky stál. Kolega Fessl skonal dne 15. 11. 2016.

Výbor ČSARIM


Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína

Číslo 6

2016 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Chronická tromboembolická plicní hypertenze
nový kurz
Autoři: MUDr. David Ambrož

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Jak lze diagnostikovat mnohočetný myelom v praxi praktického lékaře?
Autoři: MUDr. Jan Straub

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více

MIMOŘÁDNĚ Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP a další materiál. Vyplňte náš dotazník. Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP.