Chronická medikace před operací – co vysadit a co ponechat


Autoři: V. Černý
Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., 27, 2016, č. 1, s. 35-36
Kategorie: Postgraduální vzdělávání - Atestační otázky oboru anesteziologie a intenzivní medicína

1. Vymezení otázky a struktura problému

2. Důležité body

3. Klíčová slova pro vyhledávání, užitečné odkazy a zdroje

1. Vymezení otázky a základní struktura problému

 • Posouzení existující farmakoterapie před operací/anestezií je nedílnou součástí předanestetického vyšetření.
 • Přítomnost dlouhodobé medikace se vyskytuje u cca 50 % pacientů podstupujících anesteziologickou péči.
 • S věkem pacientů stoupá počet chorob a výskyt polypragmazie.
 • Role anesteziologa je v této otázce „doporučující“, finální rozhodnutí, co bude ponecháno či vysazeno, je v kompetenci ošetřujícího lékaře/operatéra.

2. Důležité body

 • Hlavní faktory, které s podílejí na vyhodnocení farmaka z pohledu jeho vysazení či ponechání:
  • charakteristika farmaka/lékové skupiny,
  • indikace k danému farmaku,
  • povaha výkonu a jeho předpokládaný průběh,
  • zvolená anesteziologická technika (celková anestezie, regionální technika, kombinovaná anestezie = celková anestezie + centrální blokáda, např. epidurální),
  • současný stav poznání (EBM) v dané problematice.
 • Obecná pravidla při rozhodování zda vysadit/ponechat:
  • ponechat vše, co není nutno vysadit či „přemostit“;
  • v případě pochybností je doporučena vždy konzultace příslušného specialisty.
 • Farmaka/lékové skupiny (uvedený seznam není konečný), se kterými se anesteziolog setkává v rámci předanestetického vyšetření a perioperační medicíny:
  • betablokátory,
  • nitráty,
  • blokátory kalciového kanálu,
  • ACEI nebo blokátory angiotenzinového receptoru (ARB),
  • diuretika,
  • jiná antihypertenziva (např. centrální sympatikolytika),
  • jiná antiarytmika (amiodaron),
  • statiny,
  • antidiabetika (PAD) a inzulin,
  • antikoagulancia (kumarin a tzv. nová orální antikoagulancia),
  • antitrombotika,
  • steroidy (včetně hormonální náhrady u menopauzy),
  • analgetika/protizánětlivá farmaka nesteroidní povahy,
  • opioidy,
  • antikonceptiva,
  • imunosupresiva,
  • antidepresiva,
  • antiparkinsonika,
  • inhibitory MAO,
  • potravinové doplňky a herbální přípravky.
 • Shrnutí současného stavu názorů k ponechání/vysazení vybraných farmak/lékových skupin podle povahy farmaka či indikace k jeho podávání.
  Pozn.: Doporučení „ponechat“ je myšleno ve smyslu ponechání dávkování farmaka v režimu, který měl pacient před operačním výkonem, žádné z níže uvedených doporučení nelze vnímat absolutně a platí za předpokladu, že u daného pacienta nenajdeme důvod k vysazení farmaka (např. závažná bradykardie u pacienta s betablokátorem večer před operací apod.).

 • Betablokátory – ponechat.
 • Antagonisté kalcia – ponechat.
 • ACEI/ARB – podle indikace (hypertenze = spíše vysadit, zejména v kontextu předpokladu výkonu s rizikem krevních ztrát a hypotenze nebo při použití kombinované anestezie, kde dochází k vyřazení centrálních i periferních regulačních mechanismů udržování krevního tlaku vlivem celkové anestezie a epidurální blokády, srdeční selhání/prevence remodelace komory = spíše ponechat).
 • Antiarytmika – ponechat.
 • Diuretika – vysadit.
 • Statiny – ponechat.
 • Antiagregancia (aspirin, clopidogrel, prasugrel, ticagrelor) – rozhodnutí je ovlivněno indikací a povahou výkonu.

Postupy u pacientů s antikoagulační terapií, s diabetem na inzulinu/PAD a pacientů se stentem budou zpracovány v některém z nejbližších čísel časopisu.

3. Klíčová slova pro vyhledávání, užitečné odkazy a volné zdroje

 • PubMed – perioperative medication – management – anesthesia
 • Vybrané články k jednotlivým farmakům jsou k dispozici na vyžádání u autora příspěvku.

Nová služba redakce časopisu lékařům v předatestační přípravě

Lékaři bez atestace mohou zasílat své dotazy k atestačním otázkám přímo na adresu cernyvla1960@gmail.com, na vaše dotazy bude zodpovězeno obvykle do 72 hodin, jen výjimečně déle.
Na stejnou adresu rovněž zasílejte návrhy témat, o jejichž zpracování máte přednostně zájem.


Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína

Číslo 1

2016 Číslo 1
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Hereditární TTR amyloidóza – vzácné, nebo jen neodhalené onemocnění? 2. díl
nový kurz
Autoři:

Současné možnosti v léčbě psoriázy

Svět praktické medicíny 4/2022 (znalostní test z časopisu)

COVID-19 up to date
Autoři: doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D., MUDr. Mikuláš Skála, prof. MUDr. František Kopřiva, Ph.D., prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Akutní difuzní bolest břicha může vést k diagnóze vzácného onemocnění
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se