Chronická medikace před operací – co vysadit a co ponechat


Autoři: V. Černý
Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., 27, 2016, č. 1, s. 35-36
Kategorie: Postgraduální vzdělávání - Atestační otázky oboru anesteziologie a intenzivní medicína

1. Vymezení otázky a struktura problému

2. Důležité body

3. Klíčová slova pro vyhledávání, užitečné odkazy a zdroje

1. Vymezení otázky a základní struktura problému

 • Posouzení existující farmakoterapie před operací/anestezií je nedílnou součástí předanestetického vyšetření.
 • Přítomnost dlouhodobé medikace se vyskytuje u cca 50 % pacientů podstupujících anesteziologickou péči.
 • S věkem pacientů stoupá počet chorob a výskyt polypragmazie.
 • Role anesteziologa je v této otázce „doporučující“, finální rozhodnutí, co bude ponecháno či vysazeno, je v kompetenci ošetřujícího lékaře/operatéra.

2. Důležité body

 • Hlavní faktory, které s podílejí na vyhodnocení farmaka z pohledu jeho vysazení či ponechání:
  • charakteristika farmaka/lékové skupiny,
  • indikace k danému farmaku,
  • povaha výkonu a jeho předpokládaný průběh,
  • zvolená anesteziologická technika (celková anestezie, regionální technika, kombinovaná anestezie = celková anestezie + centrální blokáda, např. epidurální),
  • současný stav poznání (EBM) v dané problematice.
 • Obecná pravidla při rozhodování zda vysadit/ponechat:
  • ponechat vše, co není nutno vysadit či „přemostit“;
  • v případě pochybností je doporučena vždy konzultace příslušného specialisty.
 • Farmaka/lékové skupiny (uvedený seznam není konečný), se kterými se anesteziolog setkává v rámci předanestetického vyšetření a perioperační medicíny:
  • betablokátory,
  • nitráty,
  • blokátory kalciového kanálu,
  • ACEI nebo blokátory angiotenzinového receptoru (ARB),
  • diuretika,
  • jiná antihypertenziva (např. centrální sympatikolytika),
  • jiná antiarytmika (amiodaron),
  • statiny,
  • antidiabetika (PAD) a inzulin,
  • antikoagulancia (kumarin a tzv. nová orální antikoagulancia),
  • antitrombotika,
  • steroidy (včetně hormonální náhrady u menopauzy),
  • analgetika/protizánětlivá farmaka nesteroidní povahy,
  • opioidy,
  • antikonceptiva,
  • imunosupresiva,
  • antidepresiva,
  • antiparkinsonika,
  • inhibitory MAO,
  • potravinové doplňky a herbální přípravky.
 • Shrnutí současného stavu názorů k ponechání/vysazení vybraných farmak/lékových skupin podle povahy farmaka či indikace k jeho podávání.
  Pozn.: Doporučení „ponechat“ je myšleno ve smyslu ponechání dávkování farmaka v režimu, který měl pacient před operačním výkonem, žádné z níže uvedených doporučení nelze vnímat absolutně a platí za předpokladu, že u daného pacienta nenajdeme důvod k vysazení farmaka (např. závažná bradykardie u pacienta s betablokátorem večer před operací apod.).

 • Betablokátory – ponechat.
 • Antagonisté kalcia – ponechat.
 • ACEI/ARB – podle indikace (hypertenze = spíše vysadit, zejména v kontextu předpokladu výkonu s rizikem krevních ztrát a hypotenze nebo při použití kombinované anestezie, kde dochází k vyřazení centrálních i periferních regulačních mechanismů udržování krevního tlaku vlivem celkové anestezie a epidurální blokády, srdeční selhání/prevence remodelace komory = spíše ponechat).
 • Antiarytmika – ponechat.
 • Diuretika – vysadit.
 • Statiny – ponechat.
 • Antiagregancia (aspirin, clopidogrel, prasugrel, ticagrelor) – rozhodnutí je ovlivněno indikací a povahou výkonu.

Postupy u pacientů s antikoagulační terapií, s diabetem na inzulinu/PAD a pacientů se stentem budou zpracovány v některém z nejbližších čísel časopisu.

3. Klíčová slova pro vyhledávání, užitečné odkazy a volné zdroje

 • PubMed – perioperative medication – management – anesthesia
 • Vybrané články k jednotlivým farmakům jsou k dispozici na vyžádání u autora příspěvku.

Nová služba redakce časopisu lékařům v předatestační přípravě

Lékaři bez atestace mohou zasílat své dotazy k atestačním otázkám přímo na adresu cernyvla1960@gmail.com, na vaše dotazy bude zodpovězeno obvykle do 72 hodin, jen výjimečně déle.
Na stejnou adresu rovněž zasílejte návrhy témat, o jejichž zpracování máte přednostně zájem.


Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína

Číslo 1

2016 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se