ARO, KARIM, KAR – Česká republika 2014


Autoři: J. Drábková
Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., 27, 2016, č. 1, s. 42-47
Kategorie: Statistika oboru anesteziologie a resuscitace

Zpracováno pro výbor České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Údaje poskytl Odbor analýz, publikací a externí spolupráce ÚZIS ČR; Ing. Eliška Mašková, Mgr. Helena Chodounská

150 pracovišť – sumář k 19. 8. 2015 

S poměrně velmi kompletními a relativně relevantními údaji jsou zastoupena téměř ve 100 % pracoviště ze všech lůžkových zařízení, kde jsou zřízena anesteziologicko-resuscitační oddělení a kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny. Přesto je nelze zcela přesně porovnávat s údaji roku 2013, ale situaci a trendy v oboru údaje a jejich možné propočty převážně vystihují.
Porovnatelné vybrané ukazatele – srovnání údajů a trendů s rokem 2013 je uvedeno.
Údaje v daném výběru a rozsahu jsou za rok 2014 poslední za předcházející mnohaletý sběr pro ÚZIS; nový model vykazování připraví ČSARIM pro rok 2015 se sběrem údajů na začátku roku 2016.

ARO, KARIM, KAR – pracoviště

Počet KARIM/ARO                                               1 100
– lůžková KARIM/ARO                                            131                                    setrvalý údaj
– nelůžková anesteziologická pracoviště                 969
– počet anesteziologických ambulancí                 1 797                                    významný ↑
– počet ambulancí pro léčbu bolesti                    1 603                                    významný ↑

Počet resuscitačních lůžek                                      854                                    setrvalý údaj
Počet probouzecích/zotavovacích lůžek                   463                                    mírný ↓

Pracovníci ARO, KARIM, KAR – fyzické osoby a úvazky

Lékaři
Lékaři celkem                                                     1 973                                     setrvalý údaj
– přepočtené úvazky                                          1 683,16                                setrvalý údaj
– smluvní                                                                95,62                                setrvalý údaj
– průměrný roční přepočtený počet
pracovníků celkem (včetně smluvních)                1 785,87                               setrvalý údaj
– počet osob s částečným úvazkem                        422                                    setrvalý údaj
– atestovaní                                                        1 550                                    78,6 % – setrvalé
– bez atestace                                                        423                                    21,4 % – setrvalé
– přepočtené úvazky                                              369,28
– smluvní                                                                  5,25
– průměrný roční přepočtený počet
pracovníků celkem (včetně smluvních)                   390,15
– počet osob s částečným úvazkem                          83
– počet lékařů u lůžka                                            767,9                                 38,9 % ze všech
                                                                                                                       – setrvalé
– z nich atestovaní                                                 571,58                               74,4 % z lékařů u lůžka
– bez atestace, v zácviku                                        196,32                               25,6 %
– počet lékařů/1 resuscitační lůžko                             1,19                               setrvalý údaj
– počet lékařů v nelůžkové složce AR                      953,05                               48,3 % ze všech
                                                                                                                       – setrvalé
– smluvní                                                                57,83
– z nich atestovaní                                                 778,36                               81,6 % ze všech
                                                                                                                       – setrvalé
– bez atestace, v zácviku                                        174,69                              18,4 % ze všech
                                                                                                                       – setrvalé
– smluvní                                                                   3,52
– počet podaných anestezií/1 lékaře                       826,8                                setrvalý údaj
(na nelůžkové části AR)

ZPBD – dříve SZP

Celkem                                                               4 491                                   ↓ o 9,3 %
přepočtené úvazky                                             4 191,65                               setrvalý údaj
smluvní                                                                   48,38                              ↓ o 8,5 %
průměrný roční přepočtený počet
pracovníků celkem (včetně smluvních)                4 169,06                              setrvalý údaj
počet osob s částečným úvazkem                           478
na nelůžkové části AR – anesteziologické sestry    1 243,36                             setrvalý údaj
smluvní                                                                    18,67                             setrvalý údaj
– anesteziologické sestry včetně ambulancí          1 665                                  setrvalý údaj
– sestry u lůžka                                                   2 463                                  setrvalý údaj
– sestry v ambulantní složce                                   364                                  setrvalý údaj
– počet anestezií/1 anestetickou sálovou sestru       633                                 ↑ o 7,8 %
– počet sester u lůžka/1 resuscitační lůžko                  2,88                             ↓ o 11 %


SPSZ + JOP

Celkem                                                                   80                                   ↓ o 10 %
přepočtené úvazky                                                 72,90                               ↓ o 13 %
smluvní                                                                    3,0                                ↑ o 15 %
průměrný roční přepočtený počet
pracovníků celkem (včetně smluvních)                    72,67                              ↓ o 13 %
počet osob s částečným úvazkem                              6                                   setrvalý údaj
na nelůžkové části AR: celkem                                 23,10                             29 %, ↑ o 30 %
smluvní                                                                    2,0                                setrvalý údaj
na lůžkové části AR: celkem                                    49,80                              71 % setrvalý údaj
smluvní                                                                    1                                   ↓ malá čísla


ZPOD

Celkem                                                                420                                    setrvalý údaj
přepočtené úvazky                                               399,58                              setrvalý údaj
smluvní                                                                   4,77                               ↑ – malá čísla
průměrný roční přepočtený počet
pracovníků celkem (včetně smluvních)                 397,78                              setrvalý údaj
počet osob s částečným úvazkem                           26                                   setrvalý údaj
na nelůžkové části AR                                            59,57                               ↓ na 14,2 %
smluvní                                                                   1,0
u lůžka                                                                340,01                              ↑ na 81 %
– částečný úvazek                                                 26                                    setrvalý údaj

Ostatní odborní pracovníci
Celkem                                                                  33                                   ↓ o 45 %
přepočtené úvazky                                                29,33                              ↓ o 47 %
smluvní                                                                  0,30                               ↓ o 60 %
průměrný roční přepočtený počet
pracovníků celkem (včetně smluvních)                  28,44                              ↓ o 50 %
počet osob s částečným úvazkem                            3                                   ↓ o 80 %
na nelůžkové části AR                                              4,50                              14 % z celkového počtu
smluvní                                                                   0                                   setrvalé

Anesteziologická činnost

Počet anestezií celkem                                  787 955                                   ↓ o 9,2 %
– v regionální anestezii                                 101 817                                   12,9 % – setrvalý údaj
– u ambulantních pacientů                             51 478                                   6,5 % ze všech
– v průběhu ÚPS                                            97 276                                   12,3 % – setrvalý údaj
– u dětí s t. hm. < 3 000 g                               1 743
– v regionální anestezii                                        421
– u ambulantních pacientů                                    38
– v průběhu ÚPS                                                 141
– v kombinované anestezii                                   114
– u seniorů ≥ 65 let                                      191 505                                  24,3 % – setrvalý údaj
– v regionální anestezii                                   37 960                                   19,8 % z anestezií
                                                                                                                    seniorů
– u ambulantních pacientů                               7 794
– v průběhu ÚPS                                            18 067                                   9,4 %
– v kombinované anestezii                              11 200

Počet porodních analgezií                                14 298                                   ↑ o 9,5 %
Rozdělení pacientů podle ASA z celkového počtu
takto vykázaných anestezií                            579 545
ASA 1                                                           191 793                                  33,10 % ze všech
                                                                                                                    kategorií
– v regionální anestezii                                   17 762                                   9,2 % z ASA 1
– ambulantně                                                 14 091                                  7,3 % z ASA 1
– v průběhu ÚPS                                            15 546                                   8,1 % z ASA 1
– v kombinované anestezii                                8 440

ASA 2                                                           248 238                                  42,81 % ze všech
                                                                                                                   kategorií
– v regionální anestezii                                    25 826                                 10,4 % z ASA 2
– ambulantně                                                 12 491                                  5,03 % z ASA 2
– v průběhu ÚPS                                            17 880                                  7,20 % z ASA 2
– v kombinované anestezii                                8 779

ASA 3                                                           111 193                                  19,21 % ze všech
                                                                                                                    kategorií
– v regionální anestezii                                   16 396                                   14,7 % z ASA 3
– ambulantně                                                  1 899                                   1,7 % z ASA 3
– v průběhu ÚPS                                            15 011                                   13,4 % z ASA 3
– v kombinované anestezii                               7 449 

ASA 4                                                            24 456                                   4,21 % ze všech
                                                                                                                   kategorií
– v regionální anestezii                                     2 742                                  11,2 % z ASA 4
– ambulantně                                                     262                                  1,1 % z ASA 4
– v průběhu ÚPS                                              5 179                                  21,2 % z ASA 4
– v kombinované anestezii                                1 671

ASA 5                                                               3 865                                  0,67 % ze všech
                                                                                                                   kategorií
– v regionální anestezii                                        266                                  6,9 % z ASA 5
– ambulantně                                                       64                                  1,7 % z ASA 5
– v průběhu ÚPS                                                 730                                  18,9 % z ASA 5
– v kombinované anestezii                                   263

Dohled na probouzecím pokoji                       215 019
– u ambulantních pacientů                              14 975
Dohled u rizikových výkonů                             31 685
– u ambulantních pacientů                               5 363

Mors in tabula – MIT (peroperačně a do 2 h po výkonu/intervenci)
– celkem                                                             148
– při regionální anestezii a po ní                              9
– pří a po ambulantních výkonech                           0
– v průběhu ÚPS                                                   76                                 = 51 % ze všech MIT
– v kombinované anestezii                                     10

Resuscitační péče

Počet resuscitačních lůžek                                    854                                  setrvalý údaj
Počet přijatých pacientů                                  34 133                                 setrvalý údaj
– z toho dětí do 19 let                                       1 227                                 ↑ o 6,7 %
– z toho seniorů ≥ 65 let                                 17 707                                 51,99 %

Výsledný počet přeložených, propuštěných, zemřelých pacientů z 34 133 přijatých pacientů
– počet přeložených na ARO/JIP
celkem                                                           10 361                                  30,4 %
z toho dětí do 19 let                                            654
z toho seniorů ≥ 65 let                                     4 716
– počet přeložených na NIP
celkem                                                            1 285                                   3,8 %
z toho dětí do 19 let                                               6
z toho seniorů ≥ 65 let                                       532
– počet přeložených na DIOP
celkem                                                               286                                   0,84 %
z toho dětí do 19 let                                               3
z toho seniorů ≥ 65 let                                       140
– počet přeložených na standardní oddělení
celkem                                                          10 134                                   29,7 %
z toho dětí do 19 let                                           151
z toho seniorů ≥ 65 let                                    4 742
– počet propuštěných
celkem                                                            1 905                                   5,6 %
z toho dětí do 19 let                                             54
z toho seniorů ≥ 65 let                                       592
– počet zemřelých
celkem                                                            6 163                                  18,1 %
z toho dětí do 19 let                                             42
z toho seniorů ≥ 65 let                                    3 867

– v tom počet zemřelých do 24 hodin
celkem                                                           1 935                                   31,4 % ze všech
                                                                                                                  zemřelých
z toho dětí do 19 let                                            17
z toho seniorů ≥ 65 let                                   1 150                                   59,4 % z počtu
                                                                                                                  zemřelých do 24 hodin

Typ, hlavní indikace příjmu                           35 527 diagnóz                       – setrvalé údaje

– interní choroba                                          13 652                                  38,4 % ze všech diagnóz
z toho dětí do 19 let                                          308
z toho seniorů ≥ 65 let                                   6 583                                  48,2 %
                                                                                                                 z interních diagnóz
– chirurgická/traumatologická diagnóza        21 875                                  61,6 % ze všech diagnóz
z toho dětí do 19 let                                          556
z toho seniorů ≥ 65 let                                   6 893                                  31,5 % z chir/traum.
                                                                                                                 diagnóz

Příjmové APACHE II skóre/24 h
vypočteno celkem v počtu případů                11 694                                  34,2 %
z toho dětí do 19 let                                          307
z toho seniorů ≥ 65 let                                   3 854

Počet ošetřovacích dnů včetně dětí              217 008                                  setrvalý údaj
z toho na dětských lůžkách KARIM/ARO          3 678                                   ↑ o 20 %

Délka ošetřovací doby – průměrný počet dnů        6,36 dne                        setrvalý údaj

Využití kapacity resuscitačních lůžek
– ve dnech (sanitární závěry nepočítány)          254,11 dne                        setrvalý údaj
– v procentech                                                   69,6 %                             setrvalý údaj

Počet uměle ventilovaných pacientů             20 083                                   58,9 % z počtu
                                                                                                                 přijatých
                                                                                                                 setrvalý údaj

– z toho dětí do 19 let                                      683                                    55,7 % ze všech
                                                                                                                 přijatých dětí
                                                                                                                 mírný vzestup

– z toho seniorů ≥ 65 let                               9 829                                    55,6 % ze všech
                                                                                                                 přijatých seniorů
                                                                                                                 setrvalý údaj

Počet pacientů ventilovaných < 24 h             8 042                                     40,0 % ze všech
                                                                                                                 ventilovaných = 23,6 %
                                                                                                                 = z  počtu přijatých
                                                                                                                 setrvalý údaj

– z toho dětí do 19 let                                      331                                    = 48,5 % z počtu
                                                                                                                 všech ventilovaných
                                                                                                                 dětí – mírný vzestup

– z toho seniorů ≥ 65 let                               3 706                                    = 37,7 % ze všech
                                                                                                                 ventilovaných seniorů
                                                                                                                 setrvalé údaje

Počet pacientů ventilovaných > 24 h            12 041                                   59,9 % ze všech
                                                                                                                 ventilovaných
= 35,2 % z počtu přijatých – setrvalý údaj
– z toho dětí do 19 let                                       352                                  = 51,5 % z počtu všech
                                                                                                                 ventilovaných dětí
– z toho seniorů ≥ 65 let                                6 123                                  = 62,3 % z počtu všech
                                                                                                                ventilovaných seniorů
                                                                                                                 setrvalé údaje

Počet úmrtí celkem – mortalita                       6 163                                  18,1 % = setrvalý údaj

– z toho dětí do 19 let                                        42                                   0,69 % z celkové mortality
                                                                                                                3,42 % z přijatých dětí
                                                                                                                do 19 let

– z toho seniorů ≥ 65 let                                3 867                                  62,7 % z celkové mortality
                                                                                                                – setrvalé
                                                                                                                = 21,8 % z přijatých
                                                                                                                seniorů – setrvalé

Počet úmrtí do 24 h od příjmu
celkem = časná mortalita                               1 935                                  5,7 % z celkem přijatých
                                                                                                                – setrvalé
                                                                                                                31,4 % z celkové mortality
                                                                                                                 – setrvalé
– z toho dětí do 19 let                                        17
– z toho seniorů ≥ 65 let                               1 150                                   6,9 % z přijatých seniorů
                                                                                                                 59,4 % z údaje časné
                                                                                                                 mortality - setrvalé údaje

Počet úmrtí > 24 h od příjmu = pozdní mortalita
celkem                                                         4 228                                    68,6 % z celkové
                                                                                                                 mortality – setrvalé
– z toho dětí do 19 let                                       25                                     setrvalý údaj
– z toho seniorů ≥ 65 let                              2 717                                    70,3 % z celkové
                                                                                                                 mortality seniorů
                                                                                                                 – setrvalé
Počet zotavovacích lůžek                                  463                                    ↑ o 10,4 %

Další údaje

Vysokoprahový příjem v rámci AR pracoviště      30

Různé výkonové ukazatele

Počet ošetřovacích dnů KARIM, KAR/ARO    217 008                                  setrvalý údaj
– z toho na dětských resuscitačních lůžkách    3 678                                  1,7 % ze všech ošetřovacích dnů
                                                                                                                ↑ o 12 % z ošetřovacích dnů dětí

Stratifikace ošetřovacích dnů podle TISS skupin KARIM, KAR/ARO

Počet ošetřovacích dnů celkem                    217 008                                  o 2 % – setrvalý údaj
9–14 b.                                                        20 842                                  9,62 %
15–19 b.                                                      23 608                                  10,92 %
20–29 b.                                                      58 441                                  26,92 %
30–39 b.                                                      62 082                                  28,60 %
40–49 b.                                                      36 950                                  17,02 %
50 b. >                                                        15 085                                   6,92 %
                                                                                                                 údaje setrvalé

Dohled na zotavovacím pokoji                     215 019                                  ↓ o 8,2 %
– z toho u ambulantních pacientů                 14 975                                  7 % ze všech

Dohled u rizikových výkonů                           31 685                                  ↓ o 26 %
– u ambulantních pacientů                             5 363                                  16,9 % z celkového počtu

Počet výkonů v anesteziologické ambulanci  400 092                                  ↑ o 39 %
– průměr/1 anesteziologickou ambulanci            222,6                               ↓ řádový (?) – výkaz (?)

Počet výkonů v ambulanci
léčby chronické bolesti                                 148 758                                  ↑ 16 %
– průměr/1 ambulanci léčby bolesti                      92,8                               ↓ řádový (?) – výkaz (?)

Tým pro léčbu akutní bolesti                                 25

Specifické vybavení AR pracoviště

Celkem                                                                68
ECMO                                                                   6
ECC                                                                      4
Léčebná hypotermie                                            53
CRRT                                                                   60

Dlouhodobá intenzivní péče

NIP v rámci AR pracoviště                                   10
DIOP v rámci AR pracoviště                                  7
Specifická péče DUPV                                         10

Upozornění

Aktuální porovnání se meziročně vztahuje k údajům z roku 2013.
Není však plně srovnatelný zdroj pro srovnávání v datech, kde rozhoduje velikost pracoviště a jeho vybavenost, kategorie výkonů, zastoupení dětí, pohyby v lůžkovém fondu, připojení statistiky NIP, pohyb ve vykazování anesteziologických ambulancí a léčby chronické bolesti atd. Velkou většinu údajů lze nicméně považovat pro stávající stav a činnost oboru za relevantní.
Volněji jsou připojeny nové údaje o NIP, DIOP, o urgentních příjmech a domácí umělé plicní ventilaci k získání zcela úvodního přehledu navazujících oborových složek a pojmů.

Zpracování: doc. MUDr. J. Drábková, CSc.

e-mail: jarmila.drabkova@fnmotol.cz


Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína

Číslo 1

2016 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Cesta pacienta s CHOPN
nový kurz
Autoři: doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.

Arteriální hypertenze ve světle nových evropských guidelines
Autoři: MUDr. Libor Jelínek

Precizní medicína v onkologii
Autoři:

Kožní toxicita cílené terapie inhibitory EGFR a VEGF
Autoři: MUDr. Karolína Svobodová

Jak na psoriázu v každodenní ambulantní praxi?
Autoři: MUDr. Jan Šternberský, Ph. D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se