Zamyšlení nad XX. kongresem ČSARIM v Brně


Autoři: Karel Cvachovec
Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., 25, 2014, č. 2, s. 77
Kategorie: Editorialy

Proběhlý jubilejní XX. kongres naší odborné společnosti v Brně 19.–21. 9. 2013 je důvodem k uspokojení i k zamyšlení. Důvody ke spokojenosti jistě nalezneme: velmi dobrá účast lékařů i nelékařů, 2 a půl dne naplněných odborným programem v několika souběžných sekcích, zahraniční hosté, významná podpora i účast vystavovatelů. Byla oceněna nejlepší volná sdělení lékařů i nelékařských pracovníků, oceněn byl nejlepší poster. Společenský večer na Špilberku se vydařil. Úspěšná svým obsahem i naší prezentací směrem k veřejnosti byla zcela ojedinělá průvodní akce Děti zachraňují životy. Organizátory jistě těšily i četné pochvalné, zcela spontánně sdělované komentáře účastníků. Toto vše by však nemělo překrýt fakt, že XX. kongres ČSARIM je minulostí, že připravujeme kongres další, že se nad jeho celkovým obsahovým i organizačním rámcem musíme zamýšlet a vyvarovat se případných chyb, které bychom na XXI. kongresu v Olomouci již vidět nechtěli. Nic nepomůže lépe, než vnímat hlasy kritické či nesouhlasné. Takové se objevily na Fóru našich webových stránek a nutí k zamyšlení. Zamyšlení první – možná zcela okrajové. Je atmosféra v naší odborné komunitě opravdu tak špatná, že zcela legitimní výhrady prezentované na místě k tomu určeném jsou sdělovány anonymně? Podstatnější než forma komentáře je však obsah. Ti, kdo na kongres přijedou, mají svá očekávání, chtějí se především dozvědět něco nového, poučit se pro svůj další odborný růst i praxi. Úkolem organizátorů, zvláště vědeckého výboru kongresu, je očekávání co největšího počtu účastníků uspokojit. Buďme zde ale upřímní – všem se nezavděčíte nikdy. Různíme se místem, kde pracujeme, mírou zkušenosti, odborným zaměřením i aspiracemi. Někdo prahne po poznání, „co je za tím“ (a to je vždy složité, nejednoznačné, mnohdy kontroverzní a vždy v čase měnlivé), jiný chce jednoznačný návod pro bezpečný a správný výkon svojí profese. Obojí je zcela oprávněné, ale uspokojit obě krajní polohy zájmu najednou lze jen těžko. Budeme se muset zodpovědně zamyslet nad koncepcí vyzvaných přednášek: nad vhodností vnášet nejnovější aktuální poznatky a nad potřebou prezentovat v přehledné podobě možná jednoduché, ale funkční a zjevně žádané návody, jak si počínat. Budeme se muset zamyslet nad podobou i začleněním volných sdělení. Členové ČSARIM mají právo na kongresu odborné společnosti, jejímiž jsou členy, vystupovat. Bez původního bádání a zveřejnění jeho výsledků by obor navíc stagnoval. Vedle původních vědeckých prací mají své místo i kazuistiky a jiná sdělení z praxe – z ničeho se lépe neučíme než z těžko získané zkušenosti jiných. Prezentace však musí mít odpovídající obsahovou i formální úroveň. Je namístě přednáška nebo poster? Volné přednášky by podle mého názoru měly patřit sdělením původním, na dobré obsahové i formální úrovni (v tom zahrnuji i dodržení časového limitu!). Co s postery? Jsou velmi sdělné, dosud jich dost nevyužíváme, ne dost je doceňujeme, umožňují prakticky neomezenou interakci zájemců. Bohužel, jejich zhotovení může být náročné, ne všude je dostupné a nikdy není zdarma. Elektronické postery? V jednoduché podobě se nezdají být šťastným řešením, individuálně přístupné a všeobecně v prostorách kongresu dostupné jsou pro organizátory velmi nákladné. Každoroční kongres je prezentací oboru v jeho celé šíři a myslím, že by to tak mělo zůstat. To nezpochybňuje potřebnost úžeji zaměřených menších akcí – a naopak, tyto akce nezpochybňují široký záběr kongresu. Někdo má možnost navštívit obojí, jiný si vybere podle svého zájmu – to je správné. Myslím, že na kongresu ČSARIM má být pojednávána intenzivní medicína v míře, která odpovídá jejímu zastoupení na oborových pracovištích, angažovanosti anesteziologů a významu, který jí přikládáme. To nikterak nezpochybňuje naši účast na kongresech ČSIM – to vnímám především jako příležitost k setkávání s intenzivisty s jiným odborným zázemím. Mohu jistě za organizátory – po stránce vědecké i organizační – slíbit, že se budeme snažit vyjít co nejvíce vstříc oprávněným připomínkám a komentářům našich členů. Vyhovět všem asi nebude možné, a ani není správné se o to bezvýhradně snažit: členové výboru dostali od členů ČSARIM jistý mandát a je naší povinností tento mandát naplňovat, mimo jiné i tím, že budeme naše odborná i vědecká setkání zaměřovat tak, jak považujeme za správné. Velmi by však pomohlo, kdyby se nám od potenciálních účastníků XXI. kongresu dostalo podnětů a doporučení k jeho obsahu i organizaci. Naše mailové adresy jsou na webu ČSARIM, příspěvky lze zadávat (velmi prosím – neanonymně) i do rubriky Fórum. Určitě se jimi budeme zabývat. Chceme, aby podíl těch, kteří odjedou z Olomouce spokojeni, byl nemenší, než tomu bylo v Brně.

Prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA

předseda výboru ČSARIM


Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína

Číslo 2

2014 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se