Jubilejní XX. kongres České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny


Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., 25, 2014, č. 2, s. 175-176
Kategorie: Zprávy ČSARIM

XX. kongres České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (ČSARIM) proběhl v Brně ve dnech 19.–21. 9. 2013.

Prezidentem kongresu byl předseda ČSARIM prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., čestnou prezidentkou emeritní profesorka LF MU Brno prof. MUDr. Danuše Táborská, DrSc., předsedou vědeckého výboru prof. MUDr. Vladimír Černý, PhD., z KARIM FN a LF UK Hradec Králové a předsedou organizačního výboru prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc., z LF Ostravské univerzity a LF MU Brno.

Kongres byl výjimečný mj. i tím, že poprvé v historii se jej zúčastnili prezident Světové federace anesteziologů (WFSA) dr. David Wilkinson z Velké Británie a prezidentka Evropské společnosti anesteziologů (ESA) dr. Daniela Filipescu z Rumunska. Kongresu se zúčastnilo 612 lékařů, 241 sester a 30 studentů lékařských fakult, spolu se zástupci firem se na kongresu zaregistrovalo 1053 účastníků.

Na kongresu zaznělo v průběhu 2 a půl dne 117 přednášek v 37 sekcích. Bylo prezentováno 38 posterů v lékařské části a 3 postery v části pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Odborně obsáhly přednášky všechny větve, v nichž se obor anesteziologie a intenzivní medicína angažuje – problematiku celkové a regionální anestezie, intenzivní medicíny, léčby bolesti i urgentní medicíny. Důležitou součástí kongresu byla rozsáhlá sesterská část, která proběhla v 6 sekcích a obsahovala celkem 35 přednášek. Tradičně byli na slavnostním zahájení kongresu vyznamenáni a oceněni špičkoví pracovníci našeho oboru z České republiky i zahraničí. Ocenění výboru ČSARIM získali prim. Ivan Novák z I. interní kliniky FN Plzeň a doc. Ivan Chytra z ARK FN Plzeň. Čestné členství ČSARIM letos obdržel prof. David Wilkinson, prezident WFSA, doc. Eduard Kasal, přednosta ARK FN Plzeň, doc. Roman Záhorec, vědecký sekretář Slovenské společnosti anesteziologie a intenzivní medicíny, a prof. Pavel Ševčík, vědecký sekretář ČSARIM. Čestné členství v ČLS JEP obdržel prof. Karel Škarvan z Basileje a nejvyšší ocenění ČSARIM – Medaili Celestýna Opitze – obdržela za celoživotní práci pro obor AIM doc. Jarmila Drábková z KARIM FN Motol.

Je tradicí, že na závěr kongresu je vyhlášeno a oceněno nejlepší volné sdělení (originální práce) v lékařské i sesterské sekci. V lékařské sekci byl letos jako nejlepší oceněn poster Viktora Kubrichtaet al. z ARO Nemocnice Na Homolce „Zavedení acute pain service vede k významnému poklesu výskytu pooperační bolesti a některých vybraných jevů“. Jako nejlepší volné sdělení v sekci nelékařských zdravotnických pracovníků byla vyhodnocena práce Mgr. Tomáše Glace et al. z ARK FN Ostrava „Využití účinné látky chlorhexidinu v prevenci sepse“.

Součástí propagace XX. kongresu ČSARIM byla i akce „Šalina první pomoci“, která byla uspořádána 3 dny před zahájením kongresu. Na Malinovského náměstí v Brně byla přistavena tramvaj a v ní proběhly ukázky a edukace první pomoci pro veřejnost. Akce proběhla ve spolupráci FN Brno s Dopravním podnikem města Brna, přičemž hlavními aktéry byli medici ze Spolku mediků LF MU Brno. Akce se odehrála pod taktovkou MUDr. Petra Štourače a výukového portálu Masarykovy univerzity Akutne.cz.

V rámci doprovodného programu XX. kongresu ČSARIM proběhla v České republice nevídaná akce Děti zachraňují životy. Česká resuscitační rada ve spolupráci s ČSARIM, ZZS Královéhradeckého kraje a ZZS Jihomoravského kraje uspořádala ve sportovní hale na Vodové názornou výuku neodkladné resuscitace na modelech pro celkem 339 žáků. Bylo úžasné pozorovat, jak stovky školáků s velkým zaujetím resuscitují výukové modely. Akce byla zapsána do České databanky rekordů.

Řada ohlasů svědčí o tom, že kongres byl jedním z nejúspěšnějších v celé dvacetileté historii konání kongresů ČSARIM.

Příští kongres – XXI. kongres ČSARIM – se bude konat v Olomouci 2.–4. 10. 2014.

Prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.


Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína

Číslo 2

2014 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se