Anestezie a pooperační péče v cévní chirurgii


Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., 24, 2013, č. 6, s. 448
Kategorie: Recenze knihy

Michálek P., Stern M., Štádler P. et al.

Galén 2012, první vydání, 443 s., ISBN 9788072628919

Monografie autorského týmu Michálek, Stern, Štádler et al. představuje v naší odborné literatuře výjimečný autorský počin jak z pohledu zvoleného tématu, tak formou a strukturou zpracování. Kniha pojímá v 6 oddílech tematiku anesteziologické péče v cévní chirurgii mimořádně komplexně a v řadě kapitol může sloužit jako vynikající referenční zdroj informací pro oblasti, přesahující bezesporu rámec názvu knihy. Kapitoly anatomie a fyziologie cévního systému jsou zpracovány didakticky, způsobem umožňujícím retenci informací téměř po prvním přečtení. To samé platí o kapitole věnované dýchacímu systému. Názorná schémata jsou někdy opravdu originální a o to více zapamatovatelná (např. obrázek vany v kontextu „stressed“ a „unstressed“ objemu v žilním systému). Kapitoly o problematice aortální svorky, mechanismu a klinických konsekvencích ischémie a reperfuze jsou zpracovány čtivě, pragmaticky a s rozumnou mírou skepse k účinnosti postupů prevence následků ischémie a reperfuze uváděných v současné odborné literatuře. Část knihy, věnovaná předoperační přípravě, a význam, jaký je věnován optimalizaci orgánových funkcí (pokud to samozřejmě stav pacienta vůbec umožňuje), považuji za jednu z nejlepších v celé knize. Oddíl věnovaný monitorování akcentuje význam klinického sledování, což je v dnešní době možností řady extenzivních monitorovacích modalit nutno opakovaně a důrazně připomínat. Osobně mne při čtení potěšilo i uvedení potenciálního významu techniky TCD, která je podle současného stavu poznání zřejmě jedním z nejpřínosnějších nástrojů detekce změn prokrvení mozku a její široké využití anesteziology asi teprve čeká. Hlavní část knihy je samozřejmě věnována technikám anestezie v kontextu jednotlivých operačních výkonů, kde je evidentně viditelná rozsáhlá a dlouholetá praxe autorů, což autoritu a odbornou důvěryhodnost celého díla posiluje a násobí. Oddíl Pooperační péče zahrnuje nejčastější stavy a jejich standardní (myšleno obvyklé) řešení, této části knihy bych osobně při pomyslném hodnocení nejspíše nedal maximální možný počet bodů, zejména z důvodu častého výskytu obecných (téměř apodiktických) tvrzení typu „porušení střevní permeability má za následek ... a v konečné fázi smrt“, aniž bych tím chtěl snižovat závažnost zvýšené permeability a její podíl na mortalitě, mám-li komentovat vybraný příklad. Ale na každém textu lze najít vždy něco, co se jeho hodnotitelům či recenzentům nemusí tzv. líbit a totální chvála čehokoliv bývá vždy trošku podezřelá. Mám-li však hodnotit knihu jako celek, tak asi trošku podezřelý budu – celé dílo totiž považuji za mimořádný počin v naší odborné domácí bibliografii, za knihu, která patří dle mého soudu jednoznačně do kategorie „you must have“ a která současně (a pro mě s potěšením) jasně ukazuje, jak skvělé odborníky, kteří umí dobře psát, náš obor má.

Prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM


Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína

Číslo 6

2013 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Chronická tromboembolická plicní hypertenze
nový kurz
Autoři: MUDr. David Ambrož

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Jak lze diagnostikovat mnohočetný myelom v praxi praktického lékaře?
Autoři: MUDr. Jan Straub

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více

MAPA ROUŠEK Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP a další materiál. Vyplňte náš dotazník. Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP.