Zásady bezpečné anesteziologické péče


Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., 20, 2009, č. 4, s. 217-218
Kategorie: Metodické listy a doporučení ČSARIM

Anesteziologická péče zahrnuje léčebně preventivní péči poskytovanou lékařem se specializovanou způsobilostí (SZ) v oboru Anesteziologie a intenzivní medicína (AIM) nebo lékařem s odbornou způsobilostí (OZ) pod jeho odborným dohledem v průběhu léčebných nebo diagnostických výkonů operační či neoperační povahy. Anesteziologická péče v sobě zahrnuje i tzv. monitorovanou anesteziologickou péči. Anesteziologická péče končí zotavením pacienta a jeho převzetím pověřeným zdravotnickým pracovníkem jiného oboru/odbornosti, nebo předáním pacienta na oddělení typu ARO/JIP.

1 Základní požadavky

 • Anesteziologická péče probíhá za trvalé přítomnosti lékaře se specializovanou způsobilostí (SZ) v oboru Anesteziologie a intenzivní medicína (AIM) nebo lékaře s odbornou způsobilostí (OZ) pod jeho odborným dohledem.
 • Anesteziologická péče a stav fyziologických funkcí pacienta v jejím průběhu je zaznamenávána do zdravotnické dokumentace (záznam o anestezii).
 • Záznam o anestezii musí obsahovat minimálně následující údaje:

– identifikaci lékaře;

– identifikaci pacienta;

– výsledek předanestetického vyšetření;

– údaje o stavu fyziologických funkcí pacienta (TK, P) minimálně v 5minutových intervalech v celém průběhu anesteziologické péče;

– údaje o použité anesteziologické technice a použitých anestetikách;

– údaj o způsobu zajištění dýchacích cest a způsobu ověření polohy tracheální rourky;

– údaj o veškerých lécích podaných v průběhu anestezie, infuzní a transfuzní léčbě, o všech použitých pomůckách a prostředcích zdravotnické techniky;

– údaj o době anestezie a času předání pacienta do péče jiného zdravotnického pracovníka.

 • Před zahájením anesteziologické péče musí proběhnout kontrola funkčního stavu anesteziologického přístroje a dalších potřebných přístrojů a pomůcek. Výsledek kontroly je zaznamenán do zdravotnické dokumentace.
 • Přístroje, pomůcky a farmaka pro léčbu komplikací spojených s anesteziologickou péčí musí být dostupné.
 • Alarmy přístrojově sledovaných fyziologických funkcí musí být před zahájením anesteziologické péče zkontrolovány a přiměřeně nastaveny.
 • Monitorování fyziologických funkcí pacienta přiměřeného rozsahu je zahájeno před začátkem anesteziologické péče a trvá až do zotavení pacienta. V případě překladu pacientu na oddělení typu ARO/JIP pokračuje monitorování fyziologických funkcí v přiměřeném rozsahu i během transportu.
 • Zotavení z anestezie probíhá na operačním sále či v bezprostředně přilehlých přiměřeně vybavených prostorách (tzv. dospávací jednotka/pokoj). V průběhu zotavení z anestezie je zajištěna dostupnost lékaře se SZ v oboru AIM nebo lékaře s OZ pod jeho odborným dohledem. Při překladu pacienta na jiné oddělení navrhuje rozsah dalšího sledování fyziologických funkcí lékař se SZ v oboru AR nebo lékař pod jeho odborným dohledem.
 • Ukončení anesteziologické péče se děje po dosažení předem stanovených kritérií a je dokumentováno.

2 Monitorování během anesteziologické péče

2. 1 Minimální monitorování v průběhu anestezie/monitorované anesteziologické péče

 • Klinické sledování fyziologických funkcí
 • Pulzní oxymetrie
 • Srdeční frekvence
 • Krevní tlak
 • EKG
 • Kapnometrie (monitorování ETCO2 se provádí u výkonů v celkové anestezii spojených s použitím kapnoperitonea nebo v neurochirurgii u nitrolebních výkonů)

Rozšíření rozsahu sledovaných ukazatelů nad rámec tzv. minimálního monitorování navrhuje lékař se SZ v oboru AIM nebo lékař s OZ pod jeho odborným dohledem se zohledněním zdravotního stavu pacienta, povahy výkonu a použité anesteziologické techniky.

2. 2 Minimální monitorování v průběhu zotavování z anesteziologické péče na tzv. dospávací jednotce/pokoji

 • Klinické sledování fyziologických funkcí
 • Pulzní oxymetrie
 • Srdeční frekvence
 • Krevní tlak
 • EKG

Péče v průběhu zotavování je dokumentována. Intervaly sledování stanoví lékař.

2. 3 Minimální monitorování v průběhu převozu pacienta z operačního sálu

 • Klinické sledování fyziologických funkcí
 • Pulzní oxymetrie
 • Srdeční frekvence

Rozšíření rozsahu sledovaných ukazatelů před transportem navrhuje lékař se SZ v oboru AIM nebo lékař s OZ pod jeho odborným dohledem se zohledněním zdravotního stavu pacienta, povahy výkonu a předpokládané doby transportu.

Připravila pracovní skupina: Cvachovec Karel, Černý Vladimír, Herold Ivan, Kozlík Pavel, Šturma Jan

Schváleno výborrem ČSARIM ke dni 18. 5. 2009. Verze 1/2009.Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína

Číslo 4

2009 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Možnosti biologické léčby u CRSwNP
nový kurz
Autoři: MUDr. Zuzana Balatková, Ph.D.

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autoři:

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Urtikarie – přehled o onemocnění a léčbě a významu antihistaminik
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se