Primář MUDr. Zdeněk Křivánek – Křivánkovy pardubické anesteziologické dny


Dr. Zdeněk Křivánek: Krivanek’s Anaesteshesiologist Biannual Meeting in Pardubice

Head of Department of Anaesthesiology and Intensive Care in Pardubice Regional Hospital was one of the key persons forming anaesthesiology as a new specialty. As a former surgeon he paid special attention to anaesthesia and intensive care in traumatology, which later became a main topic of regular biannual autumn conferences of anaesthesiologist and intensivist in East Bohemia metropolis Pardubice, where he spent most of his professional life. Authors summarize important biographical data and his contribution to community of anaesthesiologist and as a vice president of CSARIM.

Keywords:
anaesthesiology – intensive care – history of anaesthesia


Autoři: Cvachovec Karel 1;  Fořtová Magdaléna 2
Působiště autorů: Anesteziologicko-resuscitační klinika, 2. LF UK a FN Motol, Praha 1;  Anestesiologicko resuscitační klinika, Krajská nemocnice Pardubice 2
Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., 20, 2009, č. 3, s. 168-169
Kategorie: Historie oboru

Souhrn

Primář Křivánek byl jednou z klíčových osobností utvářejících charakter oboru. Původní profese chirurga jej přivedla k zájmu u traumatologickou problematiku, která se stala pravidelným tematikou podzimních anesteziologických a intenzivistických setkání ve východočeské metropoli Pardubicích, kde strávil většinu svého profesního života. Článek připomíná významná biografická data význačné osobnosti našeho oboru a jeho přínos odborné společnosti ČSARIM, jejímž byl místopředsedou.

Klíčová slova:
anesteziologie – traumatologie – historie oboru

Křivánkovy anesteziologické dny se staly oblíbenou vědeckou akcí, kterou naše odborná společnost pravidelně zaštiťuje. Ne všichni, kteří se této konference zúčastňují, kolegu Zdeňka Křivánka znali a nepochybně se najdou i ti, kdo vůbec nevědí, kdo to byl. Měl jsem tu výsadu, že jsem Zdeňka znal po více než tři desetiletí a jsem rád, že mohu svým mladším kolegyním a kolegům tuto charizmatickou osobnost přiblížit.

Primář MUDr. Zdeněk Křivánek
Primář MUDr. Zdeněk Křivánek

Zdeněk patřil mezi tu generaci anesteziologů, jejichž původní odborností byla chirurgie. Svoji kariéru začal v nemocnici ve Vrchlabí. Zde nastoupil ve druhé polovině šedesátých let. Nemocnice byla odlehlá, především v zimní sezoně záplava turistů i sportovních úrazů, komunikace problematické a prakticky vše bylo potřeba vyřešit namístě. Anestezii si zajišťovali chirurgové či gynekologové sami. Byla to tvrdá škola a ve světle dnešních pracovněprávních předpisů si tehdejší zatížení málokdo dovede představit. Tady si vypěstoval samostatnost při rozhodování a zdravý medicínský úsudek, bez těchto vlastností zde nebylo možné obstát. Bylo to dobré východisko do jeho další kariéry. Jeho výchozí chirurgická erudice i potřeby praxe jej vedly k zájmu o traumatologickou problematiku včetně péče přednemocniční, a tak není náhodou, že tato témata bývají na Křivánkových anesteziologických dnech významně zastoupena. Po získání atestace v anesteziologii a resuscitaci vedl ve Vrchlabí tehdy ještě nelůžkové anesteziologické oddělení, omezoval svoje aktivity v chirurgii a posléze se zde v roce 1976 stal primářem ARO. V roce 1980 přesídlil do Pardubic a jeho více než dvě desítiletí ve funkci primáře znamenaly ve zdejší nemocnici výrazný rozvoj našeho oboru. Přirozený respekt jeho spolupracovníků a kolegů i hluboký pocit spoluzodpovědnosti za chod i vývoj naší odbornosti jej přivedly do výboru naší odborné společnosti, kde v letech 1992–1999 zastával funkci místopředsedy. Byl velice dělný – z jeho práce, kdy vypracoval kalkulace anesteziologických výkonů, těžíme dodnes. Svoje názory prezentoval se svérázným humorem, sebeironií a dokázal i své okolí přimět k nadhledu a odlehčení situace. Mohl si to dovolit – vždy bylo jasné, že ví, o čem hovoří, a že za jeho názorem je zažitá zkušenost a léta tvrdé praxe.

Zdeněk patřil k těm postavám, kterými se náš obor může právem pyšnit a kteří jsou jeho oporou. Měl respekt nejen jako jeden z primářů velké okresní nemocnice, působil ve Spolku lékařů v Pardubicích, učil na Střední zdravotnické škole v Pardubicích a podílel se také na výuce studentů LF UK Hradec Králové i studentů Univerzity Pardubice. Přednášel na celostátních vědeckých akcích naší odborné společnosti. Žádná vzpomínka však nemůže opomenout jeho osobní kouzlo a milou povahu. Rád se bavil a smál a svoji radost ze života dokázal přenést i na ostatní. Byl nadšený lyžař, rád pobýval na své chalupě v Krkonoších. Jeho předčasná tragická smrt jeho spolupracovníky i přátele velice zasáhla. Jako prvnímu mu bylo v naší odborné společnosti uděleno čestné členství in memoriam.

Prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA

předseda výboru ČSARIM

Primář MUDr. Zdeněk Křivánek

(4. 3. 1943 v Praze –18. 8. 2002)

Vzdělání:

1960–1966 Lékařská fakulta UK Hradec Králové

1970 Atestace I. st. z chirurgie

1973 Atestace I. st. z anesteziologie a resuscitace

1976 Atestace II. st. z anesteziologie a resuscitace

Od promoce v r. 1966 pracoval na chirurgickém oddělení nemocnice ve Vrchlabí jako sekundární lékař. Od r. 1973 vedl nelůžkové anesteziologické oddělení v nemocnici ve Vrchlabí ještě s částečným chirurgickým úvazkem. V r. 1976 se stal přednostou nelůžkového ARO v nemocnici ve Vrchlabí.

Od r. 1980 nastoupil jako přednosta anesteziologicko resuscitačního oddělení nemocnice v Pardubicích. V době jeho nástupu byli na ARO pouze 3 lékaři, z toho pouze 1 lékařka měla atestaci. Přístrojové vybavení na sálech bylo pouze základní. Primáři Křivánkovi se podařilo zlepšit vybavení na operačních sálech, zvýšil úroveň anestezie, zaváděl nové anesteziologické techniky, dokázal získat i nejnovější léky pro anestezii. Díky němu se stabilizoval kádr lékařů a sester – od r. 1982 již podávali všechny anestezie v nemocnici lékaři ARO (do té doby nikoliv).

V r. 1986 se primáři Křivánkovi podařilo dosáhnout otevření 4lůžkového ARO v nemocnici v Pardubicích. Díky zlepšení přístrojového vybavení se značně zvýšila úroveň péče o těžce nemocné pacienty.

Primář Křivánek se velkou měrou podílel na vybudování nového 8lůžkového ARO, které bylo otevřeno v červnu 1996 v nových prostorách chirurgického pavilonu. Díky němu bylo toto oddělení vybudováno velkoryse a vybaveno na svou dobu špičkovými monitory, ventilátory i dalšími přístroji.

Primář Křivánek byl členem výboru ČSARIM, v letech 1992–1999 jejím místopředsedou. Podílel se mj. na vypracování kalkulací anesteziologických výkonů. Byla to mravenčí práce, které věnoval mnoho času a kterou nebylo vidět. Sestavení těchto kalkulací se užívá dodnes.

Zorganizoval 1. celostátní anesteziologickou konferenci v Pardubicích v r.1987. V r. 1999 se rozhodl pro pravidelné pořádání anesteziologických konferencí každé 2 roky. Bohužel uspořádal jen dvě – v r. 1999 a v r. 2001. Po jeho tragické smrti ARO v této tradici pokračuje, konference dostala jeho jméno.

Byl to klidný, vyrovnaný, rozvážný a velkorysý člověk. V mezních situacích měl vždy pevné nervy, působil uklidňujícím dojmem na okolí. I složité situace řešil s přehledem, s lehkostí sobě vlastní. Měl rád život, svou rodinu, svou práci i lidi kolem sebe. Byl velmi oblíbený, známý v celé anesteziologické společnosti, ve společnosti vždy vyhledávaný.

Mezi jeho záliby patřil sport, hlavně lyžování, v posledních letech i cyklistika, a pak chalupa v Horních Štěpanicích, kterou sám vybudoval, a snažil se ji stále vylepšovat.

Do budoucna měl mnoho plánů jak v práci, tak v soukromí, které již nemohl realizovat.

Členství v odborných společnostech:

Člen výboru ČSARIM, 1992–1999 její místopředseda

Člen Sekce intenzivní medicíny

Člen Spolku lékařů v Pardubicích

Přednášková a pedagogická činnost:

Přednášky na regionálních a celostátních konferencích v oboru A-R a chirurgie

Výuka studentů LF UK Hradec Králové

Výuka studentů Univerzity Pardubice

Výuka na Střední zdravotnické škole v Pardubicích

Další aktivity:

Organizace celostátních anesteziologických konferencí v Pardubicích (1987, 1999, 2001)

MUDr. Magdalena Fořtová

primář ARO Pardubice


Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína

Číslo 3

2009 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Soutěž Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se