Zápis z jednání výboru 1/2008


Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., 19, 2008, č. 3, s. 179-180
Kategorie: Zprávy ČSIM

Ostrava 22. 1. 2008

Přítomni: Černý, Novák I. (Plzeň), Matějovič, Maňák, Ševčík, Herold, Vobruba, Dostál, Kula, Prchlík, Šrámek, Fedora, Jahoda, Hladík, Cvachovec

Revizní komise: Pařízková

Hosté: Vyhnánek

1. OS ČSIM 2007–2009, v přítomnosti notáře provedeny nezbytné formální úkony zástupců výboru ČSIM (Černý, Novák, Vobruba, Maňák, Pařízková) ve sdružení.

2. II. kongres ČSIM v Plzni:

 • Zpráva o průběhu příprav (referoval Novák, zástupce Euroverlag).
 • Návrh odborného programu (referoval Matějovič).
 • Ceny pro nejlepší poster a přednášku (návrh kritérií a výši odměn připraví Novák).

3. Webové stránky ČSIM – aktuální informace (referoval Černý, Kula):

 • Zavedení systému registrace členů s cílem jednoduché databáze/emailového adresáře členů, propojení registrace na kongres ČSIM s registrací členů (odpovídá Kula, Novák).
 • Registrace pracovišť IM (ve fázi přípravy u providera webu, odpovídá Černý).

4. Účast ČSIM ve WFSICM – diskuse nad významem členství; závěr: ČSIM podá přihlášku, podklady připraví Maňák.

5. Projekt „Manuál auditu ČSIM pro pracoviště typu JIP/ARO“ – referoval Šrámek; práce pokračuje, snaha o začlenění indikátorů kvality – viz dále bod 14 zápisu.

6. EDIC (European Diploma in Intensive Care) – referoval Černý, návrh ESICM na termín ústní části EDIC je 23. 5. 2008, místo FN Hradec Králové, examinátoři za ČR: Černý, Šrámek, Novák.

7. Výukové pracoviště IM IPVZ – o aktuálním stavu referoval Ševčík:

 • Vyhodnocení atestací v roce 2007 (pouze jeden neuspěl).
 • Přechodné období končí v červnu 2009.
 • Návrh termínu atestací 2008: 16.–20. 6. 2008.
 • Písemný test:

– termín 14. 5. 2008, IPVZ Praha;

– navýšení počtu otázek (každý člen výboru připraví 5 MCQ otázek, termín odeslání na adresu Ševčíka: do 29. 2.; Ševčík vybere konečnou variantu testu).

 • Zkušební otázky pro ústní část beze změny.
 • Přijat princip „kandidát nemůže být zkoušen na mateřském pracovišti“.
 • Vzdělávací program oboru IM:

– rozsáhlá diskuse o cílech VP, struktuře a době pobytu na jednotlivých pracovištích, shoda na minimálním počtu 2 měsíců na JIP pediatrie pro nepediatry, jinak bez dalšího závěru.

8. Zájem České transplantační společnosti o spolupráci s ČSIM – referoval Černý; návrh začlenění společných témat na akce ČSIM, vznik společných odborných stanovisek, schváleny oblasti:

 • Péče o potenciálního dárce – konsenzuální stanovisko ČTS, ČSARIM a ČSIM (koordinuje Černý).
 • Postup u dárců s nebijícím srdcem – konsenzuální stanovisko ČTS, ČSARIM a ČSIM (koordinuje Černý).

9. Shromáždění představitelů OS ČLS 17. 12. 2007 – referoval Vobruba, zápis z jednání byl rozeslán členům výboru, k dispozici na sekretariátě ČSIM.

10. Udělení čestného členství ČSIM Drábkové v průběhu konference Umělá plicní ventilace – referoval Černý, připraveno k vyzvednutí na sekretariátu ČLS JEP, Cvachovec požádán o vyzvednutí diplomu.

11. Žádost firmy Maquet o záštitu ČSIM nad mezinárodním sympoziem „ARDS: Pathophysiology, detection and therapy”, Praha 9.–10. 6. 2008; záštita ČSIM udělena za podmínky zajištění účasti 30 členů ČSIM na sympoziu, informaci zástupcům Maquet zajistí Černý.

12. Podíl ČSIM a ČSARIM na vydávání časopisu Anesteziologie a intenzivní medicína, přijat návrh 50% účasti každé z obou společností; stanovisko výboru nakladateli předá Černý.

13. Dotazníky s cílem „zmapování organizační struktury IM v ČR“ – referoval Nalos; schválení záštity ČSIM nad projektem, text informace na web připraví Nalos, umístění zajistí Černý.

14. Projekt „Indikátory kvality ČSIM pro oddělení typu JIP/ARO“ – koordinací projektu pověřen Dostál.

15. RIP – diskuse nad postupem pro dosažení změny servisní firmy, Šrámek zjistí náklady na vedení databáze u CBA (Centrum biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity), termín do příštího jednání výboru.

16. Termín příštího jednání – 8. 4. 2008, 13 hod., Praha.

Zápis prošel kontrolou místopředsedy a vědeckého sekretáře ČSIM.

Zapsal Černý.


Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína

Číslo 3

2008 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Výhody léčby pacientů s DM 2. typu GLP-1 agonisty
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Syndrom suchého oka – diagnostika, komplikace a léčba
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Systémová léčba psoriázy
Autoři: MUDr. Jiří Horažďovský, Ph.D

Klinická farmakokinetika betablokátorů
Autoři:

Současné možnosti terapie osteoartrózy
Autoři: MUDr. Jakub Holešovský

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×