Atestace v oboru Intenzivní medicína


Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., 19, 2008, č. 3, s. 178-179
Kategorie: Zprávy ČSIM

Obecné informace

Atestace probíhají podle požadavků uvedených v bodě 4 (hodnocení specializačních požadavků) materiálu MZ ČR Vzdělávací program intenzivní medicína (dále VPIM).

Uchazeči musí splnit všechny požadavky dané VPIM.

Naplnění požadavku písemné práce/projektu:

 • předložení jedné in extenso publikace (původní nebo přehledné) v oboru intenzivní medicína v českém nebo zahraničním recenzovaném časopise v posledních 5 letech. Uchazeč musí být prvním autorem.
 • odevzdání písemné práce s cílem prokázat schopnost uchazeče pracovat s literaturou a analyzovat ji. Požadavky na formát a rozsah práce: Přehledný článek (ne kazuistiky) na volně zvolené téma se vztahem k intenzivní medicíně. Rozsah minimálně 15 stran dvojitého řádkování (včetně tabulek a ilustrací). Struktura: titulní strana obsahuje jméno, pracoviště, adresu; abstrakt do 10 řádků; úvod; vlastní (členěný) text; závěr. Počet referencí: minimálně 20, maximálně 50, z toho 70 % ne starších 5 let, 5–8 klíčových slov.

Písemnou práci předkládá uchazeč před začátkem vlastní atestační zkoušky předsedovi zkušební komise a práce je uložena do protokolu o provedení atestační zkoušky.

Písemný test ve formátu MCQ organizuje IPVZ v budově IPVZ Praha, Ruská 85; informace uchazečům zajišťuje IPVZ.

Praktická zkouška bude předcházet teoretické části zkoušky, její splnění je předpokladem přístupu k ústní části zkoušky. Principy provedení praktické zkoušky viz dále.

Ústní část: 3 otázky (= jedna trojotázka) + diskuse nad tématem písemné práce.

Členy zkušebních komisí jmenuje MZ na návrh IPVZ.

Informace lékařům (určení zkušebního místa, termín, další pokyny atd.) přihlášeným k atestaci zajišťuje IPVZ.

Praktická zkouška:

1. Obecné principy

 • Praktická zkouška je prováděna po úspěšném absolvování písemního testu.
 • Praktickou zkoušku řídí a za průběh odpovídá tzv. hlavní zkoušející (předseda zkušební komise), praktické zkoušce může být přítomen jiný lékař se specializovanou způsobilostí, tzv. pozorovatel (lékař oddělení, který má v péči pacienta, na němž je prováděna praktická zkouška).
 • Místem zkoušky je pracoviště akreditované v oboru intenzivní medicína.
 • Bezprostředně před provedením praktické zkoušky musí být ověřeno, že symptomy, které mají být zkoušeným nalezeny, jsou nadále vyjádřeny.
 • Zkoušený neprovádí v průběhu zkoušky žádné praktické (invazivní) výkony.

2. Vlastní průběh zkoušky

 • Vlastní provedení praktické zkoušky spočívá ve vyšetření 1 hlavního případu (v rozsahu cca 30 minut) a minimálně 1 vedlejšího případu (v rozsahu cca 15 minut).
 • Hlavní případ – má se jednat o nemocného s větším počtem klinických problémů, doporučené případy zahrnují např. pneumonii, polytrama, sepse, multiorgánové selhání, pankreatitidu, ALI/ARDS apod.

a) V průběhu vyšetření je možný přístup k dokumentaci nemocného, v průběhu vyšetření je možná interakce s osobou, která dohlíží na průběh vyšetření.

b) Kandidát musí přehledně prezentovat případ, sestavit diagnostický a léčebný plán a prokázat znalost relevantních medicínských oblastí.

 • Vedlejší případ – vyšetření a diskuse je zaměřena na jeden klinický příznak/jednu oblast péče o nemocného.

3. Pravidla pro hodnocení praktické zkoušky

 • Hodnocení zkoušky (prospěl z pochvalou – prospěl – neprospěl) se zapisuje do protokolu.
 • O provedení zkoušky je vystaven protokol, ve kterém je uvedeno, jaké případy byly při zkoušce projednány a jaké doplňující otázky byly položeny a odpovězeny.

Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína

Číslo 3

2008 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se