Atestace v oboru Intenzivní medicína


Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., 19, 2008, č. 3, s. 178-179
Kategorie: Zprávy ČSIM

Obecné informace

Atestace probíhají podle požadavků uvedených v bodě 4 (hodnocení specializačních požadavků) materiálu MZ ČR Vzdělávací program intenzivní medicína (dále VPIM).

Uchazeči musí splnit všechny požadavky dané VPIM.

Naplnění požadavku písemné práce/projektu:

 • předložení jedné in extenso publikace (původní nebo přehledné) v oboru intenzivní medicína v českém nebo zahraničním recenzovaném časopise v posledních 5 letech. Uchazeč musí být prvním autorem.
 • odevzdání písemné práce s cílem prokázat schopnost uchazeče pracovat s literaturou a analyzovat ji. Požadavky na formát a rozsah práce: Přehledný článek (ne kazuistiky) na volně zvolené téma se vztahem k intenzivní medicíně. Rozsah minimálně 15 stran dvojitého řádkování (včetně tabulek a ilustrací). Struktura: titulní strana obsahuje jméno, pracoviště, adresu; abstrakt do 10 řádků; úvod; vlastní (členěný) text; závěr. Počet referencí: minimálně 20, maximálně 50, z toho 70 % ne starších 5 let, 5–8 klíčových slov.

Písemnou práci předkládá uchazeč před začátkem vlastní atestační zkoušky předsedovi zkušební komise a práce je uložena do protokolu o provedení atestační zkoušky.

Písemný test ve formátu MCQ organizuje IPVZ v budově IPVZ Praha, Ruská 85; informace uchazečům zajišťuje IPVZ.

Praktická zkouška bude předcházet teoretické části zkoušky, její splnění je předpokladem přístupu k ústní části zkoušky. Principy provedení praktické zkoušky viz dále.

Ústní část: 3 otázky (= jedna trojotázka) + diskuse nad tématem písemné práce.

Členy zkušebních komisí jmenuje MZ na návrh IPVZ.

Informace lékařům (určení zkušebního místa, termín, další pokyny atd.) přihlášeným k atestaci zajišťuje IPVZ.

Praktická zkouška:

1. Obecné principy

 • Praktická zkouška je prováděna po úspěšném absolvování písemního testu.
 • Praktickou zkoušku řídí a za průběh odpovídá tzv. hlavní zkoušející (předseda zkušební komise), praktické zkoušce může být přítomen jiný lékař se specializovanou způsobilostí, tzv. pozorovatel (lékař oddělení, který má v péči pacienta, na němž je prováděna praktická zkouška).
 • Místem zkoušky je pracoviště akreditované v oboru intenzivní medicína.
 • Bezprostředně před provedením praktické zkoušky musí být ověřeno, že symptomy, které mají být zkoušeným nalezeny, jsou nadále vyjádřeny.
 • Zkoušený neprovádí v průběhu zkoušky žádné praktické (invazivní) výkony.

2. Vlastní průběh zkoušky

 • Vlastní provedení praktické zkoušky spočívá ve vyšetření 1 hlavního případu (v rozsahu cca 30 minut) a minimálně 1 vedlejšího případu (v rozsahu cca 15 minut).
 • Hlavní případ – má se jednat o nemocného s větším počtem klinických problémů, doporučené případy zahrnují např. pneumonii, polytrama, sepse, multiorgánové selhání, pankreatitidu, ALI/ARDS apod.

a) V průběhu vyšetření je možný přístup k dokumentaci nemocného, v průběhu vyšetření je možná interakce s osobou, která dohlíží na průběh vyšetření.

b) Kandidát musí přehledně prezentovat případ, sestavit diagnostický a léčebný plán a prokázat znalost relevantních medicínských oblastí.

 • Vedlejší případ – vyšetření a diskuse je zaměřena na jeden klinický příznak/jednu oblast péče o nemocného.

3. Pravidla pro hodnocení praktické zkoušky

 • Hodnocení zkoušky (prospěl z pochvalou – prospěl – neprospěl) se zapisuje do protokolu.
 • O provedení zkoušky je vystaven protokol, ve kterém je uvedeno, jaké případy byly při zkoušce projednány a jaké doplňující otázky byly položeny a odpovězeny.

Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína

Číslo 3

2008 Číslo 3
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se