Časné změny biochemických hodnot moči a krve u experimentálního modelu sepse


Early urine and blood biochemical changes in experimental model of sepsis

Objective:
To compare biochemical changes in the blood and urine in the early phase of an experimental model of sepsis.

Design:
Experimental, prospective trial.

Setting:
ICU of the 1st Medical Department, Charles University, Medical School and Teaching Hospital Plzen, Czech Republic. Department of Anaesthesia and Intensive Care, St. Ann’s University Hospital Brno, Czech Republic.

Materials and methods:
Twelve pigs weighing 24 kg (18; 30) were studied for 12 hrs after the induction of experimental G-negative volume-resuscitated sepsis.The sepsis was induced with a continuous live Pseudomonas aeruginosa i.v. infusion. Within the scope of the original protocol aimed at researching the role of NO and oxidative stress on the splanchnic perfusion and metabolism, the haemodynamic parameters and diuresis were monitored in hourly intervals. At time points T₀, T₂,T₆ and T1₁₂ a biochemical analysis of the blood and urine was performed.The blood analysis comprised the acid-base status, blood gases, electrolytes, lactate and creatinine. The urine analysis included the pH, sodium, potassium, creatinine and osmolality measurements.

Results:
Development of metabolic acidosis (present at T₂) lead to a significant drop in the urinary pH from 6.2 (5.0;8.0) to 5.5 (5.0;7.2). Sepsis caused sodium and potasssium retention, the sodium/potassium ratio changed randomly. Osmolality of the urine decreased significantly from 664 (489;811) mmol . kg⁻¹ to 338 (167;625) mmol . kg⁻¹.

Conclusion:
Experimental G-negative sepsis lead to a decrease in the blood pH followed by a decrease in the urinary pH within a few hours. The clinical relevance of these early changes warrants further evaluation.

Keywords:
sepsis – metabolic acidosis – urinary pH


Autoři: M. Fencl 1;  M. Matějovič 2;  A. Kroužecký 2;  L. Dadák 1;  I. Novák 2;  V. Šrámek 1
Působiště autorů: Anesteziologicko-resuscitační klinika Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně 1;  JIP I. interní klinika Fakultní nemocnice Plzeň 2
Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., 18, 2007, č. 1, s. 40-44
Kategorie: Intenzivní medicína - Původní práce

Souhrn

Cíl studie:
Sledovat a porovnat některé biochemické změny v krvi a moči v časné fázi experimentálního modelu sepse.

Typ studie:
Experimentální, prospektivní studie.

Název a sídlo pracoviště:
JIP I. interní klinika LF UK a FN Plzeň, ARK FN u svaté Anny v Brně.

Materiál a metoda:
12 prasat o hmotnosti 24 kg (18; 30) bylo sledováno po dobu 12 hodin po navození experimentální, objemově resuscitované G- sepse kontinuální intravenózní infuzí Pseudomonas aeruginosa. V rámci původního experimentálního protokolu zaměřeného na výzkum úlohy NO a oxidačního stresu na splanchnickou cirkulaci a metabolismus jsme v hodinových intervalech sledovali hemodynamiku a diurézu. V časových intervalech T₀, T₂,T₆ a T1₁₂ bylo prováděno biochemické vyšetření moče a krve. V krvi byly sledovány hodnoty acidobazické rovnováhy, krevní plyny, laktát, ionty a kreatinin. V moči bylo sledováno pH, natrium, kalium, kreatinin a osmolalita.

Výsledky:
Rozvoj metabolické acidózy, pozorovaný již v T₂, vedl v T₁₂ k signifikantnímu poklesu pH moče z 6,2 (5,0; 8,0) na 5,5 (5,0; 7,2). Sepse vedla k retenci natria a kalia, přičemž jejich vzájemný poměr se vyvíjel náhodně. Osmolalita moči signifikantně poklesla z 664 mmol . kg⁻¹ (489; 811) na 338 mmol . kg⁻¹ (167; 625).

Závěr:
Po navození experimentální sepse jsou biochemické změny v krvi během několika hodin následovány změnami moče. Využitelnost těchto časných změn v klinické praxi je nutno podrobit další analýze.

Klíčová slova:
sepse – metabolická acidóza – pH moče


Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína

Číslo 1

2007 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se