První zkušenosti s podáváním aktivovanéhoproteinu C v České republice – a jak dál?


Activated Protein C in Treatment of Severe Sepsis – the First Experience in the Czech Republic

Introduction:
Drotrecogin alpha (activated) a recombinant form of human activated protein C (APC) has been consideredas the first therapeutic intervention reducing all-cause mortality in severe sepsis, however its use in Europe is still limited.The Czech Republic was the first country in Europe, where APC was used in clinical practice. The aim of the study was topresent initial experience with APC therapy in the Czech Republic and to describe a cohort of patients treated with APC in2002.Material and methods: A retrospective, descriptive study based on medical records of all patients having received APC wasconducted. Age, sex, diagnosis, Apache II score at the time of admission,number of failed organs, timing APC therapy (daysafter ICU admission) and clinical outcome were evaluated. Numerical data are presented as mean (SD) or median (25–75 %).Results: A total of 12 patients (M = 8, F = 4) were treated with drotrecogin alpha (activated) during the evaluated period; themean age was 46 (20), median 54 (26–66) years. The mean value of Apache II score was 27 (6.5), median 25 (23–31) points.The number of failed organs before treatment with APC was 3.5 (1), median 4 (2–4). The mean time before drotrecogin alpha(activated)wasadministered was 3 (5),median 1 (1–2) days.Seven patients of 12 survived (58 %), six of them were dischargedfrom hospital.Conclusion: Drotrecogin alpha (activated) is an important part of therapy in selected cases, current experience showingpromising results so far, however more experience and probably more studies are needed to select the right patients whomay benefit from this expensive therapy and also reimbursement issues must be defined. The Czech Society of Anaesthesiologyand Intensive Care Medicine developed its own extended guidelines and recommendations for using this therapyin the Czech Republic.

Key words:
severe sepsis – therapy – activated protein C


Autoři: V. Černý 1;  P. Dostál 1;  R. Pařízková 1;  K. Cvachovec 2;  M. Pelichovská 2;  M. Helcl 3;  J. Příhodová 3;  I. Burget 4;  J. Polívková 5;  J. Valenta 5;  V. Dostál 6
Působiště autorů: Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, UK Praha, LF a FN, Hradec Králové, přednosta doc. MUDr. Vladimír Černý, PhD., FCCM2Klinika anesteziologie a resuscitace, UK, 2. LF a FN v Motole, Praha, přednosta doc. MUDr. Karel Cvachovec, CSc. 1
Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., , 2003, č. 3, s. 130-134
Kategorie: Články

Souhrn

Úvod:
Aktivovaný protein C je v současnosti považován za jednu z nadějných součástí adjuvantní terapie těžké sepse a jehovčasné podání u vybrané populace nemocných je spojeno se statisticky významným snížením 28denní mortality. Českárepublika byla po USA a Izraeli první zemí Evropy, kde byl humánní rekombinantní aktivovaný protein C (drotrecogin alfaactivated) použit v klinické praxi ještě před ukončením registračního řízení (registrace přípravku v ČR proběhla 19. 2. 2003).Cíl práce: Shrnutí dosavadních zkušeností s podáním aktivovaného proteinu C (APC) v České republice.Materiál a metoda: Do observační retrospektivní multicentrické studie byli zařazeni nemocní, kterým byl podán drotrecoginalfa activated (Xigris™) v rámci komplexní terapie těžké sepse a septického šoku. Klinická data byla získána ze zdravotnickédokumentace nemocných. Sledované ukazatele zahrnovaly demografické údaje, diagnózu, vstupní Apache II skóre, početselhávajících orgánů a dobu pobytu na JIP/ARO před podáním drotrecogin alfa activated, klinický výsledek pacientůa způsob úhrady přípravku. Číselná data jsou prezentována jako průměr (SD) a medián.Výsledky:Odčervna 2001 do listopadu 2002 byl drotrecogin alfa activated podán v České republice celkem u 12 nemocných.Průměrný věk nemocných souboru byl 46 roků (17–68). Průměrná hodnota Apache II skóre byla 27, medián 25 bodů. Početselhávajících orgánů/systémů před zahájením podání drotrecogin alfa activated byl 4 (medián). Průměrná doba pobytu naJIP/ARO před zahájením podávání drotrecoginu alfa activated byla 3 dny, medián 1 den (1–2 dny). Z celkového počtu 12nemocných 7 přežilo (58 %) a z nich bylo 6 propuštěno z nemocničního ošetřování. V 9 případech byl použit drotrecoginalfa activated jako klinický vzorek, v jednom případě došlo k jeho úhradě v plné výši zdravotní pojišťovnou, ve 2 případechbyl podaný APC zahrnut do lékového paušálu nemocnice bez zvláštní úhrady zdravotní pojišťovnou.Závěr: Humánní rekombinantní aktivovaný protein C lze považovat za potenciálně nedílnou součást adjuvantní terapieu vybraných nemocných s těžkou sepsí. V České republice byl již podán 12 nemocným, z nichž 7 přežilo. Před jehozavedením do širší klinické praxe v našich podmínkách je – kromě vymezení optimální cílové populace – rovněž nutnovyřešit způsob úhrady přípravku na systémové úrovni.

Klíčová slova:
těžká sepse – terapie – aktivovaný protein C

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína


2003 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Možnosti biologické léčby u CRSwNP
nový kurz
Autoři: MUDr. Zuzana Balatková, Ph.D.

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autoři:

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Urtikarie – přehled o onemocnění a léčbě a významu antihistaminik
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se