Anesteziologický postup a perioperační péčeu sakrální deaferentace (SDAF) a elektrostimulacemočového měchýře (SARS) u pacientů s kompletnítransverzální míšní lézí


Technique of Anaesthesia and Perioperative Care in Sacral Deafferentation (SDAF) and Electrostimulationof Urinary Bladder (SARS) in Patients with Transversal Spinal Cord Lesions

Transversal spinal cord lesions are among the most serious consequences of severe spinal injuries. Approximately 85% ofpatients who survived the first year after injury would die due to urological complications. They have a significantlyshortened average life span.Sacral deafferentation accompanied by implantation of a sacral anterior root stimulator which restores the patients´ abilityto control micturition, defaecation and erection is a newand very effective method of treatment of these patients.Theauthorsdescribe both the specific technique of anaesthesia and basic principles of perioperative care associated with this procedurewhich was carried out for the first time in an Eastern European country. The procedure is performed in an extreme proneposition and controlled hypotension is essential. Restriction of fluids, anaesthesia with a limited administration ofneuromuscular blocking agents and the participation of an anaesthetist differentiating both the anterior and posterior spinalcord roots are further specific features of this procedure. The authors also present results of surgery of first six patientswho underwent surgery in the University Hospital Brno from January to September 2001.

Key words:
sacral deafferentation – implantation of a sacral anterior root stimulator – anaesthesiological technique –controlled hypotension


Autoři: B. Stibor;  I. Čundrle;  R. Gál
Působiště autorů: Anesteziologicko-resuscitační oddělení, FN Brno-Bohunice, přednosta doc. MUDr. Ivan Čundrle, CSc.
Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., , 2003, č. 3, s. 126-129
Kategorie: Články

Souhrn

Transverzální míšní léze je jedním z nejzávažnějších následků těžkých úrazů páteře. Asi 85 % pacientů, kteří přežili prvnírok od úrazu, umírá na urologické komplikace při významně zkrácené střední délce života. Novou a velice účinnou metodouléčby těchto pacientů je sakrální deaferentace spojená s implantací stimulátoru předních míšních kořenů, která vracípacientům možnost ovládat mikci, defekaci i erekci. Autoři popisují specifika anesteziologického postupu a perioperačnípéče u tohoto výkonu, který byl použit v zemích bývalého východního bloku poprvé. Výkon se provádí v extrémní polozena břiše, je nezbytná řízená hypotenze. Restrikce tekutin, anestezie s omezeným použitím kurarimimetik a účast anesteziologapři rozlišení předních a zadních míšních provazců jsou dalšími specifiky tohoto výkonu. Zároveň uvádí zkušenostis výsledky prvních šesti pacientů, kteří byli v období ledna až září 2001 operováni ve FN Brno.

Klíčová slova:
sakrální deaferentace – stimulace předních míšních kořenů – anesteziologický postup – řízená hypotenze

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína


2003 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se