Balancovaná analgosedace kombinacímidazolam-klonidin-ketamin ve stomatochirurgii


Balanced Conscious Sedation by a Combination of Midazolam-Clonidine-Ketamine in DentalSurgery

Objective:
A combination of midazolam-clonidine-ketamine was evaluated in terms of their influence on haemodynamic andrespiratory parameters in dental surgical patientsDesign: Non-comparative clinical study.Setting: Centre of Experimental Medicine, Prague, Department of Anaesthesiology and Resuscitation IKEM, DepartmentAnaesthesiology and Intensive Medicine – IKEM).Materials and methods: In 30 patients of both genders intravenous midazolam was administered in a total dose of 3 mg.Werecorded changes in haemodynamic and respiratory parameters caused by midazolam.After 2 minutes we added clonidine,50 µg iv, and investigated changes in haemodynamics and respiration. After the next 2 minutes racemic ketamine wasadministered, 20 mg iv.We maintained on verbal contact with the patient. Afterwards the dentist injected local anaesthetics(articain).To make sedation moreeffective,weadded midazolamin 1mg iv boluses.To enhancethe analgetic effectwe added ketamine,10 mg iv. To find out the frequency of anterograde amnesia we showed the patients photographs of objects of daily use.Weevaluated the rate of psychomotor recovery and the occurrence of side effects.Results: Conscious sedation with a combination of midazolam-clonidine-ketamine was used in a group of patientsundergoing multiple tooth extractions or extraction of an impacted wisdom tooth. Patients were able to cooperate duringthe procedure. Haemodynamic parameters and haemoglobin oxygen saturation were affected non-significantly. Midazolamand clonidine completely reversed the cardiovascular and psychomimetic effects of ketamine. There was completeanterograde amnesia of the procedure. Within 60–90 minutes after the procedure, patients were able to be escorted at homeby adults. The incidence of side effects was minimal.Conclusion: Treatment with midazolam-clonidine-ketamine further expands the range of drugs available for pharmaco-therapy.In future, racemic ketamine will be replaced by its isomer, while clonidine will be replaced by highly specificdexmedetomidine with beneficial pharmacokinetic parameters.

Key words:
midazolam – clonidine – ketamine - balanced conscious sedation technique – dental surgery


Autoři: L. Hess 1;  V. Ščigel 2;  E. Kieslichová 3;  A. Březina 4;  F. Kopáč 4
Působiště autorů: Pracoviště experimentální medicíny IKEM, Praha, přednosta doc. ing. R. Poledne, CSc. 2Laboratoř pro rizikové stomatologické pacienty IKEM, vedoucí MUDr. V. Ščigel, PhD. 3Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče IKEM, přednosta MUDr. E. Kiesli 1
Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., , 2003, č. 3, s. 117-120
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Testování vlivu kombinace midazolam-klonidin-ketamin na základní hemodynamické a respirační parametryu stomatochirurgických pacientů.Typ studie: Nekomparativní klinická studie.Název a sídlo pracoviště: Centrum experimentální medicíny IKEM, Klinika anesteziologie a resuscitace IKEM, Klinikaanesteziologie, resuscitace a intenzivní péče IKEM.Materiál a metoda: U 30 pacientů obou pohlaví, u kterých byla provedena mnohočetná extrakce zubů nebo extrakceretinovaného zubu moudrosti jsme podali midazolam v celkové dávce 3 mg i.v. Zaznamenali jsme hemodynamickéa respirační parametry navozené účinkem midazolamu. Za 2 minuty jsme přidali klonidin v dávce 50 µg i.v. a opětzaznamenali změny v hemodynamice a respiraci. Za další 2 minuty jsme aplikovali racemický ketamin v dávce 20 mg i.v.S pacientem jsme udržovali slovní kontakt.Poté provedl stomatolog lokální anestezii articainem. K prohloubení sedativníhoúčinku jsme přidávali midazolam po 1 mg i.v., k zesílení analgetického účinku ketamin po 10 mg i.v. K zjištění frekvencevýskytu anterográdní amnézie jsme ukazovali pacientům fotografie předmětů denní potřeby. Hodnotili jsme rychlostpsychomotorického zotavení a výskyt nežádoucích účinků.Výsledky: Hemodynamické parametry a saturace hemoglobinu kyslíkem byly ovlivněny statisticky nevýznamně. Midazolami klonidin zcela antagonizovaly kardiovaskulární i psychomimetické účinky ketaminu. Na výkon byla úplná anterográdníamnézie. Do 60–90 minut byli pacienti schopni odejít v doprovodu dospělé osoby domů. Výskyt nežádoucích účinků bylminimální.Závěr: Kombinace midazolam-klonidin-ketamin dále rozšiřuje paletu farmak používanou při analgosedačních technikáchve stomatochirurgii. V budoucnosti může být nahrazen racemický ketamin pravotočivým izomerem a klonidin vysocespecifickým dexmedetomidinem s výhodnými farmakokinetickými parametry.

Klíčová slova:
midazolam – klonidin – ketamin – balancovaná analgosedace – stomatochirurgie

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína


2003 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Možnosti biologické léčby u CRSwNP
nový kurz
Autoři: MUDr. Zuzana Balatková, Ph.D.

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autoři:

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Urtikarie – přehled o onemocnění a léčbě a významu antihistaminik
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se