Dlouhodobá prognóza polyneuromyopatiekritického stavu


Long-term Outcome and Prognosis of Critical Illness Polyneuromyopathy

Objective:
To evaluate the long-term outcome and prognosis in critically ill patients with neuromuscular complications.Design: Prospective clinical study.Setting: ICU Department of Neurology and Dep. Anaesthesiology and ICU, University Hospital Brno-Bohunice.Material and Methods: Seventy-nine critically ill patients were enrolled and forty-eight completed a one month follow up.Selected clinical parameters were prospectively evaluated over a 28-day period. Electrophysiological studies were performedduring the first week and at the end of the follow up in order to detect signs of critical illness polyneuromyopathy(CIPM). Clinical features and outcomes were evaluated six months after the onset of a critical illness in eleven patients withCIPM.Results: Electrophysiological signs of CIPM were detected in twenty-seven patients (56.3 %). Clinical manifestation with theonset of profound flaccid paralysis occurred in seven cases (14.6 %), four of them with difficult weaning from mechanicalventilation. Sixteen patients with CIPM died during six months after the onset of a critical illness – mortality rate 59.3 %. Ofthe survivors 7 patients (63.6 %) were independent in their daily activities (Barthel Index 60 or more).Conclusion: Despite a severe initial motor deficit, recovery from CIPM may be in most cases partial or complete within6-month period, with no significant impairment of patient´s self-sufficiency and quality of life.

Key words:
critical illness – polyneuropathy – myopathy – multiple organ failure – systemic inflammatory responsesyndrome


Autoři: P. Vondráček 1;  J. Bednařík 1;  I. Čundrle 2
Působiště autorů: Neurologická klinika LF MU a FN v Brně, přednosta prof. MUDr. Zdeněk Kadaňka, CSc. 2Anesteziologicko-resuscitační oddělení, FN Brno-Bohunice, přednosta doc. MUDr. Ivan Čundrle, CSc. 1
Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., , 2003, č. 1, s. 21-25
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Zhodnotit výsledný klinický stav a dlouhodobou prognózu pacientů s nervosvalovými komplikacemi kritickéhostavu.Typ studie: Prospektivní klinická studie.Název a sídlo pracoviště: JIP Neurologické kliniky a ARO Fakultní nemocnice Brno-Bohunice.Materiál a metodika: Celkem bylo do studie zařazeno 79 kriticky nemocných pacientů, kteří splňovali vstupní kritéria; 48z nich ukončilo úvodní 28denní sledování.Po dobu 28 dnů byly prospektivně sledovány zvolené klinické parametry. Elektrofyziologické studie pro detekci známekpolyneuromyopatie kritického stavu (CIPM) byly provedeny v 1. týdnu a na konci sledovaného období.U 11 pacientů s CIPMjsme hodnotili výsledný klinický stav 6 měsíců od rozvoje kritického stavu.Výsledky: EMG známky CIPM byly detekovány u 27 pacientů (56,3 %). Klinická manifestace CIPM pod obrazem těžké chabékvadruparézy byla zjištěna u 7 nemocných (14,6 %), u 4 z nich vedla k obtížím při odpojení od ventilátoru. Do konce 6.měsíce zemřelo 16 pacientů s CIPM, mortalita tak činila 59,3 %. Po 6 měsících od rozvoje kritického stavu, bylo 7z přežívajících pacientů (63,6 %) soběstačných při běžných aktivitách (index Barthelové s hodnotou 60 a více).Závěr: Motorický deficit v důsledku proběhlé polyneuropatie kritického stavu se může ve většině případů, i přes počátečnítěžké postižení, v odstupu 6 měsíců zčásti či úplně upravit, a tak neovlivní významně soběstačnost a kvalitu životanemocného.

Klíčová slova:
kritický stav – polyneuropatie – myopatie – multiorgánové selhání – syndrom systémové zánětlivé odpovědi

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se