Historie resuscitace I.*(Od prehistorie do konce 17. století)


The History of Resuscitation I.(From prehistory until the end of 17th century)

The development of any scientific field, its actual state of knowledge and applied skills is a very dynamic action consistingof individual events. Experience, observations and discoveries emerge and immerse either to outlast, to be quite forgottenor to be discovered again. Only a particular achieved degree of development of human society and its knowledge enablesthese items to be put together like stones into a mosaic to be yield in a new quality.Cardiopulmonary resuscitation underwent a stormy development during the last decades and this process still continues.It interferes with the majority of medical fields and its component – the basic life support – is even taught in the society andpracticed daily by laymen and the general public. All this would not be possible without the basic knowledge and thecorresponding development in medical sciences, in the methodology of scientific knowledge and advances in the exchangeof information. But at the same time the ideas and works of the past that influenced the thinking of individuals andgenerations played a significant role in this process.This article gives a survey of the development of resuscitation methods and attempts of the prehistoric period to the endof the 17th century and refers to some ideas, personalities, events and facts that interfered with the development of the artof resuscitation.The text is part of work consisting of several articles devoted to the subsequent development of resuscitation in the18th(History of resuscitation II.), 19th (History of resuscitation III.) and 20th (History of resuscitation IV.) centuries. The articlecontains information obtained due to the Wood Library-Museum Fellowship 2000.

Key words:
history – historical article – resuscitation – development – life – death – tracheotomy – artificial ventilation –prehistory – Egypt – Bible – antiquity – Galenos – middle ages – arabic medicine – renaissance – Vesalius – 17th century –Harvey


Autoři: V. Rogozov
Působiště autorů: Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, LF UK a FN Hradec Králové, přednosta doc. MUDr. Vladimír Černý, PhD.
Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., , 2003, č. 1, s. 37-48
Kategorie: Články

Souhrn

Vývoj jakéhokoli vědního oboru, jeho aktuálního stavu vědění i aplikovaných dovedností je děj dynamický, skládající sez jednotlivých událostí. Zkušenosti, pozorování a objevy se vynořují a zanořují v čase, aby buď přetrvaly, nebo byly zcelazapomenuty či znovu objeveny.Pouze určitý dosažený stupeň vývoje lidské společnosti a jejího vědění však umožňuje, abyse tyto jednotlivosti poskládaly jako kamínky do mozaiky a byly skloubeny v novou kvalitu.Kardiopulmonální resuscitace prodělala v posledních desetiletích bouřlivý vývoj a tento proces pokračuje i nadále. Zasahujedo naprosté většiny medicínských oborů a její součást – základní podpora životních funkcí – je dokonce vyučovánave společnosti a denně prováděna laiky a širokou veřejností. To všechno by nebylo možné bez zásadních poznatkůa odpovídajícího rozvoje v lékařských vědách, metodologii vědeckého poznání a pokroku ve výměně informací. Zároveňvšak v tomto procesu sehrály významnou úlohu myšlenky a práce minulosti, které v následném vývoji ovlivňovaly myšleníjednotlivců i generací.Tento článek podává přehled vývoje oživovacích metod a pokusů od prehistorie po 17. století a zmiňuje některé myšlenky,osobnosti, události a skutečnosti, které v tomto období zasahovaly do vývoje umění resuscitace.Text je součástí práce obsahující další články věnované následnému vývoji resuscitace v osmnáctém (Historie resuscitaceII.), devatenáctém (Historie resuscitace III.) a dvacátém století (Historie resuscitace IV).

Klíčová slova:
historie – resuscitace – vývoj – život – smrt – tracheotomie - umělá ventilace – prehistorie – Egypt – bible –antika – Galenos – středověk – arabská medicína – renesance – Vesalius – sedmnácté století – Harvey

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína


2003 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se