Vliv rozdílných populací nemocných na klinický výsledek a nákladyv intenzivní péči


The Effect of Different Patient Population on Clinical Outcome and Intensive Care Costs

Financial burden associated with intensive care represent an important part of used financial resources of health care systems in developed countries.The efforts of effective allocation of financial resources should be an integral part of all scientific decision making process in daily clinical routine.The aim of the study was to evaluate the most frequent patient populations seen as the diagnosis related groups with respect to the clinical outcomeand to the financial costs associated with the health care provided. The patient population was divided into four basic groups: sepsis and itscomplications (SE, n = 99), polytrauma (TR, n = 109), head injury (KCP, n = 86) and post-CPR states (KPR, n = 74). APACHE II and SOFA scoreswere statistically significantly higher in non-survivors compared to survivors; the length of stay was statistically significantly longer in survivors. Thehighest mortality rate could be observed in post-CPR patients (48,6%), the least mortality in polytrauma patients (12,8%). The mean financial costper patient of the group was 211,520 ± 257,889 CZK (877–2.126,000), median 126,092 (25% percentile 37,322; 75% percentile 311,330).Non-survivors of the group shown statistically significantly lower financial costs of in-hospital stay compared to survivors, mean 174,330 ± 304,230,resp. 223,049 ± 241,145 (median 53,608; 25% percentile 18,981; 75% percentile 190,800; resp. 151,404; 50,428; 325,054). The key factor mostaffecting the financial costs of all patients was the length of stay.

Key words:
intensive care – APACHE II – SOFA – costs


Autoři: R. Pařízková;  V. Černý;  P. Dostál
Působiště autorů: Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, LF UK a FN, Hradec Králové, přednosta doc. MUDr. Vladimír Černý, PhD., FCCM
Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., , 2001, č. 5, s. 229-233
Kategorie: Články

Souhrn

Náklady na intenzivní péči představují významnou součást spotřebovaných zdrojů zdravotních systémů vyspělých zemí a snaha o jejich účelnésměrování by měla být součástí všech odborných rozhodovacích procesů v denní klinické praxi. Cílem studie bylo posouzení nejčastějších populacínemocných podle diagnostických skupin ve vztahu k dosaženému klinickému výsledku a k nákladům na poskytnutou zdravotní péči. Sledovaný soubortvořilo 396 pacientů rozdělených na čtyři základní skupiny: sepse a její komplikace (SE, n = 99), polytraumata (TR, n = 109), úrazy hlavy (KCP, n =86) a stavy po kardiopulmonální resuscitaci (KPR, n = 74). Hodnota Apache II a SOFA skóre celého souboru byly u nepřeživších nemocných statistickyvýznamně vyšší v porovnání s přeživšími, doba pobytu byla statisticky významně delší u přeživších nemocných. Nejvyšší mortalitu vykazovali nemocípo KPR (48,6 %), nejnižší byla u nemocných s polytraumaty (12,8 %). Průměrná výše nákladů v Kč na jednoho nemocného souboru byla 211 520 ±257 889 (877–2 126 000), medián 126 092 (25% percentil 37 322, 75% percentil 311 330). Nepřeživš í nemocní souboru vykazovali statisticky významněnižší náklady hospitalizace v porovnání s přeživšími, průměr 174 330 ± 304 230, resp. 223 049 ± 241 145 (medián 53 608, 25% percentil 18 981, 75%percentil 190 800, resp. 151 404, 50 428, 325 054). Rozhodujícím faktorem ovlivňujícím výši nák ladů všech nemocných byla doba pobytu.

Klíčová slova:
intenzivní péče – Apache II skóre – SOFA skóre – náklady

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína


2001 Číslo 5
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Svět praktické medicíny 4/2023 (znalostní test z časopisu)
nový kurz

Halitoza
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Terapie roztroušené sklerózy v kostce
Autoři: MUDr. Dominika Šťastná, Ph.D.

Multifaktoriální přístup u pacientů s KV rizikem
Autoři: doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.

Farmakoterapie chronického srdečního selhání a v sekundární prevenci infarktu myokardu
Autoři: MUDr. Petr Janský, prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se