Sledování kvality života u nemocných v intenzivní péči – multicentrická studie


Monitoring Quality of Life in Critically Ill Patients: a Multicenter Study

The restoration of quality of life has become one of the key goals of the intensive care. Quality of life becomes one of the factors of evaluation theclinical outcome from the long-term perspective. The aim of the prospective observational study was to assess the quality of life of patients hospitalizedin intensive care units 6 months and one year after the discharge. From the total number of 1,368 patients enrolled to the study, 1,110 were dischargedto home care. Quality of life was assessed according to the questionnaire SF-36 (Short Form 36-Item Health Survey). In all patients the followingparameters were assessed: diagnostic group; APACHE II and SOFA scores; length of hospitalization and clinical outcome. Basic diagnostic groupswere formed by the trauma patients (n = 115), head-brain injury (n = 137), chronic obstructive pulmonary disease (n = 86), post-CPR states (n =184), ARDS (n = 76) and intoxications (n = 425). Quality of life in the whole set of patients was in all criteria statistically significantly lower comparedto controls in 6 and 12 months after discharge; the most affected dimensions were physical abilities, the ability to perform common daily activities,and social functions. Statistically significant decrease of selected dimensions could be observed in most diagnostic groups 6 and 12 months afterdischarge, except for the group of intoxicated patients in which the restoration of quality of life was comparable to control group 12 months afterdischarge. In patients with different SOFA scores no significant changes in selected quality of life dimensions could have been observed 6 or 12 monthsafter discharge. Higher mortality was associated with advanced age ł 70 years, length of stay ł 14 days and APACHE II score > 20. The quality oflife represents an important part of the clinical outcome. Prediction of the quality of life should become an integral part of complex decision makingprocess in critically ill patients.

Key words:
intensive care – clinical outcome – quality of life – SF-36


Autoři: R. Pařízková;  V. Černý;  P. Dostál;  L. Vašátko 1;  P. Hora 2;  I. Herold 3;  I. Novák 2;  D. Nalos 1
Působiště autorů: Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, LF UK a FN, Hradec Králové, přednosta doc. MUDr. Vladimír Černý, PhD., FCCM, 1 Anesteziologicko-resuscitační oddělení, Masarykova nemocnice, Ústí nad Labem, primář MUDr. Daniel Nalos, 2 I. interní
Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., , 2001, č. 5, s. 240-251
Kategorie: Články

Souhrn

Obnovení původní kvality života je v současnosti považováno za jeden z hlavních cílů intenzivní péče a kvalita života se stává součástí hodnoceníklinického výsledku z dlouhodobého pohledu. Cílem prospektivní observační multicentrické studie bylo hodnocení kvality života u nemocnýchhospitalizovaných na JIP/ARO za 6 a 12 měsíců po jejich propuštění. Z celkového počtu 1368 pacientů bylo propuštěno do domácího ošetřování 1110nemocných, u kterých byla hodnocena kvalita života pomocí dotazníku SF-36 (Short Form 36-Item Health Survey). U všech nemocných byly sledovány:diagnostická skupina, hodnoty Apache II a SOFA skóre, doba hospitalizace a klinický výsledek. Základní diagnostické skupiny tvořili nemocnís traumaty (n = 115), kraniocerebrální poranění (n = 137), chronická obstrukční choroba plic (n = 86), stav po kardiopulmonální resuscitaci (n =184), ARDS (n = 76) a intoxikace (n = 425). Kvalita života celého souboru byla ve všech hodnotách jednotlivých dimenzí za 6 a 12 měsíců od propuštěnístatisticky významně nižší v porovnání s kontrolou, nejvíce byly ovlivněny dimenze fyzická výkonnost, schopnost vykonávat běžnou denní činnost asociální funkce. Signifikantní snížení hodnot jednotlivých dimenzí bylo přítomno u většiny diagnostických skupin za 6 i 12 měsíců od propuštěníz intenzivní péče a pouze ve skupině nemocných s intoxikacemi došlo po 12 měsících k obnovení kvality života srovnatelné s kontrolní skupinou. Unemocných s odlišnou hodnotou SOFA skóre nebyly nalezeny signifikantní rozdíly v hodnotách jednotlivých dimenzích kvality života za 6 nebo 12měsíců. Věk ł 70 let, doba pobytu ł 14 dní a Apache II skóre > 20 byly spojeny s vyšší mortalitou. Kvalita života je významnou součástí celkovéhoklinického výsledku a posuzování předpokládaného stupně dosažené kvality života by mělo být nedílnou součástí všech rozhodovacích procesů unemocných v intenzivní péči.

Klíčová slova:
intenzivní péče – klinický výsledek – kvalita života – SF-36

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína


2001 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Možnosti biologické léčby u CRSwNP
nový kurz
Autoři: MUDr. Zuzana Balatková, Ph.D.

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autoři:

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Urtikarie – přehled o onemocnění a léčbě a významu antihistaminik
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se