Klinický výsledek a náklady u rozdílných populací nemocných v intenzivnípéči – multicentrická studie


Clinical Outcome and Costs in Different Patient Population in Intensive Care: a Multicentre Study

Intensive care represents an especially costly part of health care, and significantly affects total cost of in-patient hospital facilities. The aim of thestudy was to compare the amount of costs and selected clinical markers in different diagnosis related groups, to compare results and to establish thecharacteristics of patient populations.In the set of 1,368 patients, we prospectively followed APACHE II and SOFA scores, length of hospitalization, clinical outcome and costs.The patients were divided according to the type of admission (primary, secondary within 24 hours and secondary after 24 hours) and according tothe principle diagnosis to the following groups: trauma (TR, n = 115), head-brain injury (KCP, n = 137), chronic obstructive pulmonary disease(COPD, n = 86), post-CPR states (KPCR, n = 184), acute respiratory distress syndrome (ARDS, n = 76) and intoxications (INTOX, n = 425). APACHEII and SOFA scores of the whole group were significantly higher in non-survivors compared to survivors (median, percentiles 25–75%): 31, 24–36and 13 (10–15) resp. 22, 16–28 and 7, 4–9; P < 0.001. Mean mortality of the group was 18,8%, the highest mortality was in the group KPCR (28,8%),the least in the group KCP (10,9%). The longest length of stay (median, percentiles 25–75%) was observed in ARDS patients (14, 8–21), the shortestin the patients of INTOX group (3, 2–7).The mean cost associated with one patient of the group was 205,309 CZK, median 79,346 (23,467–242,249); non-survivors showed a statisticallysignificant higher costs compared to survivors (median 92,929, percentiles 30,925–324,362 resp. 75,552; 21,649–233,583; P = 0.047). The costs ofthe whole group correlated with the length of hospitalization, R = 0,679 (P < 0,001). Comparing the costs between separate subgroups, the highestcosts were observed in patients with ARDS, the least costly were intoxicated patients. The leading factor determining the costs in all patients was thelength of stay.

Key words:
intensive care – APACHE II score – SOFA score – costs


Autoři: R. Pařízková;  V. Černý;  P. Dostál;  L. Vašátko 1;  P. Hora 2;  I. Herold 3;  Novák I. Nalos D. 2 1
Působiště autorů: Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny LF UK a FN, Hradec Králové, přednosta doc. MUDr. Vladimír Černý, PhD., FCCM, 1 Anesteziologicko-resuscitační oddělení, Masarykova nemocnice, Ústí nad Labem, primář MUDr. Daniel Nalos, 2 I. interní
Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., , 2001, č. 5, s. 234-239
Kategorie: Články

Souhrn

Intenzivní péče představuje mimořádně nákladnou součást zdravotní péče a významně ovlivňuje celkové náklady lůžkových zdravotnických zařízení.Cílem studie bylo posouzení velikosti nákladů a vybraných klinických ukazatelů u různých diagnostických skupin, porovnání vzájemných rozdílů astanovení charakteristiky jednotlivých populací nemocných. Na souboru 1368 pacientů byly prospektivně sledovány hodnoty Apache II a SOFA skóre,doba hospitalizace, klinický výsledek a náklady.Nemocní byli rozděleni podle typu přijetí (primární, sekundární do 24 hodin a sekundární po 24 hodinách) a podle základní diagnózy na vybranéskupiny: traumata (TR, n = 115), kraniocerebrální poranění (KCP, n = 137), chronická obstrukční choroba plic (COPD, n = 86), stavy po resuscitaci(KPR, n = 184), akutní syndrom dechové tísně (ARDS, n = 76) a intoxikace (INTOX, n = 425). Hodnoty Apache II a SOFA skóre celého souboru bylysignifikantně vyšší u nepřeživších nemocných v porovnání s přeživšími (medián, percentily 25–75%): 31, 24–36 a 13 (10–15), resp. 22, 16–28 a 7, 4–9,p < 0,001.Průměrná mortalita souboru byla 18,8 %, nejvyšší byla ve skupině KPR (28,8 %), nejnižší ve skupině KCP (10,9 %). Nejdelší doba pobytu ve dnech(medián, percentily 25–75%) byla zaznamenána u nemocných s ARDS (14, 8–21), nejkratší u nemocných skupiny INTOX (3, 2–7).Průměrná výše nákladů na jednoho nemocného souboru byla 205 309 Kč, medián 79 346 (23 467–242 249), nepřeživší nemocní souboru vykazovalistatisticky významně vyšší náklady v porovnání s přeživšími (medián 92 929, percentily 30 925–324 362, resp. 75 552, 21 649–233 583, p = 0,047).Náklady celého souboru korelovaly s dobou hospitalizace, R = 0,679 (p < 0,001). Při porovnání výše nákladů mezi jednotlivými skupinami byly nejvyššínáklady u nemocných s ARDS, nejnižší u intoxikací. Rozhodujícím faktorem ovlivňujícím výši nákladů všech nemocných byla doba pobytu.

Klíčová slova:
intenzivní péče – Apache II skóre – SOFA skóre – náklady

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína


2001 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se