Tepová frekvence jako prediktor neúspěšné extubace


Heart Rate as a Predicting Factor of Failed Extubation

In a retrospective study in fifty-five patients intubated and mechanically ventilated for at least 24 hours we sought to determine the most accuratelypredicting factor of failed extubation after termination of ventilatory support. Eighteen per cent of patients had to be reintubated within next 24 hours.Reintubation was necessary in one of sixteen trauma patients (6 per cent), in six of twenty-seven surgical patients (22 per cent) and in 3 from twelvemedically ill patients (twenty-five per cent). Mortality in successfully weaned patients was 2.2 per cent, in reintubated patients forty per cent.We found statistically significant difference between successfully and unsuccessfully weaned patients only in heart rate (90.9 ± 14.9 beats insuccessfully weaned vs. 104.7 ± 9.3 in reintubated patients, P = 0.008).

Key words:
failed extubation – tachycardia – respiratory insufficiency – weaning


Autoři: D. Hodr;  L. Včela;  M. Pelichovská;  K. Cvachovec
Působiště autorů: KAR, UK 2. LF a IPVZ, FN Motol, přednosta doc. MUDr. Karel Cvachovec, CSc.
Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., , 2001, č. 5, s. 218-219
Kategorie: Články

Souhrn

V retrospektivní studii byl u 55 pacientů, kteří byli alespoň 24 hodin intubováni a řízeně ventilováni, zjišťován ukazatel nejlépe předvídající neúspěchextubace po skončení ventilační podpory. Celkem 18 % pacientů muselo být do 24 hodin reintubováno. Reintubace byla nutná u 1 z 16 traumatologickýchpacientů (6 %), u 6 z 27 operovaných pacientů (22 %) a u 3 z 12 „interně“ nemocných (25 %). Mezi úspěšně extubovanými byla úmrtnost 2,2 %, ureintubovaných 40 %.Statisticky signifikantní rozdíl mezi pacienty úspěšně a neúspěšně extubovanými byl nalezen pouze v tepové frekvenci (90,9 ± 14,9 tepů . min -1u úspěšně extubovaných oproti 104,7 ± 9,3 tepů . min -1 u reintubovaných, p = 0,008).

Klíčová slova:
selhání extubace – tachykardie – respirační insuficience – weaning

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína


2001 Číslo 5
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Svět praktické medicíny 4/2023 (znalostní test z časopisu)
nový kurz

Halitoza
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Terapie roztroušené sklerózy v kostce
Autoři: MUDr. Dominika Šťastná, Ph.D.

Multifaktoriální přístup u pacientů s KV rizikem
Autoři: doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.

Farmakoterapie chronického srdečního selhání a v sekundární prevenci infarktu myokardu
Autoři: MUDr. Petr Janský, prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se