Komplexní registrační systém pro aplikaci oxidu dusnatého


Complex Registration System for Nitric Oxide Application

The authors describe an expert system enabling detection, archiving and evaluation of followed parameters during application of nitric oxide inclinical practice. Minimal hardware configuration for detached application work-station is presented. The configuration should guarantee compati-bility of the application device Pulmonox (Messer, Austria) and monitoring system with detecting computer or server of a computer network. In detailthere is described software for on-line and long-term trend evaluation of data. The evolvement of complex registration system as a basis for expertsystem presents a new approach toward evaluation of nitric oxide application in clinical practice.

Key words:
nitric oxide – nitric superoxide – monitoring – ventilator – watchdog – detached work-station – complex registration system


Autoři: Z. Grepl;  M. Mayer;  T. Hyánek
Působiště autorů: Envitech Bohemia, Praha, Oddělení zdravotnické techniky, vedoucí ing. V. Bičík, CSc., Anesteziologicko-resuscitační oddělení, Nemocnice Na Homolce, Praha, primář MUDr. Milan Ročeň
Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., , 2000, č. 1, s. 20-23
Kategorie: Články

Souhrn

Autoři popisují expertní systém umožňující snímání, archivaci a vyhodnocení sledovaných parametrů při aplikaci oxidu dusnatého v klinice. Uvádějíminimální konfigurační požadavky hardware na zřízení samostatného aplikačního pracoviště a zajištění kompatibility přístrojů řady Pulmonox firmyMesser Austria a monitorního systému se snímacím počítačem nebo serverem počítačové sítě. Detailně popisují programové vybavení pro práci s daty,a to jak ve formě on-line, tak ve formě dlouhodobých trendů. Vývoj komplexního registračního sys tému jako základ expertního systému umožňuje novépřístupy a hodnocení při aplikaci oxidu dusnatého v klinice.

Klíčová slova:
oxid dusnatý – oxid dusičitý – monitorace – ventilátor – watchdog – samostatné aplikační pracoviště – komplexní registrační systém

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína


2000 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se