Aktuální poznatky o významu vitaminu B12 v terapii diabetické retinopatie

31. 1. 2024

Diabetes mellitus je závažným celosvětovým problémem. Jeho výskyt v posledních letech kontinuálně roste, což nepochybně souvisí s prodlužující se délkou života a se změnami životního stylu. Úměrně se stoupajícím výskytem diabetu v moderním světě roste i počet komplikací, které tuto chorobu provázejí, a to včetně diabetické retinopatie. Odborné prameny uvádějí, že diabetická retinopatie představuje nejčastější příčinu slepoty u lidí produktivního věku ve vyspělých zemích. Proto jsou v popředí klinického výzkumu různé možnosti prevence či terapie tohoto problému. Jako jedna ze slibných látek je v této souvislosti studován i vitamin B12.

Rizikové faktory diabetické retinopatie

Diabetická retinopatie (DR) je mikrovaskulární a neurodegenerativní onemocnění, během něhož dochází ke změnám funkce a morfologie struktur sítnice. Důsledkem těchto patologických změn je zhoršení zrakové ostrosti, poruchy barveného vidění a případně až kompletní ztráta zraku.

Nejdůležitějším rizikovým faktorem rozvoje DR je chronická hyperglykémie. Diabetickou retinopatií může být provázen kterýkoliv typ diabetu, včetně těhotenského, může však být diagnostikována i u osob s hraniční glykémií. Stává se, že oční lékař je první, kdo na základě změn na očním pozadí cukrovku diagnostikuje. Mezi další rizikové faktory rozvoje tohoto stavu se řadí délka trvání onemocnění diabetem, zvýšený krevní tlak a onemocnění ledvin, riziko ovlivňují i genetické predispozice a epigenetické mechanismy. Zmiňovány jsou v této souvislosti rovněž poruchy funkce pankreatu, dyslipidémie a věk pacientů.

Možnosti léčby

Podrobné studium příčin a mechanismů rozvoje diabetické retinopatie je nezbytné pro zavádění nových a účinnějších terapeutických postupů. Ke standardním preventivním a léčebným postupům v současné době patří:

  1. Snížení vlivu rizikových faktorů – vhodná kompenzace diabetu, úprava vysokého krevního tlaku, léčba dyslipidémie, omezení kouření apod.
  2. Pravidelné oftalmologické kontroly – preventivní oční vyšetření, jehož nezbytnou součástí je vyšetření očního pozadí v rozkapání, je pacientům s diabetem doporučováno minimálně jednou ročně nebo i častěji, aby bylo možné případné nežádoucí změny diagnostikovat co nejdříve a zahájit jejich adekvátní terapii včas.
  3. Specializovaná oftalmologická léčba – např. laserová fotokoagulace sítnice, aplikace léčiv do sklivce (mj. inhibitorů vaskulárního endotelového růstového faktoru /VEGF/, který je příčinou patologické neovaskularizace) a operační postupy (pars plana vitrektomie).

Vitamin B12 jako doplněk terapie

Dosud se léčba diabetické retinopatie soustředila především na vaskulární komplikace. V poslední době se však do popředí zájmu dostávají i látky s neuroprotektivním účinkem, které by měly zabránit jejímu vývoji či její průběh zmírnit. V této souvislosti je studován například vitamin B12 (kobalamin), ve vodě rozpustný vitamin, který hraje zásadní roli v syntéze DNA a krvetvorbě a je nepostradatelný i pro správnou funkci nervového systému. Bylo prokázáno, že jeho deficience může představovat rizikový faktor pro rozvoj diabetické retinopatie. Řada studií potvrdila deficit vitaminu B12 u diabetiků, přičemž s věkem se riziko jeho nedostatku ještě zvyšuje. Kromě toho může být jeho deficit způsoben i léky, které pacient současně užívá (např. dlouhodobá léčba metforminem).

Podstatou jeho pozitivního působení je zmírnění oxidačního stresu, který představuje jeden z nejdůležitějších faktorů podílejících se na neurodegeneraci sítnice během vývoje diabetické retinopatie. V současné době již existují studie potvrzující, že podávání kapek obsahujících citikolin (cytidin-5'-difosfocholin − prekurzor pro syntézu fosfatidylcholinu s potvrzenými neuroprotektivními účinky) a vitamin B12 má příznivý vliv na průběh neproliferativní fáze diabetické retinopatie. Pozitivní vliv podávání samotného vitaminu B12 byl potvrzen na zvířecích modelech.

(eub)

Zdroje:
1. Reddy S. S., Prabhakar Y. K., Kumar C. U. et al. Effect of vitamin B12 supplementation on retinal lesions in diabetic rats. Mol Vis 2020; 26: 311−325.
2. Parisi L., Ziccardi L., Barbano L. et al. Citicoline and vitamin B12 eye drops in type 1 diabetes: results of a 36-month pilot study evaluating macular electrophysiological changes. Adv Ther 2021; 38: 3924–3936, doi: 10.1007/s12325-021-01771-1.
3. Kalvodová B., Skalická P. Diabetická retinopatie – možnosti farmakoterapie a pokroky v léčbě. Remedia 2014; 24 (1): 21−24.
4. Pelikánová T. Diabetická retinopatie: patogeneze a terapeutické implikace. Vnitřní lékařství 2016; 62 (7–8): 620–628.
5. Zafarová Z. Vitamin B12 p.o. v teorii i praxi. Vnitřní lékařství 2021; 67 (Suppl. B): 5–8.
6. Murray R. K., Granner D. K., Mayes P. A., Rodwell V. W. Harperova biochemie (4. vyd.). H+H, Jinočany, 2002, ISBN: 8073190133.
7. Kalvodová B., Pelikánová T. a kol. Doporučené postupy pro diagnostiku a léčbu diabetické retinopatie. Česká diabetologická společnost ČLS JEP, Česká oftalmologická společnost ČLS JEP, Česká vitreoretinální společnost, 2015. Dostupné na: www.diab.cz/dokumenty/standard_retinopatie.pdf
8. Infante M., Leoni M., Caprio M., Fabbri A. Long-term metformin therapy and vitamin B12 deficiency: an association to bear in mind. World J Diabetes 2021; 12 (7): 916−931, doi: 10.4239/wjd.v12.i7.916.Štítky
Diabetologie Endokrinologie Oftalmologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se