Dvojitá léčba aspirinem a klopidogrelem v prevenci cévních mozkových příhod

22. 6. 2015

Cévní mozková příhoda (CMP, mrtvice) představuje závažný zdravotnický problém. Celosvětově je příčinou asi 10 % všech úmrtí. Ve vyspělých zemích je třetí nejčastější příčinou úmrtí a představuje hlavní příčinu nemohoucnosti. Se stárnutím populace se pak dá předpokládat další nárůst její významnosti. Většina CMP a tranzitorních ischemických atak je způsobena tromboembolickými uzávěry mozkových arterií.

Přínos přípravků namířených proti funkci trombocytů (protidestičkových přípravků) pro primární prevenci CMP není jasně definovaný. Naopak v sekundární prevenci jsou léky typu aspirin, klopidogrel či kombinace aspirinu s dipyridamolem s prodlouženým uvolňováním užívány velmi často.

Systémová metaanalýza hodnotila účinnost a bezpečnost různých protidestičkových režimů pro prevenci CMP u pacientů ve vysokém riziku. Autoři vyhledali v databázích Cochrane Central Register of Controlled Trials, Medline a Web of Science dohromady 22 studií, zahrnujících 173 371 pacientů.

V celkové populaci přinesla dvojitá protidestičková léčba aspirinem a klopidogrelem oproti monoterapii aspirinem snížení relativního rizika CMP obecně o 20 % a ischemické CMP či tranzitorní ischemické ataky o 23 %. Současně nedošlo ke zvýšení rizika intrakraniálního krvácení. V indikaci sekundární prevence pak dvojitá protidestičková léčba aspirinem a klopidogrelem vedla také ke snížení relativního rizika CMP obecně o 24 % ve srovnání s monoterapií aspirinem. Dvojitá protidestičková léčba s prasugrelem nebo tikagrelorem a aspirinem ve srovnání s aspirinem plus klopidogrelem nebyla spojena se snížením rizika CMP.

Tato metaanalýza tedy ukázala, že dvojitá protidestičková terapie s aspirinem a klopidogrelem vede k efektivnímu snížení rizika CMP celkově i v podskupině ischemické CMP včetně tranzitorní ischemické ataky, a to u pacientů s kardiovaskulárními onemocněními. Současně tato terapie nevedla ke zvýšenému výskytu intrakraniálního krvácení. Navíc snížila riziko opakování CMP u pacientů s dříve prodělanou CMP či tranzitorní ischemickou atakou. Tato metaanalýza navrhuje, aby byla kombinovaná dvojitá protidestičková terapie s nízkými dávkami aspirinu (75–100 mg) a klopidogrelu (75 mg) dále zkoumána jako možná strategie prevence rekurence CMP.

(eza)

Zdroj: Gouya G. et al. Antiplatelet treatment for prevention of cerebrovascular events in patients with vascular diseases: a systematic review and meta-analysis. Stroke 2014 Feb; 45 (2): 492–503; doi: 10.1161/STROKEAHA.113.002590Štítky
Dětská kardiologie Diabetologie Interní lékařství Kardiologie Praktické lékařství pro dospělé
Partner sekce
Nejnovější kurzy
Statiny a jejich specifika
Autoři: Prof. MUDr. Jan Bultas, CSc.

Vysoké dávky statinů
Autoři: MUDr. Eva Tůmová, Ph.D.

Intervence kardiovaskulárního rizika
Autoři: MUDr. Martina Vaclová, Ph.D.

Současná i nová farmakoterapie hyperlipidémií
Autoři: doc. MUDr. David Karásek, Ph.D.

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se