Rosuvastatin optimalizuje poměr mezi přínosy a riziky terapie určené ke snížení LDL-cholesterolu

18. 6. 2015

Evropské i americké standardy stále zpřísňují cílové hodnoty hladiny lipoproteinů při léčbě dyslipidémie. Prodlužující se věk populace a výskyt chronických chorob ve vyšším věku zvyšují počet pacientů, u nichž je potřebná hypolipidemická léčba, ale také zvyšují nároky na poměr mezi přínosem a bezpečnostním profilem hypolipidemik. Jak uvádí ve svém článku dr. H. B. Brewer z Národních ústavů zdraví (Bethesda, USA), vhodným lékem pro stárnoucí polymorbidní populaci s dyslipidémií může být rosuvastatin.

Rosuvastatin má jedinečný farmakokinetický profil se silnou vazbou na enzym limitující syntézu cholesterolu, se selektivním vychytáváním v hepatocytech, které výrazně převyšuje vychytávání v myocytech, a s metabolismem, který obchází CYP3A4. Tyto vlastnosti vysvětlují, proč rosuvastatin:

* dosahuje většího poklesu LDL-cholesterolu, nonHDL-cholesterolu a zvýšení HDL-cholesterolu než jiné statiny prokázaných po 6, 12 a 52 týdnech léčby,

* vede k vyššímu podílu pacientů, kteří dosáhnou terapeutického cíle při snižování LDL-cholesterolu,

* je spojen s velmi nízkým výskytem myopatie, který je dán nejnižším podílem pacientů se zvýšením kreatinkinázy v porovnání atorvastatinem, simavastatinem a pravestatinem, a

* minimalizuje riziko lékových interakcí s látkami podléhajícími metabolismu izoenzymy cytochromu P450.

Zvyšování dávek hypolipidemik nebo jejich kombinace ve snaze o dosažení stále přísnějších cílů kontroly lipidového profilu může být spojeno se snížením bezpečnosti léčby. Rosuvastatin je vhodným lékem pro rozrůstající se a stárnoucí populaci pacientů s hypolipidémií čelící řadě komorbidit. Prokázal větší procentuální snížení LDL-cholesterolu, častější dosažení cílů hypolipidemické léčby a nižší výskyt nežádoucích účinků spojených s myopatií a navíc má nižší riziko interakcí s jinými léčivy.

(zza)

Zdroj: Brewer H. B. NCEP and Next Steps: Rosuvastatin and the Therapeutic Index. Medscape Cardiology. 2004; 8 (1) © 2004 Medscape.Štítky
Dětská kardiologie Diabetologie Interní lékařství Kardiologie Praktické lékařství pro dospělé
Partner sekce
Nejnovější kurzy
Statiny a jejich specifika
Autoři: Prof. MUDr. Jan Bultas, CSc.

Vysoké dávky statinů
Autoři: MUDr. Eva Tůmová, Ph.D.

Intervence kardiovaskulárního rizika
Autoři: MUDr. Martina Vaclová, Ph.D.

Současná i nová farmakoterapie hyperlipidémií
Autoři: doc. MUDr. David Karásek, Ph.D.

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se