Dodržování etických pravidel ve vědeckém publikování v biomedicínských Open Access časopisech indexovaných v Journal Citation Reports


Autoři: Jiří Kratochvíl 1;  Lukáš Plch 1;  Eva Koriťáková 2
Působiště autorů: University Campus Library, Masaryk University Brno 1;  Institute of Biostatistics and Analyses, Masaryk University Brno 2
Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2019; 65(5): 338-347
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Studie zjišťovala dodržování kritérií transparentnosti a dobré praxe ve vědeckém publikování definovaných COPE, DOAJ, OASPAt a WAME v biomedicínských Open Access časopisech indexovaných v Journal Citation Reports (JCR). Z JCR bylo excerpováno 259 Open Access časopisů a na jejich webech ručně ověřeno plnění 14 kritérií transparentnosti a dobré praxe ve vědeckém publikování. Časopisy obdržely penalizační body za každé nedodržení kritéria definovaného COPE, DOAJ, OASPA a WAME. Průměrný počet přidělených penalizačních bodů byl 6, přičemž 149 (57,5 %) časopisů získalo ≤ 6 bodů a 110 (42,5 %) časopisů získalo ≥ 7 bodů. Pouze 4 periodika splnila všechna kritéria a nezískala žádný penalizační bod. Nejvíce časopisů nedodrželo kritéria deklarace Creative Commons (164 časopisů), afiliace členů redakční rady (116), jednoznačnosti autorských poplatků (115), antiplagiátorské politiky (113) a počtu členů redakční rady z rozvojových zemí (99). Výzkum ukazuje, že JCR nelze používat jako whitelist časopisů dodržujících kritéria transparentnosti a dobré praxe ve vědeckém publikování.

Klíčová slova:

biomedicínské časopisy – etická pravidla vědeckého vydávání – Journal Citation Reports – open access (otevřený přístup k vědeckým informacím) – predátorské časopisy – Web of Science


Zdroje
 1. Baruch Y, Ghobadian A, Özbilgin M. Open Access – the Wrong Response to a Complex Question: The Case of the Finch Report. Br J Manag 2013; 24: 147–155. Available on DOI: <http://dx.doi.org/10.1111/1467–8551.12016>.
 2. European Commission. H2020 Programme: Guidelines to the Rules on Open Access to Scientific Publications and Open Access to Research Data in Horizon 2020 (version 3.2). Brussels: European Commission 2017 [cit. 2017–06–16]. Available on WWW: <http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-pilot-guide_en.pdf>.
 3. Gargouri Y, Hajjem C, Larivière V et al. Self-selected or mandated, open access increases citation impact for higher quality research. PloS One 2010; 5(10): e13636. Available on DOI: <http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0013636>.
 4. Harvey HB, Weinstein DF. Predatory Publishing: An Emerging Threat to the Medical Literature. Acad Med 2017; 92(2): 150–151. Available on DOI: <http://dx.dpo.org/10.1097/ACM.0000000000001521>.
 5. Kahn M. Sharing your scholarship while avoiding the predators: guidelines for medical physicists interested in open access publishing. Med Phys 2014; 41(7): 070401–070401. Available on DOI: <http://dx.doi.org/10.1118/1.4883836>.
 6. Nelson N, Huffman J. Predatory Journals in Library Databases: How Much Should We Worry? Ser Libr 2015; 69(2): 169–192. Available on DOI: <https://doi.org/10.1080/0361526X.2015.1080782>.
 7. COPE. Code of conduct and best practice guidelines for journal editors, version 4. United Kingdom: Committee on Publication Ethics 2011. [cit. 2017–05–22]. Available on WWW: <https://publicationethics.org/files/Code_of_conduct_for_journal_editors_Mar11.pdf>.
 8. DOAJ. Information for publishers. Directory of Open Access Journals. c2017 [cit. 2017–05–22]. Available on WWW: <https://doaj.org/publishers>.
 9. OASPA. Membership Criteria. Open Access Scholarly Publishers Association. c2017 [cit. 2017–05–22]. Available on WWW: <https://oaspa.org/membership/membership-criteria/>.
 10. WAME. WAME Professionalism Code of Conduct. World Association of Medical Editors. 2016 [cit. 2017–12–10]. Available on WWW: <http://www.wame.org/wame-professionalism-code-of-conduct>.
 11. Wicherts JM. Peer Review Quality and Transparency of the Peer-Review Process in Open Access and Subscription Journals. PLoS One 2016; 11(1). [cit. 2017–05–18]. Available on DOI: <http://dx.plos.org/10.1371/journal.pone.0147913>.
 12. Shamseer L, Moher D, Maduekwe O et al. Potential predatory and legitimate biomedical journals: can you tell the difference? A cross-sectional comparison. BMC Med. 2017 15(1): 28. [cit. 2017–05–18]. Available on DOI: <http://dx.doi.org/10.1186/s12916–017–0785–9>.
 13. Danevska L, Spiroski M, Donev D et al. How to Recognize and Avoid Potential, Possible, or Probable Predatory Open-Access Publishers, Standalone, and Hijacked Journals. Pril Makedon Akad Na Nauk Umet Oddelenie Za Med Nauki 2016; 37(2–3): 5–13. Available on DOI: <http://dx.doi.org/10.1515/prilozi-2016–0011>.
 14. Beall J. Predatory journals and the breakdown of research cultures. Inf Dev 2015; 31(5): 473–476. Available on DOI: <https://doi.org/10.1177/0266666915601421>.
 15. Bagues M, Sylos-Labini M, Zinovyeva N. A walk on the wild side: an investigation into the quantity and quality of `predatory’ publications in Italian academia. Scuola Superiore Sant’Anna – Institute of Economics: Pisa: 2017. [cit. 2017–05–23]. (LEM Working Paper Series). Available on WWW: <http://www.lem.sssup.it/WPLem/files/2017–01.pdf>.
 16. Harzing AW, Adler NJ. Disseminating knowledge: from potential to reality – new open-access journals collide with convention. Acad Manag Learn Educ 2016; 15(1): 140–156. Available on DOI: <https://doi.org/10.5465/amle.2013.0373>.
 17. Yessirkepov M, Nurmashev B, Anartayeva M. A Scopus-Based Analysis of Publication Activity in Kazakhstan from 2010 to 2015: Positive Trends, Concerns, and Possible Solutions. J Korean Med Sci 2015; 30(12): 1915–1919. Available on DOI: <http://dx.doi.org/10.3346/jkms.2015.30.12.1915>.
 18. Gasparyan AY, Yessirkepov M, Diyanova SN et al. Publishing Ethics and Predatory Practices: A Dilemma for All Stakeholders of Science Communication. J Korean Med Sci 2015; 30(8): 1010–1016. Available on DOI: <http://dx.doi.org/10.3346/jkms.2015.30.8.1010>.
 19. Ayeni PO, Adetoro N. Growth of predatory open access journals: implication for quality assurance in library and information science research. Libr Hi Tech News 2017; 34(1): 17–22. Available on DOI: <http://dx.doi.org/10.1108/LHTN-10–2016–0046>.
 20. Somoza-Fernández M, Rodríguez-Gairín JM, Urbano C. Presence of alleged predatory journals in bibliographic databases: Analysis of Beall’s list. El Prof Inf 2016; 25(5): 730–737. Available on WWW: <https://www.academia.edu/29168581/Presence_of_alleged_predatory_journals_in_bibliographic_databases_Analysis_of_Beall_s_list>.
 21. Macháček V, Srholec M. Predatory journals in Scopus. : IDEA CERGE-EI: Praha 2017. 40 p. [cit. 2017–05–23]. Available on WWW: <http://idea-en.cerge-ei.cz/files/IDEA_Study_2_2017_Predatory_journals_in_Scopus/files/downloads/IDEA_Study_2_2017_Predatory_journals_in_Scopus.pdf>.
 22. Crawford W. Ethics and Access 1: The Sad Case of Jeffrey Beall. Cites Insights 2014; 14(4): 1–14. Available on WWW: <https://citesandinsights.info/civ14i4.pdf>.
 23. Bloudoff-Indelicato M. Backlash after Frontiers journals added to list of questionable publishers. Nature 2015; 526(7575): 613. Available on DOI: <http://dx.doi.org/10.1038/526613f>.
 24. Berger M, Cirasella J. Beyond Beall’s List Better understanding predatory publishers. Coll Res Libr News 2015; 76(3): 132–135.
 25. Beall J. Don’t Use PubMed as a Journal Whitelist. Scholarly Open Access. 2016 [cit. 2017–05–23]. Available on WWW: <http://web.archive.org/web/20170114052258/https://scholarlyoa.com/2016/10/20/dont-use-pubmed-as-a-journal-whitelist/>.
 26. Beall J. Best practices for scholarly authors in the age of predatory journals. Ann R Coll Surg Engl 2016; 98(2): 77–79. Available on DOI: <http://dx.doi.org/10.1308/rcsann.2016.0056>.
 27. COPE, OASPA, DOAJ et al. Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing. United Kingdom: Committee on Publication Ethics 2018 [cit. 2018–03–02]. Available on WWW: <https://publicationethics.org/files/Principles_of_Transparency_and_Best_Practice_in_Scholarly_Publishingv3.pdf>.
 28. Nguyen VM, Haddaway NR, Gutowsky LFG et al. How long is too long in contemporary peer review? Perspectives from authors publishing in conservation biology journals. PloS One 2015; 10(8): e0132557. Available on DOI: <http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0132557>.
 29. Sharman A. Where to publish. Ann R Coll Surg Engl 2015; 97(5): 329–332. Available on DOI: <http://dx.doi.org/10.1308/rcsann.2015.0003>.
 30. OECD. DAC List of ODA Recipients. OECD: Paris 2016 [cit. 2017–06–07]. Available on WWW: <http://www.oecd.org/dac/stats/daclist.htm>.
 31. CIEPS. Download ROAD records. ROAD: Directory of Open Access Scholarly Resources. 2017 [cit. 2017–06- 16]. Available on WWW: <https://www.issn.org/services/online-services/road-the-directory-of-open-access-scholarly-resources/>.
 32. DOAJ. Frequently Asked Question: How can I get journal metadata from DOAJ? DOAJ: Directory of Open Access Journals. c2017 [cit. 2017–06- 16]. Available on WWW: <https://doaj.org/faq>.
 33. OASPA. Members. Open Access Scholarly Publishers Association. c2017 [cit. 2017–12–13]. Available on WWW: <https://oaspa.org/membership/members/>.
 34. WAME. Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing. World Association of Medical Editors. 2015 [cit. 2017–12–10]. Available on WWW: <http://www.wame.org/about/principles-of-transparency-and-best-practice>.
 35. Mehrpour S, Khajavi Y. How to spot fake open access journals. Learn Publ 2014; 27(4): 269–274. Available on DOI: <https://doi.org/10.1087/20140405>.
 36. DOAJ. Information for Publishers. DOAJ: Directory of Open Access Journals. c2017 [cit. 2017–06–16]. Available on WWW: <https://doaj.org/publishers>.
 37. Björk BC, Solomon D. Pricing principles used by scholarly open access publishers. Learn Publ 2012; 25(2): 132–137. Available on DOI: <https://doi.org/10.1087/20120207>.
 38. Beall J. Criteria for Determining Predatory Open-Access Publishers. 3rd ed. University of Colorado: Denver 2015 [cit. 2018–04- 14]. Available on WWW: <https://web.archive.org/web/20170105195017/https://scholarlyoa.files.wordpress.com/2015/01/criteria-2015.pdf>.
 39. Laine C, Winker MA. Identifying Predatory or Pseudo-Journals. WAME. 2017 [cit. 2017–06–10]. Available on WWW: <http://www.wame.org/about/identifying-predatory-or-pseudo-journals>.
 40. Carafoli E. Scientific misconduct: the dark side of science. Rendiconti Lincei-Sci Fis E Nat 2015; 26(3): 369–382. Available on DOI: <http://dx.doi.org/10.1007/s12210–015–0415–4>.
 41. Index Copernicus International. Centrum Badawczo Rozwojowe EN. Index Copernicus. 2017 [cit. 2018–01–23]. Available on WWW: <http://www.indexcopernicus.com/index.php/en/168-uncategorised-3/509-centrum-badawczo-rozwojowe-en>.
 42. European Commission. Projects. European Commission: Regional Policy: InfoRegio. 2017 [cit 2017–06- 16]. Available on WWW: <http://ec.europa.eu/regional_policy/en/projects>.
 43. Index Copernicus. ICI Journals Master List. Index Copernicus International. 2017 [cit. 2017–06–16]. Available on WWW: <http://www.indexcopernicus.com/index.php/en/parametryzacja-menu-2/journals-master-list-2>.
 44. Clarivate Analytics. Journal Search: Master Journal List. Clarivate Analytics. c2017 [cit. 2017–06–16]. Available on WWW: <http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=master>.
 45. Index Copernicus. Evaluation methodology. Index Copernicus International. 2017 [cit. 2017–06- 16]. Available on WWW: <http://www.indexcopernicus.com/index.php/en/parametrisation-1/journals-master-list-2/the-methodology-en>.
 46. Marchitelli A, Galimberti P, Bollini A et al. Improvement of editorial quality of journals indexed in DOAJ: a data analysis. Ital J Libr Inf Sci 2017; 8(1): 1–21. Available on DOI: <http://dx.doi.org/10.4403/jlis.it-12052>.
 47. Appendixes available on WWW: <https://is.muni.cz/repo/1527916/>.
Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 5

2019 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Jak proměnil léčbu srdečního selhání nástup gliflozinů
nový kurz
Autoři: MUDr. Kristýna Kyšperská, MUDr. Jan Beneš

INZULINOTERAPIE V ROCE 2022
Autoři:

Využití sitagliptinu a vildagliptinu a jejich kombinací s metforminem v léčbě DM 2. typu
Autoři: MUDr. Jan Vachek, MHA

Progredující fibrotizující intersticiální plicní procesy
Autoři: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D., MUDr. Ladislav Lacina, MUDr. Ivana Janíčková, prim. MUDr. Lucie Valentová Bartáková

Možnosti využití genetického testování pro terapii alopecie
Autoři: Nadezhda Vidolová Brabcová, M.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se