Za profesorem Romanem Čerbákem


Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2018; 64(3): 323
Kategorie: Osobní zprávy

Dne 4. března 2018 odešel vzácný člověk, skvělý učitel, obětavý lékař pan profesor Roman Čerbák, který se velmi zasloužil o kardiologii, a zvláště o její intervenční část. Nebyl jenom významným odborníkem na poli medicíny, ale také všestranným, vpravdě renesančním člověkem, který měl všestranné zájmy, byl optimista a svůj pozitivní vliv šířil i ve svém okolí.


Profesor MUDr. Roman Čerbák, CSc., FESC, se narodil 19. října 1933 v Ostravě. Brzy se však přestěhoval do Brna, v němž setrval až do konce svého života. Studoval na gymnáziu v Králově Poli, na kterém v roce 1952 maturoval. V letech 1952–1958 pak studoval na lékařské fakultě Masarykovy univerzity (tehdy Univerzity J. E. Purkyně) v Brně., Po promoci nastoupil do nemocnice ve Svitavách na Českomoravské vrchovině, ve které pracoval na všech odděleních, ale i na pracovištích praktických a závodních lékařů. V roce 1963 přichází na základě konkurzního řízení na Interní kliniku (dnes I. interní kliniku) lékařské fakulty UJEP a FNsP u sv. Anny na Pekařské ulici v Brně. Na tomto pracoval pod vedením prof. M. Štejfy staršího. V roce 1967 byl jmenován odborným asistentem a stal se interním konziliářem na I. chirurgické klinice a zde začal jako jeden z prvních se srdečními katetrizacemi. V roce 1977 přechází na nově zřízené Kardiochirurgické oddělení, nyní Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie (CKTCH), na kterém založil katetrizační laboratoř a vtiskl jí svůj osobitý charakter.

Atestaci I. stupně z vnitřního lékařství složil v Hradci Králové v roce 1961, atestaci II. stupně z vnitřního lékařství pak v roce 1964 a atestaci z kardiologie v roce 1969 u prof. F. Herlese. V roce 1973 napsal kandidátskou práci na téma Hydrodynamické čerpadlo v asistující cirkulaci. Mohl ji však obhájit až v roce 1976 s upozorněním tehdejšího děkana lékařské fakulty, že s dalším zvyšováním vědecké hodnosti se nepočítá. Teprve v roce 1989 mohl MUDr. Roman Čerbák, CSc., pokračovat v dalším vědecko-pedagogickém růstu. V roce 1990 obhajuje habilitační práci na téma Funkce levé komory srdeční u chlopenních vad a ischemické choroby srdeční, v roce 1994 byl jmenován profesorem v oboru vnitřního lékařství a od roku 2004 byl emeritním profesorem lékařské fakulty Masarykovy univerzitě v Brně.

Prof. R. Čerbák se zabýval nejen invazivní kardioangiologickou předoperační diagnostikou, musel také obsáhnout celý obor kardiologie na CKTCH. Hlavními odbornými zájmy byly kardiovaskulární diagnostika, chlopenní srdeční vady a jejich indikace k operaci a funkce levé komory srdeční. Jeho nesmrtelné výroky jako: „Nad těsnou aortální stenózou nesmí zapadnout slunce“ nebo „Z omylu o nízké prevalenci chlopenních vad v současnosti vyplývá i první chyba. Lékař podle svého mylného názoru o málo frekventním chlopenním onemocnění na vadu nemyslí a svůj postup zaměří od začátku špatným směrem“ – jsou dodnes citovány.

Je autorem nebo spoluautorem asi 150 odborných publikací v domácím i zahraničním tisku, přednesl více než 200 přednášek doma i v zahraničí, je spoluautorem 3 monografií.

V roce 1990 byl zvolen do výboru České kardiologické společnosti (ČKS) a v letech 1995–1999 byl jejím předsedou. Byl jedním ze zakladatelů pracovní skupiny Invazivní kardioangiologie v roce 1979 a v roce 1998 jedním ze zakladatelů pracovní skupiny Chlopenní vrozené srdeční vady v dospělosti. V roce 1993 byl zvolen předsedou okresního shromáždění České lékařské komory (ČLK) v Brně-městě a v roce 1996 jejím místopředsedou. V České lékařské komoře pracoval intenzivně jako garant zastoupení ČKS.

Prof. R. Čerbák byl českým zástupcem v Euro Heart Survey, a je to především jeho zásluha, že v této prestižní činnosti patříme k nejlépe hodnoceným zemím v Evropě. Nelze opomenout ani významné ocenění práce prof. R. Čerbáka Českou kardiologickou společností v roce 2012, v němž mu byla udělena prestižní Libenského medaile. V roce 2014 mu byl udělen prestižní titul České lékařské komory Rytíř českého lékařského stavu.

V osobě prof. R. Čerbáka ztrácí česká kardiologická obec vzácnou osobnost, skvělého učitele a mentora, ale hlavně úžasného člověka, který se nesmazatelně zapsal jak do jejího života, tak do života České lékařské komory.

Pane profesore, děkujeme jménem všech nejen brněnských, ale také československých kardiologů za vše, co jsi nás naučil, co jsi pro kardiologii vykonal, a věř, že nezapomeneme.

Čest Tvé památce!

Tvoji žáci a přátelé

Jiří Vítovec a Jindřich Špinar

prof. MUD. Jiří Vítovec, CSc., FESC

jiri.vitovec@fnusa.cz

I. interní kardio-angiologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně

www.fnusa.cz

Doručeno do redakce 7. 3. 2018


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 3

2018 Číslo 3
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se