Z odborné literatury


Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2017; 63(2): 147
Kategorie: Z odborné literatury

Eva Růžičková. Glaukom. Průvodce ošetřujícího lékaře

Maxdorf: Praha 2016. 101s. ISBN 978–80–7345–473–9 

Glaukom – zelený zákal – je častá diagnóza v oftalmologické praxi, proto publikace o tomto tématu je vítaným pomocníkem užitečným nejen pro oční lékaře, ale také pro praktické lékaře, kteří se setkávají s pacienty v první linii.


Kniha je rozdělena do 5 kapitol věnovaných tématu glaukomového onemocnění, které dnes definujeme jako chronickou ireverzibilní neuro­patii zrakového nervu a v moderním pojetí je řazeno do skupiny neurodegenerativních chorob.

V kapitole Repetitorium se autorka věnuje základním pojmům glaukomového onemocnění: definici a terminologii onemocnění, epidemiologii a etiologii. Popisuje dědičnost a genetiku glaukomu a jeho rizikové faktory, které jsou důležité pro cílené vyhledávání tohoto onemocnění ve starší populaci pacientů vzhledem k tomu, že nejčastější typ glaukomového onemocnění – glaukom s otevřeným úhlem – probíhá nepozorovaně bez příznaků a bývá často diagnostikován až ve fázi nevratných změn zrakových funkcí. V této kapitole se dále zabývá i diagnózou glaukomového onemocnění, která je stanovena na podkladě řady vyšetření a ke které dnes významně přispívají i diagnostické zobrazovací metody schopné kvantitativně posoudit vrstvu nervových vláken sítnice a zrakového nervu.

Obsahem 3. kapitoly je vyšetření pacienta v rámci časné diagnostiky glaukomu, která je důležitá pro zachycení onemocnění ve fázi tzv. preglaukomu. Jedině včasná diagnostika a léčba glaukomu zabrání nevratným ztrátám zorného pole a vidění. Součástí kapitoly je i diferenciální diagnóza akutního glaukomové záchvatu, akutní iridocyklitidy a zánětu spojivek, které mají společný příznak – červené oko, ale rozdílnou léčbu, která v případě akutního glaukomu musí být včasná, jinak vede k rychlé ztrátě vidění postiženého oka. Příznaky jednotlivých stavů jsou přehledně seřazeny do tabulky, která je dobrým vodítkem jak pro oční lékaře, tak pro praktické lékaře a internisty, protože pacienti s akutním glaukomovým záchvatem mohou být vyšetřování pro nauzeu a zvracení na interně, pro cefaleu na neurologii nebo léčeni pro zánět spojivek u praktického lékaře. Autorka se věnuje i orientaci v rámci glaukomu s ohledem na jednotlivá vyšetření a jejich změny v průběhu onemocnění, které mohou být důležitým vodítkem v léčbě glaukomu pro oční lékaře dispenzarizující pacienty s tímto onemocněním.

Čtvrtá, nejobsáhlejší kapitola, je věnována farmakoterapii glaukomu, protože konzervativní léčba je stále první linií léčby a během posledních 10 let se možnosti farmakoterapie glaukomu velmi rozšířily. Autorka v ní definuje cíl terapie glaukomu a podává přehled preparátů užívaných v konzervativní léčbě. Při srovnání s 1. vydáním z roku 2006 je seznam léků užívaných v léčbě glaukomu téměř dvojnásobný díky novým preparátům, které významně rozšířily možnosti lokální léčby glaukomu. Přehled přípravků v léčbě glaukomu je výhodný i pro praktické lékaře či internisty s ohledem na možnou kolizi účinných látek v lokální a systémové léčbě. Další částí této kapitoly je i přehled strategie konzervativní léčby glaukomu, komplikací konzervativní léčby a doporučení, zásady a kontraindikace této konzervativní léčby. Další součástí kapitoly je i přehled chirurgických metod užívaných v léčbě glaukomu včetně využití laserových zákroků a chirurgické léčby s použitím metod nepenetrujících, penetrujících a pomocí drenážních implantátů, které dále rozšířily možnosti chirurgie glaukomu. Součástí kapitoly jsou i modelová rozhodovací schémata – kazuistiky pro léčbu glaukomu.

Poslední kapitola publikace je věnována chybám a omylům při stanovení diagnózy glaukomu, chybně inter­pretovaným oční vyšetřením a nedostatečné edukaci pacientů s glaukomem s ohledem na komplianci k léčbě. Autorka se zabývá i chybným pojetím cíle léčby, nejčastějším chybám konzervativní léčby v souvislosti s kontraindikací účinných látek v lokální léčbě se systémovými chorobami. V závěru publikace je uveden seznam literatury, seznam použitých zkratek, medailonek autorky publikace, která je předním odborníkem glaukomové problematiky a věcný rejstřík.

Tato publikace je vítaným přínosem pro rozšíření znalostí nejenom oftalmologů, ale také praktických lékařů v jejich každodenní ambulantní praxi.

doc. MUDr. Šárka Skorkovská, CSc.

skorkovska@neovize.cz

Katedra optometrie a ortoptiky LF MU a Oddělení nemocí očních a optometrie FN u sv. Anny v Brně

www.fnusa.cz

Doručeno do redakce 17. 11. 2016


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 2

2017 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Příběh jedlé sody
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se