Václav Procházka, Petr Novobilský et al.
Atlas vaskulární diagnostiky a intervenčních výkonů


Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2017; 63(12): 1001
Kategorie: Z odborné literatury

Maxdorf: Praha 2017. 639 s. ISBN 978-80-7345-472-2

V léčbě pacientů s kardiovaskulárními nemocemi dnes dominují endovaskulární metody. K rozvoji katetrizačních léčebných technik přispěla jejich nižší invazivita, mortalita i morbidita s nimi spojená, úspěšnost srovnatelná s chirurgickými otevřenými přístupy a vyšší komfort pro pacienta. Technický rozvoj umožňuje léčbu i v situacích, v nichž se jiné postupy uplatnit nemohou.

V České republice jsou nekoronární endovaskulární intervence prováděny převážně intervenčními angiology a radiology, některých zemích se jich účastní i endovaskulární chirurgové. Hlavně těmto profesím je kniha určena.

O tom, zda endovaskulární léčba bude správně indikována a dobře a bezpečně provedena, rozhoduje zásadním způsobem erudice lékaře a týmů rozhodujících v individuálních případech o dalším postupu. Vzhledem k tomu, že rozhodovací proces bývá ovlivněn i přítomností paralelních závažných onemocnění, je vhodné, aby měli přehled o možnostech a úskalích katetrizační terapie i specialisté, kteří přímo intervence neprovádějí. Týká se to zejména angiologů, kardiologů, chirurgů, radiologů, internistů, neurologů, anesteziologů a dalších.

Za hlavní přednost knihy lze považovat rozsáhlý obrazový materiál s popisem množství cévních lézí i léčebných postupů. Tímto způsobem se může čtenář seznámit s typy postižení, se kterými se ve vlastní praxi doposud nesetkal, a rozšířit soubor svých učitelů a zkušenějších kolegů o autory Atlasu vaskulární diagnostiky a intervenčních výkonů. Doporučil bych podrobné procházení jednotlivých případů se zaměřením na angiografické obrazy, zvolený způsob i technický efekt léčby. Kniha je rozdělena na oddíly dle jednotlivých regionálních cirkulací. Bohatě je zastoupena neurovaskulární oblast, v níž k rozvoji dochází později než v ostatních regionech.

V publikaci je skryto velké množství práce i osobních zkušeností autorů. Pečlivý čtenář i jeho pacienti a kolegové z ní budou jistě profitovat.

doc. MUDr. Miroslav Bulvas, CSc.

miroslav.bulvas@fnkv.cz

Kardiocentrum – divize intervenční angiologie,

3. LF UK a

FN Královské Vinohrady,

Praha

www.fnkv.cz

Doručeno do redakce 6. 12. 2017


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 12

2017 Číslo 12
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se